Klassieke Acupunctuur
Home > Opleidingen > Klassieke Acupunctuur

KLASSIEKE ACUPUNCTUUR

2-jarige beroepsopleiding

De oorsprong van de acupunctuur is in nevelen gehuld, en wordt dateert uit het tijdvak tussen 5000 en 500 voor Christus. Op het eind van deze periode vinden we historische overblijfselen, oude inscripties en teksten die ons meer inzicht geven in de beginperiode van deze oude genezingsvorm. Een grondgedachte welke vanaf het begin van de Chinese geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld in de acupunctuur, is dat mensen constant in interactie staan met hun omgeving. De patronen die we kunnen herkennen in deze constante veranderingen die mens en natuur ondergaan, vormen een basis voor de acupunctuuropleiding. Deze patronen werden herkend in diepgaande observatie van de mens en de natuur, en uitgedrukt in begrippen als bijvoorbeeld Yin en Yang, en de Vijf Fasen.

Een centrale rol speelt de term 'Qi' (vrij vertaald 'energie') waarvan alles in de natuur doordrongen is en welke als de drijvende kracht en motor in deze processen wordt gezien. Door gebruik van deze terminologie kan het leven worden beschreven en gecategoriseerd, zonder in statische en starre ideeën te vervallen. Het leren denken in deze dynamische en energetische begrippen, welke de mens en zijn leefomgeving constant beïnvloeden, vormt een belangrijk onderdeel van de studie acupunctuur.

De opleiding leert hoe deze patronen in mens en omgeving herkend kunnen worden middels diagnostische technieken, niet gebaseerd op technische hulpmiddelen, maar op onze zintuigen. Enkele onderdelen van een diagnostisch systeem dat gebruikt wordt om een beeld van de gehele mens te vormen zijn: subtiel voelen van veranderingen van het lichaam en van het polsbeeld, scherpe observatie en het nauwkeurig navragen van het functioneren van de verschillende lichaamssystemen. Het herkennen van de verstoringen is dus een belangrijk onderdeel. Het behandelen en beïnvloeden van deze ontregelde patronen vormt de therapeutische en praktische richting van de opleiding. Acupunctuur speelt hierin de hoofdrol, met daarnaast een aantal verwante technieken, zoals bijvoorbeeld moxabranden en cuppen.

De theoretische kennis vormt de belangrijke, noodzakelijke ondergrond voor de studie. Van de student wordt dan ook verwacht dat het opgegeven lesmateriaal steeds is bestudeerd voorafgaand aan de les. Hierdoor is het mogelijk om in de les tot een verdere verdieping van de lesstof te komen en is er meer ruimte voor praktijk met begeleiding.

Eerste jaar

Centraal in het eerste jaar acupunctuur staat de meridiaanstudie, het verkrijgen van een juist inzicht in de werking van het energetisch systeem. Naast het verloop van de hoofdmeridiaan met zijn diverse vertakkingen, worden de acupunctuurpunten gelokaliseerd en basale naaldtechnieken geleerd. In de lessen wordt dit praktisch geoefend op medestudenten. Er wordt een begin gemaakt met de diagnostische vaardigheden, waaronder de pols- en tongdiagnose. Een aantal theoretische aspecten van de Chinese geneeskunde, welke reeds in de Basis Vakopleiding zijn gezien, worden nu benaderd in het kader van de acupunctuurbehandeling:

 • Inleiding acupunctuur.
 • Meridiaanleer; hoofdmeridianen met interne vertakkingen, de luo-vaten, de divergente meridianen, tendino-musculaire banen en de huidzones.
 • Meridiaanleer in de praktijk per hoofdmeridiaan; lokalisatie, energetica en aanprikken van de punten.
 • Speciale puntgroepen; back-shu, front-mu, xi-cleft, yuan-source, luo-connecting, hui-meeting en shu-punten.
 • Meridiaanleer praktijk Du Mai en Ren Mai; lokalisatie, energetica en aanprikken van de punten, inleiding bijzondere (extra-ordinary) meridianen.
 • Basis naaldtechnieken.
 • Diagnostiek; inleiding in de 4 onderzoeken, pols- en tongdiagnose.

Naast het volgen van de lessen is het volgen van een aantal interne en externe acupunctuurstagedagen verplicht. Daarnaast is het van belang dat de student bijna dagelijks studeert en oefent. Wanneer je dagelijks de diagnostiek van de pols en tong oefent en minimaal vijf acupunctuurnaalden gebruikt, kan na enkele jaren het juiste vakmanschap worden gerealiseerd.

