Klassieke Acupunctuur
Home > Opleidingen > Klassieke Acupunctuur

KLASSIEKE ACUPUNCTUUR

2-jarige beroepsopleiding

Algemeen

Qing-Bai biedt al vanaf haar oprichting de beroepsopleiding Klassieke Acupunctuur aan. Als je acupunctuur gaat studeren zal je zien dat er een hele wereld voor je opengaat. Je leert het mens-zijn beter begrijpen, doordat je kennis gaat maken met een Chinees gedachtengoed dat zich in duizenden jaren heeft ontwikkeld. Je leert het lichaam beter begrijpen doordat je leert naar de totale mens te kijken en van daaruit blokkades in het evenwicht tussen yin en yang kunt benoemen. En je leert hoe je die blokkades kunt opheffen en patiënten kunt helpen van hun klachten af te komen.

Acupunctuur

Acupunctuur wordt al duizenden jaren onderwezen en toegepast. En tegenwoordig niet meer alleen in China, maar vrijwel wereldwijd. Een grondgedachte die vanaf het begin van de Chinese geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld in de acupunctuur, is dat mensen constant in interactie staan met hun omgeving. Diepgaande observatie van mens en natuur leidde tot patronen die we uitdrukken in begrippen als Yin en Yang en de Vijf-fasen. Deze vormen de basis voor je acupunctuuropleiding.
Een centrale rol hierbij speelt de term ‘Qi’ (vrij vertaald: ‘energie’) waarvan alles in de natuur doordrongen is en die we als drijvende kracht en motor in deze processen kunnen zien. Leren denken in deze patronen en energetische begrippen, vormt een belangrijk onderdeel van je acupunctuurstudie.

Opleiding acupunctuur

In de opleiding leer je hoe je de patronen in mens en omgeving kunt herkennen, om zo een beeld van de gehele mens te vormen. Dat doe je met diagnostische technieken, die niet gebaseerd zijn op technische hulpmiddelen, maar op zintuigen. Bijvoorbeeld door subtiel voelen van veranderingen van het polsbeeld bij een patiënt, door scherpe observatie en door nauwkeurig vragen te stellen.
Herkennen van verstoringen is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Hoe je de ontregelde patronen behandelt en beïnvloedt, leer je in de therapeutische praktijk. Acupunctuur speelt hierin de hoofdrol, met daarnaast een aantal verwante technieken, zoals bijvoorbeeld moxeren en cuppen.

Theorie van de klassieke acupunctuur is de noodzakelijke basis voor deze opleiding. Van jou als student verwachten we daarom dat je het opgegeven lesmateriaal voorafgaand aan de les bestudeert. Hierdoor kunnen we in de les de stof verder verdiepen en heb je meer ruimte voor praktijk met begeleiding.

Eerste jaar

Centraal in het eerste jaar Acupunctuur staat de meridiaanstudie: je krijgt inzicht in de manier waarop het energetische systeem werkt. Je leert het verloop van de hoofdmeridiaan met zijn diverse vertakkingen, acupunctuurpunten lokaliseren en basale naaldtechnieken. In de lessen oefen je dit in de praktijk op medestudenten. We beginnen ook met diagnostische vaardigheden, waaronder de pols- en tongdiagnose.

In de Basis Vakopleiding heb je al enkele theoretische aspecten geleerd van de Chinese geneeskunde. Deze bekijken we nu nader met het oog op de acupunctuurbehandeling:

 • Meridiaanleer: hoofdmeridianen met interne vertakkingen, de luo-vaten, de divergente meridianen, tendino-musculaire banen en de huidzones.
 • Meridiaanleer in de praktijk per hoofdmeridiaan: lokalisatie, energetica en aanprikken van de punten.
 • Speciale puntgroepen: back-shu, front-mu, xi-cleft, yuan-source, luo-connecting, hui-meeting en shu-punten.
 • Meridiaanleer praktijk Du Mai en Ren Mai: lokalisatie, energetica en aanprikken van de punten, inleiding bijzondere (extra-ordinary) meridianen.
 • Basis naaldtechnieken.
 • Diagnostiek: inleiding in de 4 onderzoeken, pols- en tongdiagnose.

Naast de lessen moet je een aantal in- en externe acupunctuurstagedagen verplicht volgen. Bovendien is het belangrijk dat je vrijwel dagelijks studeert en oefent. Alleen dan ontwikkel je het juiste vakmanschap.

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar komt de diagnostiek uitgebreider aan bod. We behandelen uitgebreid de traditionele vormen van onderzoek, zoals luisteren en ruiken, de vragen stellen, palpatie (het voelen) en observatie. De specifieke pols- en tongdiagnostiek breiden we verder uit. Daarnaast bespreken we de pathologie volgens de differentiaties van de Chinese geneeskunde, met de daarbij behorende behandelstrategieën binnen de acupunctuur. In de praktijk komen verdere naaldtechnieken aan bod waarmee je de Qi-stromen in het lichaam specifieker kunt beïnvloeden. Steeds refereren we zoveel mogelijk aan praktijksituaties:

 • Diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken; vragen, voelen, luisteren - ruiken, en kijken.
 • Differentiatie en behandelingsmethodieken:
  - volgens de 8 principes (Ba Gang)
  - volgens de basissubstanties (Qi, Xue en JinYe)
  - volgens 5 fasen (Wu Xing)
  - volgens de ziekteoorzaken
  - volgens de meridianen (Jing-Luo)
  - volgens de organen (Zang-Fu)
 • Speciale acupunctuur naaldtechnieken voor tonificatie en sedatie.
 • Behandeling met acupunctuur via de extra meridianen.
 • Speciale ondersteunende technieken: moxa, sevenstarneedling, cupping.
 • Topics over bepaalde onderwerpen (deze kunnen per jaar variëren); bijvoorbeeld hoofdpijn, gynaecologie, gewrichtsklachten, spijsverteringsproblematiek, pijnbehandeling, ooracupunctuur, pediatrie.

Ook in het tweede jaar dien je in- en externe acupunctuurstagedagen te volgen.

Studiemateriaal

Tijdens de lessen gebruik je een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus Deze syllabus krijg je in een ringband op papier, maar kun je ook downloaden in PDF via het studentenportaal. Tevens vind je daar diverse acupunctuur instructiefilmpjes. De literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur is te vinden op www.qing-bai.nl/literatuurlijst.

Stagedagen

Tijdens de 2-jarige beroepsopleiding Klassieke Acupunctuur zijn er 2 soorten stagedagen: interne en externe. De interne stagedagen zijn op school, de externe volg je bij een gediplomeerd therapeut. Van elke gevolgde externe stagedag maak je een verslag.

Tentamen, examens en paper

Halverwege het eerste en tweede jaar krijg je een theorietentamen. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een theorie- en praktijkexamen. Dit is het overgangs­examen. Aan het einde van het tweede jaar krijg je een theorie- en praktijk eindexamen. Je mag deelnemen aan het eindexamen als je minimaal 80% van de lessen hebt gevolgd.
Ook schrijf je in het eerste en tweede jaar een paper die meetelt voor zowel de overgang als de afronding van de opleiding.

Diploma

Bij voldoende resultaat van alle onderdelen krijg je het diploma ‘Klassieke Acupunctuur’. Dit diploma is onder meer erkend door de beroepsverenigingen NVA en Zhong.

Vereiste vooropleiding

De Basis Vakopleiding van Academie Qing-Bai of een vergelijkbare opleiding.

Docenten

Al onze docenten zijn vanzelfsprekend vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit zijn of haar deskundigheid en ervaring.

Docenten van de sectie Acupunctuur: Marijke Fluitsma (hoofddocent), Marjan Hoff, Martine Cornelissen, Arina Marsman, Carlos Hoogers, Cynthia Bogarde, Dianne Sommers, Hans van der Eng, Hessel Wendelaar Bonga, Ineke van der Ham, Renate Bekker en Melanie Peters.

Gastdocenten

Robin Eisen, Peter Deadman en Elisabeth Rochat de la Vallée.

COVID-19

Voor de beroepsopleiding Acupunctuur hebben we voor studiejaar 2020-2021 een hybride-systeem ontwikkeld. De theorielessen zullen plaatsvinden middels een digitale les, die voorafgaand aan de praktijkles gevolgd dient te worden. De praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding en zullen fysiek in de school plaatsvinden. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen, is er een protocol geschreven dat is voorgelegd aan verschillende instanties zoals het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio’s en de gemeentes. Voor meer informatie over hoe we omgaan met COVID-19 bij de Acupunctuuropleiding klik hier.

We bieden dit opleidingsprogramma op diverse plaatsen aan. De lessen lopen parallel. Als je een les mist kun je deze op een andere locatie (eerder of later) inhalen.

Amersfoort

18 zaterdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 4 september 2021

Amsterdam

18 zondagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start zo 5 september 2021

Breda

18 zaterdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 11 september 2021

Nijmegen

18 woensdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start wo 8 september 2021

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten per studiejaar bedragen € 2045,- (incl. syllabus, 2 theorie en 1 praktijkexamen).

Studieboeken

Voor aan te schaffen verplichte literatuur moet men rekenen op een bedrag van ongeveer € 225,-.

Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN