Algemene informatie
Home > Algemene informatie

ALGEMENE INFORMATIE

De belangstelling voor de Chinese geneeskunde is de laatste jaren sterk groeiende. Acupunctuur, Kruiden-geneeskunde, TuiNa massagetherapie, Voedingsleer en Qigong zijn verschillende methoden die de Chinese geneeskunde ons te bieden heeft en die een sterke onderlinge binding met elkaar hebben.
Academie Qing-Bai wordt gevormd door een collectief van docenten, dat enerzijds zoveel mogelijk de oorspronkelijkheid van de Chinese geneeskunde tot zijn recht wil laten komen, anderzijds met een open blik de hedendaagse situatie van gezondheid en ziekte tegemoet wil treden. Er wordt lesgegeven met hart en ziel, waarbij het Chinese natuurfilosofische gedachtegoed als inspiratiebron dient.
De Academie wil diegenen op weg helpen die wezenlijk geboeid zijn door de Chinese geneeskunde. Daarbij verwachten we van studenten hetzelfde als van de docenten: de bereidheid te studeren en te praktiseren en verder te kijken dan de bekende paden.
De Chinese geneeskunde kan een antwoord bieden op de vervreemde en beperkte rationele kijk die de westerse wereld zo eigen is. Maar we hopen tevens dat het vinden van antwoorden op veel hedendaagse problemen rond psychische verwarring en lichamelijke ziekten leidt tot bescheidenheid en mededogen bij de therapeut die hier afstudeert.

Academie en toelatingseisen

Academie Qing-Bai behoort tot de grootste opleidingsinstituten voor Chinese geneeskunde in Europa. Naast de opleidingen die je in deze gids vindt, bieden we jaarlijks zeer veel nascholingstrajecten aan over diverse onderwerpen en op verschillende niveaus.

Als je je inschrijft bij onze academie kun je rekenen op hoogwaardig onderwijs, zowel theoretisch als praktisch. Onze docenten zijn hoog opgeleid, zeer ervaren en zullen je vergaand begeleiden en ondersteunen bij de doelen die jij wilt behalen. In de lessen zullen zij zoveel mogelijk de oorspronkelijkheid van de Chinese geneeskunde tot haar recht laten komen. Tegelijk staan zij volop in de heden­daagse maatschappij, waarin zij veelal in hun eigen praktijk Chinese geneeskunde toepassen.

Wie al is begonnen met Chinese geneeskunde, weet één ding zeker: je bent nooit uitgeleerd. Je kunt je eindeloos verdiepen in alle oude geschriften, maar ook in alle commentaren en beschouwingen daarop die in de loop der eeuwen zijn verschenen, en nog steeds verschijnen.

Als academie willen we een groot deel van die kennis gestructureerd aanbieden in opleidingen en nascholingen. We willen diegenen op weg helpen die wezenlijk geboeid zijn door de Chinese natuur­filosofie en geneeskunde. We willen je scholen tot volwaardig beoefenaar van de Chinese geneeskunde, waarbij je in staat bent theorie en praktijk met elkaar te verbinden en zo het beste resultaat voor je cliënten kunt behalen.

We verwachten hierbij van jou als student hetzelfde als van onze docenten: de bereidheid te studeren en te praktiseren en verder te kijken dan de bekende paden.

Toelatingseisen voor de Basis Vakopleiding

De Basis Vakopleiding heeft een HBO-niveau (volgens de norm van de Fong, Federatie opleidingen natuurlijke geneeswijzen). Je vooropleiding moet daarom minimaal HAVO of een gelijkwaardige opleiding zijn.

Toelatingseisen voor de Beroepsopleidingen Acupunctuur, Kruiden en TuiNa

Voor deze beroepsopleidingen heb je een theoretische vooropleiding in de TCM nodig, bijvoorbeeld onze Basis Vakopleiding. Heb je elders een opleiding gevolgd van een gelijkwaardig niveau, dan kun je een vrijstelling krijgen. Bijvoorbeeld:
  • driejarige Shiatsu TCM-opleiding (Shiatsu massage + Shiatsu therapie)
  • opleiding Natuurgeneeskunde met TCM
Als je voor een vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet je deelnemen aan het examen van de Basis Vakopleiding in juni. Dit kun je aanvragen door een mailtje te sturen naar info@qing-bai.nl.

Intakegesprek

Voldoe je niet aan bovenstaande vooropleidingseisen, maar wil je wel graag een opleiding volgen en denk je dat je over het juiste niveau beschikt, dan kun je je ook aanmelden. Je krijgt dan een intakegesprek. Onze toelatingscommissie beslist vervolgens of je wel of niet kunt deelnemen aan de gewenste opleiding.

Over de naam Qing-Bai

Qing Bai komt origineel van het klassieke Chinees. Het is een afkorting van Qing Long Bai Hu. Qing Long betekent groene draak, wat staat voor oost en voor het yang aspect. Bai Hu betekent witte tijger, en staat voor west en het yinne aspect. Tegenpolen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De uitspraak is als volgt: Qing (tsjing) in de eerste toon (gelijkmatig) en Bai in de tweede toon (van laag naar hoog).
In Traditional Chinese Medicine (TCM) symboliseert het yin en yang. Bijvoorbeeld Qing Long staat onder andere voor de Lever, het oosten, volgens de vijf elementen. Zo staat Bai Hu voor het westen en de Longen.
Het boek Shang Han Lun (een belangrijk klassiek medisch werk uit de tweede eeuw na Christus) van de auteur Zhang Zhong Jing (een van de grondleggers van de TCM), gaf de volgende namen aan twee belangrijke kruidenformules: Qing Long Tang and Bai Hu Tang. Daarom kent elke TCM-therapeut of student deze termen als symbool van yin en yang.