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar komt de diagnostiek uitgebreider aan bod; er is veel aandacht voor de traditionele vormen van onderzoek zoals luisteren en ruiken, de ondervraging, palpatie (het voelen) en observatie. De specifieke pols- en tongdiagnostiek wordt verder uitgebreid. Daarnaast wordt de pathologie volgens de differentiaties van de Chinese geneeskunde besproken, met de daarbij behorende behandelstrategieën binnen de acupunctuur. In de praktijk komen verdere naaldtechnieken aan bod om de Qi-stromen in het lichaam specifieker te kunnen beïnvloeden. Steeds zal zoveel mogelijk aan praktijksituaties worden gerefereerd:

 • Diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken; vragen, voelen, luisteren - ruiken, en kijken.
 • Differentiatie en behandelingsmethodieken:
  - volgens de 8 principes (Ba Gang)
  - volgens de basissubstanties (Qi, Xue en JinYe)
  - volgens 5 fasen (Wu Xing)
  - volgens de ziekteoorzaken
  - volgens de meridianen (Jing-Luo)
  - volgens de organen (Zang-Fu)
 • Speciale acupunctuur naaldtechnieken voor tonificatie en sedatie.
 • Behandeling met acupunctuur via de extra meridianen.
 • Speciale ondersteunende technieken: moxa, sevenstarneedling, cupping.
 • Topics over bepaalde onderwerpen (deze kunnen per jaar variëren); bijvoorbeeld hoofdpijn, gynaecologie, gewrichtsklachten, spijsverteringsproblematiek, pijnbehandeling, ooracupunctuur, pediatrie.

Ook in het tweede jaar is het volgen van interne en externe acupunctuurstagedagen een verplicht onderdeel van de cursus.

Studiemateriaal

Er wordt er een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus gehanteerd. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Praktijkdagen

In het eerste en tweede jaar dient de student externe en interne stagedagen te hebben gevolgd. De externe stagedag dient plaats te vinden bij een gediplomeerde therapeut; de interne stagedagen vinden plaats op school. Van elke gevolgde externe praktijkdag moet een verslag worden gemaakt.

Tentamen, examens en paper

Tijdens het eerste en tweede halve jaar vindt er een theorie tentamen plaats. Aan het einde van het eerste jaar is er een theorie- en praktijkexamen. Dit examen wordt ook wel het overgangsexamen genoemd. Aan het einde van het tweede jaar vindt er een theorie- en praktijk eindexamen plaats. Je mag deelnemen aan het eindexamen als je minimaal 80% van de lessen hebt gevolgd.

Ook schrijf je in het eerste en tweede jaar een paper die meetelt voor zowel de overgang als de afronding van de opleiding. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen krijg je het diploma ‘Klassieke Acupunctuur’. Dit diploma is onder meer erkend door de beroepsvereniging NVA en Zhong.

Vereiste vooropleiding

De Basis Vakopleiding van Academie Qing-Bai of een vergelijkbare opleiding.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring.

Docenten van de sectie Acupunctuur: Marijke Fluitsma (hoofddocent), Marjan Hoff, Martine Cornelissen, Arina Marsman, Carlos Hoogers, Cynthia Bogarde, Dianne Sommers, Hans van der Eng, Hessel Wendelaar Bonga, Ineke van der Ham en Renate Bekker.
Gastdocenten van de sectie Acupunctuur: Robin Eisen, Peter Deadman en Elisabeth Rochat de la Vallée.

COVID-19

Voor de beroepsopleiding Acupunctuur hebben we voor studiejaar 2020-2021 een hybride-systeem ontwikkeld. De theorielessen zullen plaatsvinden middels een digitale les, die voorafgaand aan de praktijkles gevolgd dient te worden. De praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding en zullen fysiek in de school plaatsvinden. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen, is er een protocol geschreven dat is voorgelegd aan verschillende instanties zoals het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio’s en de gemeentes. Voor meer informatie over hoe we omgaan met COVID-19 bij de Acupunctuuropleiding klik hier.

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere locatie worden ingehaald.

Amersfoort

18 zaterdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 19 september 2020

Amsterdam

18 zondagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start zo 20 september 2020

Breda

18 zaterdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 26 september 2020

Nijmegen

18 woensdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start wo 23 september 2020

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten per studiejaar bedragen € 2045,- (incl. syllabus, 2 theorie en 1 praktijkexamen).

Studieboeken

Voor aan te schaffen verplichte literatuur moet men rekenen op een bedrag van ongeveer € 225,-.

Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN