Privacy beleid
Home > Privacy beleid

PRIVACY BELEID

1. Introductie

Academie Qing-Bai respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai, KvK nummer: 75504286.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.
Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Maar ook je vooropleidingsgegevens en studieresultaten zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.
Ben je zzp'er of heb je een eenmanszaak, of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

A. Onderwijs leveren

Om je goed onderwijs te kunnen bieden verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een examen of een paper. Hieronder lichten we dat verder toe.
Onderwijs bieden
Je hebt als student nogal wat interactie met ons. Je wordt als student geregistreerd, je schrijft je in voor examens en stagedagen, je maakt online peptoetsen die wij vervolgens beoordelen en we registreren en verstrekken diploma's. En als je externe stages loopt beoordelen we je stageverslag.
Uitwisseling van gegevens
Academie Qing-Bai deelt in principe geen gegevens met anderen. Toch zijn er 2 groepen waarmee we jouw gegevens kunnen delen. Ten eerste zijn dit de personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van jouw als student, zoals docenten, assistenten en/of stagebegeleiders. Ten tweede zijn dit beroepsverenigingen, zoals bijvoorbeeld NVA of Zhong. Deze beroepsvereniging kunnen bijvoorbeeld navraag doen of jij als student daadwerkelijk geslaagd bent.
Borging van kwaliteit
Het onderwijs dat wij bieden staat onder streng toezicht. En terecht want er gaan nogal wat uren in een studie zitten en dan moet het wel kloppen. Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens uitgewisseld met commissies zoals bijvoorbeeld examencommissies die toetsen of de kwaliteit van het hele proces in orde is.
We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze opleidingen de kwaliteit bieden die we nastreven. Daarnaast zijn we verplicht om deze toetsing regelmatig te doen of te laten doen.
Welke gegevens verwerken we?
Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail adres.
Daarnaast kan het voor jouw opleiding noodzakelijk zijn om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan je geboorteplaats, volledige voornamen, meisjesnaam, eerdere diploma's, een EVC (Eerder Verworven Competentie) rapport of BSN nummer. In uitzonderlijke gevallen verwerken we ook medische gegevens, bijvoorbeeld om een examen(locatie) geschikt te maken voor jouw deelname aan een examen.
In het kader van je studie verwerken we ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback, cijferlijsten en diploma's.
Hoe lang bewaren we je gegevens?
We hebben als onderwijsinstelling een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van studenten. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder de verwachtingen van beroepsverenigingen. Ook na de looptijd van je studie bewaren de verplichte gegevens. Zo bewaren we gemaakt examenwerk in ieder geval nog 5 jaar na diplomering. Afgegeven diplomagegevens worden minimaal 50 jaar bewaard. Dit is bijvoorbeeld nodig als een student zijn diploma is kwijtgeraakt en graag een herdruk ontvangt.

B. Administratie verzorgen

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.
Inschrijven
Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens aanpassen.
Gedurende je studie kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Zo maken we een notitie als je contact met ons hebt. Ook leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt vast.
We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en het onderwijs te bieden dat we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.
Facturatie
Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.
We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.
Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 10 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

C. Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren je graag gericht over onze opleidingen of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon of post.
Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatiemateriaal zoals een brochure, of bij het volgen van een open dag.
Toestemming voor gebruik
Bij het aanvragen van informatiemateriaal of bij het aanmelden voor een open dag vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.
Welke gegevens verwerken we?
We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land.
Hoe lang bewaren we je gegevens?
Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 3 jaar bewaren.

4. Je privacy rechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.
- Recht op inzage
- Recht op rectificatie en aanvulling
- Recht op een menselijke blik
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht op data portabiliteit
- Recht op vergetelheid
- Recht van bezwaar
Uitoefenen van je rechten
Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je een e-mail sturen naar info@qing-bai.nl.
Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).
Onze reactie
Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek ontvang je van ons een reactie. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Gebruik van Cookies

A. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

B. Waarvoor gebruiken we ze?

De website van Academie Qing-Bai maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.

C. Soorten cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen onze website(s) bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot de beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken.
Voorkeurcookies
Voorkeurcookies zorgen ervoor dat onze website(s) informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de voorkeurstaal of de regio waar je woont.
Statistische cookies
Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe onze bezoekers onze website en onze leeromgeving het studiebord gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen, stellen ons in staat de gebruikerservaring te verbeteren. De bezoekers gegevens worden anoniem verzameld en gerapporteerd.
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Kijk voor meer informatie daarover in het Privacy beleid.
Marketingcookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel van marketingcookies is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

D. Welke cookies worden er gebruikt

Wij maken gebruik van de volgende cookies:
Noodzakelijke cookies
CartCode - 1 jaar HTTP Cookie
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om op uw computer een winkelmand bij te houden zodat deze niet leeg is als u terugkeert op onze website.

Voorkeurcookies
CookieMelding - 1 jaar HTTP Cookie
Registreert op uw computer of u de cookiemelding heeft gesloten zodat deze niet opnieuw in beeld komt.

UserCode - 1 jaar HTTP Cookie
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om op uw computer eerder ingevulde NAW-gegevens in te vullen. U dient dit zelf aan te vinken.

Statistische cookies
_ga - 2 jaar HTTP Cookie
Google Analytics - Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat - Session HTTP Cookie
Google Analytics - Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

_gid - Session HTTP Cookie
Google Analytics - Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_fbp - 3 maanden HTTP Cookie
Facebook Pixel - Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.