TuiNa Massage
Home > Opleidingen > TuiNa Massage

TUINA MASSAGE

1-jarige opleiding

TuiNa (spreek uit als 'twiena') is naast acupunctuur en kruiden ťťn van de therapieŽn van de Chinese geneeskunde, ofwel de Traditional Chinese Medicine (TCM). TuiNa kent een grote variŽteit aan massages die op het lichaamsoppervlak worden uitgevoerd; daarnaast kent TuiNa diverse en zeer effectieve manipulatietechnieken die op verschillende delen van het lichaam kunnen worden toegepast. Net als bij acupunctuur is het uitgangspunt steeds om een goede diagnose bij de patiŽnt stellen volgens de regels van de Chinese geneeskunde.

Vanaf september 2011 biedt Academie Qing-Bai de ťťnjarige opleiding 'TuiNa Massage' aan. In deze opleiding leer je masseren met behulp van therapeutische TuiNa technieken op de diverse meridianen en maak je kennis met de basis van de traditionele Chinese diagnostiek. Indien je deze 1-jarige opleiding 'TuiNa Massage' met goed gevolg hebt afgerond, kun je onder andere als masseur aan het werk in Wellnesscentra, bij stressmanagement in bedrijven en als zelfstandige.

TuiNa therapie is zeer effectief voor preventie en voor op genezing gerichte behandeling. Door de yinne en yange aspecten van de lichaamsenergie in balans te brengen en de circulatie van Qi en Bloed te bevorderen kunnen, op een deskundige manier toegepast, vele ziekten worden genezen. TuiNa is niet weg te denken uit de Chinese ziekenhuizen en kent daar verschillende richtingen zoals: kinder TuiNa, volwassenen TuiNa, orthopedie en cosmetica.

Voor meer informatie over het verschil tussen de opleiding van TuiNa Massage en TuiNa Therapie, klik hier.

De historie van TuiNa

Meer dan tweeduizend jaar geleden, in de Han en Qin DynastieŽn (205 v. Chr. - 280 n. Chr.), werd TuiNa al genoemd in de geneeskundige boeken. Er wordt dan nog gesproken over 'Mosha', 'Anmo' of 'Anqiao'. In het bekende oude boek van Huan Di Nei Jing werd de term TuiNa voor het eerst gebruikt. In dit oude werk worden diverse hoofdstukken aan de verschillende aspecten van TuiNa gewijd. In die tijd begonnen de Chinese artsen allerlei acute en chronische ziekten volgens de methoden van de TuiNa therapie te behandelen.

In de tijd van de Sui- en Tang-DynastieŽn kwam de Anmo (TuiNa) tot volle ontwikkeling en werd opgenomen in de State Office of Imperial physicians. In die tijd werd de TuiNa langzaam maar zeker ook toegepast in Japan en ook in Frankrijk. Hieruit ontwikkelde zich later de Japanse Shiatsu (in het Chinees: 'Zhi Jia Fa') en diverse vormen van westerse massage ('Mosha' in het Chinees).

TuiNa wordt dus naast acupunctuur als volwaardige therapie al duizenden jaren toegepast. Heden ten dage heeft bijna elk Chinees ziekenhuis zijn eigen TuiNa afdeling. In het universitair medisch onderwijs neemt de TuiNa studie en praktijk een belangrijke plaats in. In 1987 werd de Chinese TuiNa Association opgericht en de laatste jaren wordt er steeds meer gepubliceerd over succesvol onderzoek op dit gebied. De combinatie van TuiNa en acupunctuur begint een belangrijke plaats in te nemen in China, evenals in de V.S. en Europa.

Iedere twee weken is er een lesdag van 12.00 tot 18.00 uur. Een lesdag is verdeeld in een theoriedeel (20%) en een praktijkdeel (80%).

Theorie

Je maakt aan de hand van de verschillende filosofieŽn kennis met basisbegrippen van Traditional Chinese Medicine (TCM). Vervolgens krijg je inzicht in de meridiaanleer en een selectie van acupunctuurpunten, en je leert de basis van de Chinese diagnostiek die je gebruikt bij het masseren. De volgende thema's en technieken worden in de opleiding behandeld:

  • De stromingen (DaoÔsme, Boeddhisme, Confucianisme) die ten grondslag liggen aan het Chinese denken.
  • Theorie van Yin en Yang en WuXing (vijf elementen).
  • Basissubstanties van het lichaam (Jing, Xue, JinYe, Qi en Shen).
  • Meridiaanleer, leer van de aard en het verloop van de meridianen en de gekoppelde organen.
  • Lokalisatie van belangrijke acupunctuurpunten.
  • De basisprincipes van de diagnostiek in de Chinese geneeskunde (tong, pols, vragen, luisteren/ruiken en palperen), de acht principes (Bagang) en de psychologie volgens de 5 elementen.
  • Topics: bijvoorbeeld stress en pijn.
  • De 16 belangrijkste TuiNa technieken.
  • Speciale technieken zoals cupping en guasha.
  • Leren masseren en het geven van de adequate massage in vervolg op basisdiagnostiek.
De praktijk

