Westerse Medische Basiskennis
Home > Opleidingen > Westerse Medische Basiskennis

WESTERSE MEDISCHE BASISKENNIS

6 tot 9 maanden

Voor wie?

De vernieuwde opleiding Westerse Medische Basiskennis (MBK) is allereerst bedoeld voor (aankomende) therapeuten in de Complementaire Geneeskunde, zoals bijvoorbeeld de Chinese geneeswijzen, maar staat verder open voor iedereen met voldoende vooropleiding en interesse voor de reguliere (westerse) geneeskunde.

Wat kun je ermee?

De opleiding MBK is geaccrediteerd door het CPION (43,2 ECTS) waardoor je na het behalen van je diploma, i.c.m. een geaccrediteerde beroepsopleiding, je kunt aansluiten bij een beroepsvereniging. Je patiënten komen dan in aanmerking voor vergoedingen.

Voordelen opleiding
 • Mogelijkheid om in 6 maanden (12 lesdagen) je diploma te behalen
 • Persoonlijke interactieve begeleiding
 • Na elke les een digitale PEP-toets, geen eindexamen
 • Alle docenten zijn enthousiast, toegankelijk, didactisch geschoold en BIG-geregistreerde artsen
 • Proactief bij veranderingen registratie-eisen
 • 10% korting voor studenten die eerder een opleiding hebben gevolgd bij Academie Qing-Bai

De hoofdvakken Anatomie, Fysiologie en Pathologie komen aan bod en je leert de daarbij behorende medische terminologie. Een groot accent ligt op de onderkenning van het pluis-niet pluis gevoel, ofwel het herkennen van alarmsignalen (‘gele en rode vlaggen’), waarbij je grenzen van therapeutisch handelen in een potentieel gevaarlijke situatie onderkent en de noodzaak ziet van doorverwijzing naar de reguliere zorg.

Begeleiding

Gedurende de gehele duur van de opleiding begeleidt het docententeam de cursisten met E-learning. Het docententeam bestaat uit didactisch geschoolde reguliere artsen die tevens ervaring hebben in de complementaire geneeskunde (Traditionele Chinese Geneeskunde, Orthomoleculaire geneeskunde etc.).

Via het studentenportaal en e-mail, begeleiden zij je voortgang interactief met opdrachten, oefeningen en praktijkvoorbeelden. Je kunt vragen over (de bestudering van) literatuur en syllabus rechtstreeks naar de docent mailen voor een direct antwoord.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit 12 lesdagen verdeeld over 6 maanden. Na elke les volgt er een digitale PEP-toets. Met deze PEP-toets toetsen de docenten je voortgang van de kennisopbouw met multiple choice vragen.

De 12 lesonderwerpen zijn:

 • Algemene basiskennis: grenzen vakgebied, medisch recht en -ethiek; inleiding anatomie, fysiologie, pathologie, biochemie, farmacologie en erfelijkheid
 • Cellen, weefsels en bewegingsstelsel
 • Laboratorium, bloed en bloedziektes
 • Lymfestelsel, immuniteit en vaccinatie
 • Hart- en bloedvaten
 • Luchtwegen en longen, huid en allergie
 • Hormoonstelsel en diabetes mellitus, obesitas en lifestyle
 • Spijsverteringsstelsel, stofwisseling en voeding
 • Nieren, geslachtsorganen, zwangerschap en bevalling
 • Zenuwstelsel en zintuigen
 • Algemene- en ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, psychiatrie en DSM-5
 • Summatie rode en gele vlaggen, veroudering orgaanstelsels en levensfaseproblematiek

De onderwerpen in de lesdagen en andere leermiddelen zijn samengesteld op basis van de Eindtermen Algemene Basiskennis en de Eindtermen Medische Basiskennis volgens de zogenaamde PLATO-norm, in overeenstemming met de eisen van de ziektekostenverzekeraars en beroeps­organisaties.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van een syllabus die je op de eerste lesdag krijgt. Deze krijg je op papier, maar kun je ook als PDF down­loaden in het studentenportaal.
Je kunt de literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur vinden op www.qing-bai.nl/literatuurlijst.

