Westerse Medische Basiskennis
Home > Opleidingen > Westerse Medische Basiskennis

WESTERSE MEDISCHE BASISKENNIS

6 tot 9 maanden

Voor wie?

De vernieuwde opleiding Westerse Medische Basiskennis (MBK) is allereerst bedoeld voor (aankomende) therapeuten in de Complementaire Geneeskunde, zoals bijvoorbeeld de Chinese geneeswijzen, maar staat verder open voor iedereen met voldoende vooropleiding en interesse voor de reguliere (westerse) geneeskunde.

Wat kun je ermee?

De opleiding MBK is geaccrediteerd door het CPION (43,2 ECTS) waardoor je na het behalen van je diploma, i.c.m. een geaccrediteerde beroepsopleiding, je kunt aansluiten bij een beroepsvereniging naar keuze. Wanneer je aangesloten bent bij een beroepsvereniging, komen je patiënten in aanmerking voor vergoedingen.

Voordelen opleiding
 • Mogelijkheid om in 6 maanden (12 lesdagen) je diploma te behalen
 • Persoonlijke interactieve begeleiding
 • Na elke les een digitale PEP-toets, geen eindexamen
 • Alle docenten zijn enthousiast, toegankelijk, didactisch geschoold en BIG-geregistreerde artsen
 • Proactief bij veranderingen registratie-eisen
 • 10% korting voor studenten die eerder een opleiding hebben gevolgd bij Academie Qing-Bai

Tijdens de opleiding Westerse Medische Basiskennis komen de hoofdvakken Anatomie, Fysiologie en Pathologie en de daarbij behorende medische terminologie aan bod.
Er ligt veel accent op de onderkenning van het pluis-niet pluis gevoel, ofwel het herkennen van alarmsignalen ('gele en rode vlaggen'), waarbij eigen grenzen van therapeutisch handelen in een potentieel gevaarlijke situatie onderkend worden en daarmee doorverwijzing naar de reguliere zorg noodzakelijk is.

Begeleiding

Gedurende de gehele duur van de opleiding begeleidt het docententeam, bestaande uit didactisch geschoolde reguliere artsen met tevens ervaring in de complementaire geneeskunde (Traditionele Chinese Geneeskunde, Orthomoleculaire geneeskunde etc.), cursisten door middel van E-learning. Via het studenten portaal en e-mail wordt de voortgang interactief begeleid met behulp van opdrachten, oefeningen en praktijkvoorbeelden. Studenten kunnen vragen over (de bestudering van) literatuur en syllabus rechtstreeks naar de docent mailen voor een direct antwoord.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit 12 lesdagen verdeeld over 6 maanden. Na elke les volgt er een digitale PEP-toets. Met deze PEP-toets wordt de voortgang van de opbouw van de kennis getoetst aan de hand van multiple choice vragen.
De 12 lesonderwerp zijn:

 • Algemene basiskennis: grenzen vakgebied, medisch recht en -ethiek; inleiding anatomie, fysiologie, pathologie, biochemie, farmacologie en erfelijkheid
 • Cellen, weefsels en bewegingsstelsel
 • Laboratorium, bloed en bloedziektes
 • Lymfestelsel, immuniteit en vaccinatie
 • Hart- en bloedvaten
 • Luchtwegen en longen, huid en allergie
 • Hormoonstelsel en diabetes mellitus, obesitas en lifestyle
 • Spijsverteringsstelsel, stofwisseling en voeding
 • Nieren, geslachtsorganen, zwangerschap en bevalling
 • Zenuwstelsel en zintuigen
 • Algemene- en ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, psychiatrie en DSM-5
 • Summatie rode en gele vlaggen, veroudering orgaanstelsels en levensfaseproblematiek

De onderwerpen in de lesdagen en andere leermiddelen zijn samengesteld op basis van de Eindtermen Algemene Basiskennis en de Eindtermen Medische Basiskennis volgens de zogenaamde PLATO-norm, in overeenstemming met de eisen van de ziektekostenverzekeraars en beroepsorganisaties. De opleiding is geaccrediteerd door het CPION; afgestudeerde studenten worden opgenomen in het register van de Stichting Hoger Onderwijs.

Studiemateriaal

Er wordt een uitgebreide Nederlandstalige syllabus gehanteerd. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Zelfstudie en E-learning

Er moet gerekend worden op een groot aantal zelfstudie-uren, mede afhankelijk van ingangsniveau en studietempo. Voor zelfstudie beschikt de student over de vele studievragen uit leerboek, syllabus en studieopdrachten, en heeft onbeperkt toegang tot E-learning via het studenten portaal van Academie Qing-Bai en de digitale leeromgeving van F.H. Martini en M. Zelman.

Toetsing en diplomering

Na elke lesdag maakt de student een digitale PEP-toets via het studenten portaal. Deze PEP-toetsen dienen met een voldoende te worden behaald. Daarnaast is er een aanwezigheidsplicht van 80% en maakt de student 30 certificaten via de digitale leeromgeving van F.H. Martini en M. Zelman. Studenten die de studie willen spreiden kunnen de certificaten tot 9 maanden na de eerste les inleveren.
Als de student één of meer PEP-toetsen en/of certificaten niet heeft behaald, kan de student zijn diploma behalen middels een inhaalexamen. Dit inhaalexamen vindt plaats na de 12 lesdagen. Wanneer alle onderdelen afgerond zijn, wordt het diploma ‘Westerse Medische Basiskennis’ uitgereikt. De opleiding is geaccrediteerd door het CPION; afgestudeerde studenten worden opgenomen in het register van de Stichting Hoger Onderwijs.

Vereiste vooropleiding

Als voorbereiding voor deze opleiding op HBO-niveau is een HBO-denkniveau vereist.

Docenten

Het docentteam van artsen heeft met veel inzet, ervaring en onderwijskundige vaardigheden bewezen enthousiasme, kennis en kunde over te kunnen dragen aan toekomstige verantwoordelijke en professionele therapeuten, die graag terugkomen voor bij- en nascholing. Docenten van de sectie Westerse Medische Basiskennis: Rolf Eussen (hoofddocent), Hans van der Linden en Liong Kie Ko.

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere locatie worden ingehaald.

Amersfoort

Gedurende 6 maanden op 12 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 19 september 2020

Amsterdam

Gedurende 6 maanden op 12 zondagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start zo 20 september 2020

Breda

Gedurende 6 maanden op 12 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 12 september 2020

Nijmegen

Gedurende 6 maanden op 12 woensdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start wo 16 september 2020

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten van dit studiejaar bedragen € 1395,- (incl. syllabus, PEP-toetsen en 1 (optioneel) inhaalexamen).
Studenten die eerder een opleiding hebben gevolgd bij Academie Qing-Bai ontvangen 10% korting.

Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG