Algemene informatie
Home > Algemene informatie

ALGEMENE INFORMATIE

De belangstelling voor de Chinese geneeskunde is de laatste jaren sterk groeiende. Acupunctuur, Kruiden-geneeskunde, TuiNa massagetherapie, Voedingsleer en Qigong zijn verschillende methoden die de Chinese geneeskunde ons te bieden heeft en die een sterke onderlinge binding met elkaar hebben.
Academie Qing-Bai wordt gevormd door een collectief van docenten, dat enerzijds zoveel mogelijk de oorspronkelijkheid van de Chinese geneeskunde tot zijn recht wil laten komen, anderzijds met een open blik de hedendaagse situatie van gezondheid en ziekte tegemoet wil treden. Er wordt lesgegeven met hart en ziel, waarbij het Chinese natuurfilosofische gedachtegoed als inspiratiebron dient.
De Academie wil diegenen op weg helpen die wezenlijk geboeid zijn door de Chinese geneeskunde. Daarbij verwachten we van studenten hetzelfde als van de docenten: de bereidheid te studeren en te praktiseren en verder te kijken dan de bekende paden.
De Chinese geneeskunde kan een antwoord bieden op de vervreemde en beperkte rationele kijk die de westerse wereld zo eigen is. Maar we hopen tevens dat het vinden van antwoorden op veel hedendaagse problemen rond psychische verwarring en lichamelijke ziekten leidt tot bescheidenheid en mededogen bij de therapeut die hier afstudeert.

Over de naam Qing-Bai

Qing Bai komt origineel van het klassieke Chinees. Het is een afkorting van Qing Long Bai Hu. Qing Long betekent groene draak, wat staat voor oost en voor het yang aspect. Bai Hu betekent witte tijger, en staat voor west en het yinne aspect. Tegenpolen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De uitspraak is als volgt: Qing (tsjing) in de eerste toon (gelijkmatig) en Bai in de tweede toon (van laag naar hoog).
In Traditional Chinese Medicine (TCM) symboliseert het yin en yang. Bijvoorbeeld Qing Long staat onder andere voor de Lever, het oosten, volgens de vijf elementen. Zo staat Bai Hu voor het westen en de Longen.
Het boek Shang Han Lun (een belangrijk klassiek medisch werk uit de tweede eeuw na Christus) van de auteur Zhang Zhong Jing (een van de grondleggers van de TCM), gaf de volgende namen aan twee belangrijke kruidenformules: Qing Long Tang and Bai Hu Tang. Daarom kent elke TCM-therapeut of student deze termen als symbool van yin en yang.

Kwaliteitsbewaking

Academie Qing-Bai is een onafhankelijk onderwijsinstituut bestaande uit een collectief van een exclusieve groep docenten. Zij tracht haar kwaliteit te waarborgen door samenwerkingscontacten met scholen en organisaties die op een integere manier een hoog niveau van Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) nastreven. De school is niet gelieerd aan en heeft geen zakelijke verbanden met producenten of leveranciers van (alternatieve) geneesmiddelen, Chinese kruiden of andere materialen.
Alle docenten hebben een hoog opleidingsniveau en zijn dagelijks betrokken bij de behandeling van patiënten in hun praktijk of kliniek. Belangrijke criteria bij de keuze van de docenten zijn dan ook: deskundigheid, creativiteit, communicatieve vaardigheid, doorzettingsvermogen, ambitie, loyaliteit en humor.
We hopen overigens deze eigenschappen ook bij onze studenten aan te treffen.

ISO kwaliteitsnorm

Academie Qing-Bai is lid van het NEN (Nederlands Normalisatieinstituut onder nr 330249) en werkt samen aan de ontwikkeling van ISO kwaliteitsnormen voor de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Academie Qing-Bai voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd. Dit betekent o.a. dat de Academie volgens de Nederlandse wetgeving is vrijgesteld van BTW.

Beroepsverenigingen

Onze academie werkt nauw samen met beroepsverenigingen. Als je een beroepsopleiding hebt voltooid kun je je daarbij aansluiten, natuurlijk afhankelijk van de opleiding die je hebt gevolgd en de criteria van de vereniging.

De wet BIG

De Tweede Kamer heeft in juni 1992 een belangrijke stap op weg naar erkenning gezet door de aanvaarding van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Door deze wet is het uitoefenen van de geneeskunde niet langer voorbehouden aan artsen.

C.A.A.

In juli ‘99 zijn de eerste 3 hoofddocenten van Qing-Bai toegelaten als lid van de Chinese Acupuncture Association. Dit is het hoogste orgaan op het gebied van TCM in China en valt onder de verantwoordelijkheid van de WHO (World Health Organisation). We voeren regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de C.A.A. over exameneisen en praktijkstages in China en Nederland.

De NVA

Qing-Bai wordt erkend door de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). De NVA is één van de grootste vereniging in Nederland voor acupuncturisten. Om lid te worden moet je een relevante beroepsopleiding hebben voltooid en in totaal 240 uren stage hebben gelopen.

De LVNT

De LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) is een pluriforme vereniging met een aanzienlijk aantal leden en diverse contracten met zorgverzekeraars. Als je bent afgestudeerd aan Qing-Bai kun je, na een ballotagegesprek, lid worden van deze vereniging. Soms is aanvullende scholing in de Westerse geneeskunde hiervoor nodig.

ZHONG

De Nederlandse beroepsvereniging voor Traditioneel Chinese Geneeswijzen Zhong (Chinees voor ‘het midden’) is het overkoepelende kader van allen die zich profileren als beoefenaren van de Traditioneel Chinese Geneeskunde. Als student bij Qing-Bai kun je student-lid worden van Zhong. Na het behalen van het diploma kun je lid worden.

De FONG

De FONG (Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen) vertegenwoordigt in Nederland opleidingen in de natuurlijke geneeswijzen en wordt financieel gesteund door het ministerie.

Internationale Contacten

China

Onze academie onderhoudt nauwe contacten met het TCM-hospital in QingDao en Jinan. Regelmatig organiseren we uitwisselingsprogramma’s en om het jaar een studiereis. Lees meer

Duitsland

We hebben een nauw contact met de Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin in Duitsland. Deze vereniging is de Duitse koepel van acupunctuurscholen. Zij nodigen studenten van Qing-Bai van harte uit aanwezig te zijn op het jaarlijkse TCM-voorjaarscongres in Rothenburg, waar onder andere docenten van Qing-Bai diverse lezingen verzorgen.
Uitgebreide actuele informatie hierover vindt je op www.TCM-congres.nl.

Pacific College in SanDiego (VS)

Om het jaar gaat een groep studenten voor stages naar het Pacific College in San Diego. Deze school, met full-time TCM-onderwijs, heeft diverse klinieken waar je onder deskundige begeleiding praktijkvaardigheden kunt oefenen. Docenten van het Pacific College zijn regelmatig als gastdocent aanwezig bij Qing-Bai. Lees meer

Toelatingscriteria

Voor de Basis Vakopleiding

De Basis Vakopleiding heeft een HBO-niveau (volgens de norm van de Fong, Federatie opleidingen natuurlijke geneeswijzen). Je vooropleiding moet daarom minimaal HAVO of een gelijkwaardige opleiding zijn.

Voor de Beroepsopleidingen Acupunctuur, Kruiden en TuiNa

Voor deze beroepsopleidingen heb je een theoretische vooropleiding in de TCM nodig, bijvoorbeeld onze Basis Vakopleiding. Heb je elders een opleiding gevolgd van een gelijkwaardig niveau, dan kun je een vrijstelling krijgen. Bijvoorbeeld:
  • driejarige Shiatsu TCM-opleiding (Shiatsu massage + Shiatsu therapie)
  • opleiding Natuurgeneeskunde met TCM
Als je voor een vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet je deelnemen aan het examen van de Basis Vakopleiding in juni. Dit kun je aanvragen door een mailtje te sturen naar info@qing-bai.nl.

Intakegesprek

Voldoe je niet aan bovenstaande vooropleidingseisen, maar wil je wel graag een opleiding volgen en denk je dat je over het juiste niveau beschikt, dan kun je je ook aanmelden. Je krijgt dan een intakegesprek. Onze toelatingscommissie beslist vervolgens of je wel of niet kunt deelnemen aan de gewenste opleiding.