Zelfstudie en E-learning

Je moet rekenen op een groot aantal zelfstudie-uren, mede afhankelijk van je ingangsniveau en studietempo. Voor zelfstudie beschik je over de vele studievragen uit het leerboek, de syllabus en studieopdrachten. Je hebt onbeperkt toegang tot E-learning via het studenten­portaal van Academie Qing-Bai.

Toetsing en diplomering

De opleiding betreft 12 lessen. Deze 12 lessen zijn voor de PEP-toetsen opgedeeld in 2 lesblokken van 6 lessen. Na elke les maak je een PEP-toets. Voor elk lesblok dien je gemiddeld een voldoende te behalen. Daarnaast heb je een aanwezigheidsplicht van 80% en maak je 30 modules/certificaten via de digitale leeromgeving via het studentenportaal. Als je de studie wilt spreiden, kun je de certificaten tot 9 maanden na de eerste les inleveren.

Als je één of meer PEP-toets-lesblokken en/of certificaten niet hebt behaald, kun je het diploma behalen met een inhaalexamen. Dit inhaalexamen kun je afleggen na de 12 lesdagen. Wanneer je alle onderdelen succesvol hebt afgerond, krijg je het diploma ‘Westerse Medische Basis’.

De opleiding is geaccrediteerd door het CPION; als afgestudeerd student word je opgenomen in het register van de Stichting Hoger Onderwijs.

Vereiste vooropleiding

Als voorbereiding voor deze opleiding op HBO-niveau is een HBO-denkniveau vereist.

Docenten

Het docentteam van artsen heeft met veel inzet, ervaring en onderwijskundige vaardigheden bewezen enthousiasme, kennis en kunde over te kunnen dragen aan toekomstige verantwoordelijke en professionele therapeuten, die graag terugkomen voor bij- en nascholing. Docenten van de sectie Westerse Medische Basiskennis: Rolf Eussen (hoofddocent), Hans van der Linden en Liong-Kie Ko.

Digitale live les

In studiejaar 2021-2022 zijn de lessen van de opleiding Westerse Medische Basis (WMB) zowel fysiek als digitaal te volgen. De fysieke lessen vinden plaats op onze vaste leslocatie in Amersfoort. De WMB lessen worden live uitgezonden en opgenomen. Tijdens deze live les kan een student vanuit thuis de les volgen en direct een vraag stellen. De moderator legt de vraag voor aan de docent waarna de vraag klassikaal beantwoord zal worden. Na deze live les kan een studenten nog 2 weken de les terugkijken. Vragen die ontstaan tijdens het terugkijken van de opgenomen les, kunnen per e-mail gesteld worden.

Alle studenten krijgen de mogelijkheid om de les fysiek of digitaal bij te wonen. Wanneer je bijvoorbeeld ingeschreven staat voor de Digitale live les van de WMB-opleiding, dan sta je standaard ingeschreven voor de online lessen. Als je een les dan fysiek wilt volgen, kun je voorafgaand aan de les een locatiewijziging doorvoeren naar de fysieke les. De student kan dus zelf per les besluiten of hij fysiek of digitaal wil deelnemen.

We bieden dit opleidingsprogramma in september en januari, zowel fysiek als digitaal, aan. Als je een les mist, kun je deze op een andere moment (binnen 2 weken) terugkijken.

Alle lessen duren van 12:00 tot 18:00 uur.

Amersfoort

Gedurende 6 maanden op 12 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 25 september 2021

Digitale live les

Gedurende 6 maanden op 12 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 25 september 2021

Amersfoort (januari start)

Gedurende 6 maanden op 12 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 8 januari 2022

Digitale live les (januari start)

Gedurende 6 maanden op 12 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 8 januari 2022

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten van dit studiejaar bedragen € 1395,- (incl. syllabus, PEP-toetsen en 1 (optioneel) inhaalexamen).
Studenten die eerder een opleiding hebben gevolgd bij Academie Qing-Bai ontvangen 10% korting.

Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG