Shiatsu Massage
Home > Opleidingen > Shiatsu Massage

SHIATSU MASSAGE

1-jarige basisopleiding

De opleiding Shiatsu Massage gaat vanaf studiejaar 2020-2021 helaas niet meer van start

In de opleiding tot Shiatsu massage therapeut wordt de Japanse Shiatsu traditie op een unieke manier gecombineerd met de Traditioneel Chinese Geneeskunde. Deze geneeskunde (TCG) wordt in bijna alle Chinese ziekenhuizen met succes toegepast.
Duizenden jaren ervaring leerde dat niet enkel de spieren en botten belangrijk zijn, maar dat er meer is dan het voor ons bekende anatomische systeem, n.l. een 'energie-systeem' met een geheel eigen fysiologie en anatomie.
De energie in het lichaam, ofwel de Qi-stroom, is op allerlei manieren te be´nvloeden. De kennis over dit energie-systeem leidde in o.a. China en Japan tot een zeer hoog ontwikkelde geneeskunde, met daarbinnen de acupunctuur, massage, kruiden, voeding en bewegingsleer.
De basiskennis, die aan deze traditionele geneeskunde ten grondslag ligt, vormt de inhoud van de theorielessen.

Structuur van de opleiding

In de praktijklessen wordt geleerd om de verschillende Qi-stromen in het lichaam te be´nvloeden en disbalansen weer in harmonie te brengen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de (lichaams)houding van de masseur. Verder staat het leren "kijken met je handen" centraal, het stellen van een diagnose aan de hand van de waarnemingen die tijdens het masseren worden gedaan.

De theorie en de praktijk worden gegeven door deskundige docenten met veel praktijkervaring. Samen met een goede theoretische grondslag, welke de Traditioneel Chinese Geneeskunde biedt, en de krachtige Shiatsu massage methoden staat dit borg voor een gedegen beroepsopleiding.

Basisopleiding en Beroepsopleiding

Het eerste jaar bestaat uit een grondige basisopleiding die geheel zelfstandig kan worden gevolgd en die wordt afgesloten met een examen waarna een certificaat wordt uitgereikt.
Na de basisopleiding kan men bij voldoende resultaat en een positief advies van de docenten worden toegelaten tot de beroepsopleiding tot Shiatsu-therapeut, welke twee jaar duurt.

Praktijk en theorie

Zowel in de basis- als in de therapieopleiding zullen de praktijklessen en theorielessen elkaar voortdurend afwisselen. In de eindfase van de opleiding zullen theorie en praktijk steeds meer in elkaar opgaan.

De opleiding Shiatsu Massage van studiejaar 2020-2021 kan helaas niet van start gaan wegens de huidige corona-situatie

Tijdens de ÚÚnjarige basisopleiding Shiatsu-massage maakt de student uitgebreid kennis met Shiatsu massage. De student leert om diverse massages zelfstandig uit te voeren. Daarnaast is er veel aandacht voor massagetechnieken en voor de eigen lichaamshouding, waardoor het masseren ook voor diegene die de massage uitvoert een ontspannen en prettige bezigheid kan zijn.

Tijdens de theorielessen krijgt de student een uitvoerige inleiding in de Chinese holistische manier van denken, waarbij het lichaam in al zijn aspecten (lichaam-emoties-ziel) als een geheel wordt gezien.

De theorieŰn van o.a. Yin en Yang, de 5 elementen en de meridiaanleer worden behandeld. Bovendien wordt er speciaal aandacht besteed aan voedingsleer, omdat een gezonde voeding veel invloed heeft op het energetische systeem. Verder wordt een deel van de basisopleiding besteed aan de westerse anatomieleer.

Tijdens de basisopleiding zal de preventieve werking van Shiatsu-massage volledig tot zijn recht komen. Er worden diverse oefeningen aangeboden die de student thuis ook kan toepassen en die een gunstig effect op zijn energiehuishouding hebben.

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen

De student leert allereerst om veranderingen met betrekking tot de eigen ademhaling en lichaamsenergie waar te nemen. Met aandacht in het hier en nu zijn (Mindfulness). In volledige ontspanning kan het proces van ademhaling worden be´nvloed. Het proces van bewustwording en co÷rdinatie van eigen lichaamsenergieŰn is erg belangrijk voor de Shiatsu-masseur.

Do-In zelfmassage

Do-In zelfmassage is een vorm van Shiatsu-massage op het eigen lichaam. Het is een traditionele en in het oosten veel toegepaste vorm van zelfmassage om de lichamelijke conditie op peil te houden en kleine ongemakken te verhelpen.
Door deze vorm van massage leert de student aan het eigen lichaam te ervaren wat massage voor effecten kan hebben.

Basismassages

Veel verschillende massagetechnieken worden aangeleerd en toegepast op diverse delen van het lichaam. Er wordt geleerd om te werken met verschillende zones en met acupunctuurpunten, waarmee een diep werkend effect op het lichaam bereikt wordt. Tevens worden de basismassages van de meridianen aangeleerd en geoefend.
Er wordt veel aandacht besteed aan de houding van de masseur. Doordat de stroom van Qi op die manier voortdurend op gang gehouden wordt, kan het verplaatsen van energie (Qi), en daarmee het in balans brengen ervan, makkelijker worden bereikt.
Zachte technieken zullen daardoor toch stevigheid krijgen. Hardere of diepere technieken zullen toch zacht aanvoelen. Essentieel voor de masseur is daarbij het zogenaamde 'werken vanuit de hara', het midden.

Filosofie

Het uitgangspunt in de theorielessen is het leren begrijpen van de basisinzichten over leven, gezondheid en ziekten zoals deze in duizenden jaren van oosterse traditie zijn opgebouwd. De Chinese zienswijze gaat uit van twee tegengestelde principes die elkaar aanvullen en be´nvloeden, Yin en Yang. Alle verschijnselen in de natuur gedragen zich volgens een aantal wetmatigheden. Deze wetmatigheden zijn ook terug te vinden in de mens en in de relatie van de mens tot zijn omgeving en de natuur. Naast de Yin-Yang filosofie ontwikkelde zich in het verleden het systeem van de vijf elementen, waaraan in de opleiding veel aandacht besteed wordt. De filosofische principes van de Chinese geneeskunde lopen als een rode draad door de gehele opleiding.

Meridiaanleer

Het meridiaan-systeem vormt ÚÚn van de belangrijke pijlers waarop de Chinese geneeskunde is gebaseerd. Met dit systeem wordt kennisgemaakt in de theorielessen en door uitgebreide meridiaan-massages in de praktijklessen.

Anatomie

Naast het begrip van het Chinese energetische systeem wordt ook aandacht besteed aan de westerse anatomie. Op een praktische manier wordt er door middel van uitvoerig kennis gemaakt met diverse aspecten van het bewegingsapparaat.

Voedingsleer

Een goede masseur dient zijn eigen energiesysteem op peil te brengen en te houden. In China worden hiervoor diverse technieken gebruikt. Naast lichamelijke oefeningen, zoals Tai-Chi, Qigong en Do-In, heeft gezonde voeding altijd hoog gestaan op de lijst van aanbevelingen. De westerse voedingsgewoonten zijn niet altijd even bevorderlijk voor de gezondheid. De Chinese holistische visie biedt een bijzondere kijk op voeding en voedingsgewoonten, waarbij voordurend gezocht wordt naar die voeding die het beste bij iemand past.

De opleiding Shiatsu Massage van studiejaar 2020-2021 kan helaas niet van start gaan wegens de huidige corona-situatie

Studiemateriaal

Er wordt een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus gehanteerd. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Tentamen en examen

Zowel na de eerste helft van het jaar als aan het eind van het studiejaar wordt een praktijkexamen en een centraal theorie-examen afgenomen. Zijn alle examens voldoende en is de Portfolio van de student in orde (met daarin o.a. de presentielijst, met minimaal 80% aanwezigheid in de lessen, afgetekend), dan kan het basiscertificaat voor Shiatsu-masseur worden uitgereikt.

Vereiste vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring. Docenten van de Shiatsu sectie: Wim Sanders, Maartje Huibers, Charlotte Geven, Esmeralda van Beek, Frans Annegarn, Hans van der Eng, Hans Frencken, Jolinda van Hoogdalem en Sabine Wigman.

De opleiding Shiatsu Massage van studiejaar 2020-2021 kan helaas niet van start gaan wegens de huidige corona-situatie

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere locatie worden ingehaald.

Amersfoort

Gedurende 1 studiejaar op 15 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start

Amsterdam

Gedurende 1 studiejaar op 15 zondagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start

Breda

Gedurende 1 studiejaar op 15 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start

Nijmegen

Gedurende 1 studiejaar op 15 vrijdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten van dit studiejaar bedragen Ç (incl. syllabus, 2 praktijk en 2 theorie examens).

Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding

GERELATEERDE OPLEIDINGEN