Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550860
Vragen? Bel 0485-550860

BIJ- EN NASCHOLINGEN


De Chinese geneeskunde is in het westen de laatste jaren behoorlijk tot ontwikkeling gekomen.De Academie streeft ernaar voortdurend bij- en nascholingen in het programma op te nemen, die relevant zijn voor studenten en therapeuten. Daarbij worden bij- en nascholingen gepland die ofwel de praktische vaardigheden vergroten, ofwel de theoretische kennis op een aanvaardbaar peil houden, dan wel een grotere diepgang aanbrengen. Het spreekt vanzelf dat voor de bij- en nascholingen enkel zeer deskundige en vakbekwame docenten worden uitgenodigd die in staat zijn op een goed niveau te doceren.

De bij- en nascholingsactiviteiten worden gepubliceerd op de speciale website TCMbijscholing.nl. Deze wordt actueel gehouden en regelmatig worden er nieuwe scholingen toegevoegd. Opgave is mogelijk via deze site of telefonisch via 0485-550860.

Ga naar TCMBijscholing.nl

De bij- en nascholingen zijn veelal geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen: Nederlandse Beroepsvereniging voor Traditioneel Chinese Geneeskunde 'Zhong', de N.V.A (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur), de V.N.T (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) en de N.W.P (Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns).
Op TCMbijscholing.nl kunt u per scholing zien door welke beroepsverenigingen deze is geaccrediteerd.
Nieuws
Pathology Donald Trump by Heiner Fruehauf
Heiner Fruehauf heeft een stuk geschreven over de pathologie van Donald Trump vanuit de optiek van de Chinese geneeskunde. Voor de studenten die dit interessant vinden staat dit stuk op www.studiebord.nl onder het tabblad "Downloads".
Veel leesplezier

Diploma-uitreiking Academie Qing-Bai 2018