Tijdens de lessen leer je hoe de verschillende masssagetechieken werken, waaronder de Bu- en Xie-technieken (tonifiŽren en sederen). Vervolgens leer je deze gecombineerd toe te passen om te komen tot verschillende adequate massages. Voor een juiste massage leer je het meridiaanverloop en een aantal acupunctuurpunten te lokaliseren. Om een correcte basisdiagnose te kunnen stellen, leer je enkele pols- en tongbeelden te herkennen en te voelen en leer je de verschillende persoonstypen volgens de leer van de 5-elementen te onderscheiden. Door aan de hand van je basisdiagnose de juiste basistechnieken te selecteren, ben je in staat om een passende massage te geven aan een cliŽnt.

Hoe werkt TuiNa

Het gehele lichaam wordt verbonden door meridianen; zowel aan de buitenzijde van de armen, benen en huid, als intern in diverse organen. De Chinezen spreken over Qi en Bloed dat door de meridianen stroomt en het lichaam voorziet van voedingstoffen en informatie, om op die manier een balans van Yin en Yang te scheppen. Er kan worden gesteld dat blokkades en onregelmatigheden in de meridianen ziekteprocessen kunnen veroorzaken. Zo wordt bijvoorbeeld alle pijn in de Chinese geneeskunde beschouwd als een Ďblokkade van Qií.

Wanneer de therapeut een TuiNa behandeling geeft, is hijzelf zeer geconcentreerd in zijn eigen lichaamscentrum (Yi) en haalt van daaruit de innerlijke kracht om zijn handen het juiste werk te laten doen. op deze manier kan hij blokkades opheffen en de circulatie van Qi en Bloed bevorderen. Zo wordt een yin-yang balans geschapen, wordt de energie van het lichaam versterkt, kunnen blokkades worden opgeheven en worden de innerlijke organen in evenwicht gebracht. Zo kan men koorts laten dalen, pijn verzachten, gewrichten beweeglijk maken, etc.

De TuiNa stijl

Gedurende de duizenden jaren van ontwikkeling ontstonden er verschillende stijlen in het geografisch enorm uitgestrekte China. Zo werd bijvoorbeeld de Yi Zhi Chan-stijl, een techniek waarbij de duim wordt gebruikt om een acupunctuurpunt te beÔnvloeden, heel populair in het Zuiden.

Elke TuiNa-stijl heeft zijn stevige fundament binnen de theorie van de Traditioneel Chinese Geneeskunde, waarbij steeds een juiste diagnose voorafgaat aan een behandeling. Enkele tientallen jaren geleden werden de diverse over China verspreide stijlen tot een zeer complete therapievorm bij elkaar gebracht in wat we heden ten dage TuiNa therapie noemen. De Academie draagt zorg voor het doceren van deze hoogwaardige therapievorm.

Houding en aandacht

Er zijn enkele sleutelbegrippen die de TuiNa massage kenmerken. Dit zijn: de houding van de masseur, de technische vaardigheid van de masseur, de ademhaling, het verworven inzicht, de mate van gevoeligheid en het vermogen tot concentratie. Naast de pols- en tongdiagnostiek en het stellen van vragen, leer je in de opleiding 'waarnemen met je handen'. Speciale technieken worden geleerd om deze vermogens te versterken.

Qigong

Het beoefenen van qigong dient voor het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen daardoor beter tot ontwikkeling en je leert zodoende het 'waarnemen met de handen'. Elk begin van de les zal in het kader staan van beoefening en training van qigong speciaal gericht op het ondersteunen van TuiNa behandelingen.

Studiemateriaal

Er wordt er een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus gehanteerd, welke geheel geÔllustreerd is met foto's ter verduidelijking van de verschillende technieken. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Studiebelasting

De studiebelasting (praktijk en theorie) bedraagt ongeveer 6 uur per week, naast de tweewekelijkse lesbijeenkomsten van 6 uur. Er wordt uitgegaan van een goede voorbereiding door de student voor zowel theorie als praktijk.

Tentamen en examen

Na de eerste helft van het schooljaar wordt er een tentamen afgenomen en aan het einde van het schooljaar wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen. Om deel te mogen nemen aan deze toetsingsmomenten dient de student minimaal 80% aanwezig te zijn geweest. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt het certificaat 'TuiNa masseur' uitgereikt. De toetsingsmomenten vinden plaats op onze centrale leslocatie te Amersfoort.

Vereiste vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring. Docenten van de TuiNa sectie: Cynthia Bogarde (hoofddocent), Carlos Hoogers, Jeanette van de Merwe, Renate Bekker en Ronald van Duijne.

Amersfoort

Gedurende 1 studiejaar op 18 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 21 september 2019

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten van dit studiejaar bedragen Ä 1795,- (incl. syllabus, 2 theorie en 1 praktijkexamen).

Studieboeken

Voor aan te schaffen verplichte literatuur moet men rekenen op een bedrag van ongeveer Ä 45,-.


Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN