Basis Vakopleiding Chinese Geneeskunde
Home > Opleidingen > Basis Vakopleiding Chinese Geneeskunde

BASIS VAKOPLEIDING CHINESE GENEESKUNDE

1-jarige basisopleiding

Tijdens dit propedeutisch jaar wordt de Chinese geneeskunde, ofwel de Traditional Chinese Medicine (TCM), onderwezen zoals die momenteel in talrijke Chinese klinieken wordt toegepast. De Basis Vakopleiding is bedoeld als vooropleiding voor één van de door de Academie georganiseerde beroepsopleidingen. Tevens is aansluiting bij andere TCM-opleidingen mogelijk. Tijdens één van onze gastendagen (open dagen) kunt u met deze opleiding kennismaken.

Tijdens de Basis Vakopleiding (BVO) worden de basistheorieën van de Chinese geneeskunde grondig bestudeerd. De student maakt uitgebreid kennis met het menselijk lichaam volgens de Chinese zienswijze. Gezondheid (evenwicht tussen Yin en Yang) is het uitgangspunt als gekeken wordt naar de onevenwichtige patronen die wij ziekten noemen. Er is veel aandacht voor de diagnostiek met als gouden regel: 'zo binnen, zo buiten', ofwel: wat zich binnen in het lichaam afspeelt, is aan de buitenzijde waarneembaar. Daarnaast wordt er kennis gemaakt met de verschillende behandelmethoden die de Chinese geneeskunde rijk is: acupunctuur, kruidengeneeskunde, massage, Qigong en voeding.

Vanaf de start van de Basis Vakopleiding houd je je bezig met de Chinese geneeskunde. Er komen allerlei onderwerpen en thema's aan bod die verdieping bieden in deze eeuwenoude geneeskunde:

 • De filosofie van het Chinese denken, het verschil tussen oost en west, de Yin-Yang theorie en het Taoïsme.
 • De theorie van de 5 elementen.
 • De vitale substanties: Jing, Bloed, Vloeistoffen, Qi en Shen.
 • De oorzaken van ziekten, traditioneel en modern.
 • De ziektefactoren, het verloop en de wetmatigheden.
 • De organen in het lichaam, de zogenaamde Zang-Fu.
 • De extra 'organen' (hersenen, baarmoeder, etc.).
 • De leer van de aard en het verloop van de meridianen.
 • De diagnostiek via horen, kijken, voelen en het stellen van de juiste vragen.
 • De basisbeginselen van de tong- en polsdiagnostiek.
 • Verschillende ziektepatronen m.b.t. de organen.
 • De ziektepatronen m.b.t. de ziektefactoren.

De eerste stappen naar het stellen van een diagnose worden gezet. De uiterlijke symptomen vormen als het ware de takken van de 'diagnose-boom'. De boom wordt in beeld gebracht, zodat de stam (en wortel) van het probleem duidelijk wordt en een juiste behandeling gekozen kan worden.
Dit zogenaamde 'patroon van disharmonieën' vormt de grondslag voor het behandelingsplan. Elk patroon, ofwel ziektebeeld, is individueel bepaald.

Studiemateriaal

Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van het boek: 'The Foundations of Chinese Medicine' van G. Maciocia. Dit boek is de basis van de Chinese geneeskunde en komt daarom terug in de beroepsopleidingen. Daarnaast wordt er een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus gehanteerd. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Praktijkdagen

Tijdens de Basis Vakopleiding dient de student minimaal één externe stagedag en twee interne praktijkstagedagen te hebben gevolgd. De externe stagedag dient plaats te vinden bij een gediplomeerde therapeut; de interne stagedagen vinden plaats op school. Van elke gevolgde externe praktijkdag moet een verslag worden gemaakt.

Tentamen en examen

Na de eerste helft van het schooljaar wordt er een tentamen afgenomen en aan het einde van het schooljaar wordt een examen afgenomen. Om deel te mogen nemen aan deze toetsingsmomenten dient de student minimaal 80% aanwezig te zijn geweest. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt een certificaat uitgereikt en kan de student deelnemen aan een van de beroeps- of vervolgopleidingen.

Vereiste vooropleiding

HAVO of een medische of paramedische opleiding.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring. Docenten van de sectie Basis Vakopleiding: Marjan Hoff (hoofddocent), Marijke Fluitsma, Martine Cornelissen, Arina Marsman, Cynthia Bogarde, Carlos Hoogers, Dianne Sommers, Kris Oosting en Renate Bekker.

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere locatie worden ingehaald.

Amersfoort

Gedurende 1 studiejaar op 18 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 21 september 2019

Amsterdam

Gedurende 1 studiejaar op 18 zondagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start zo 22 september 2019

Breda

Gedurende 1 studiejaar op 18 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 28 september 2019

Nijmegen

Gedurende 1 studiejaar op 18 woensdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start wo 25 september 2019

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten van dit studiejaar bedragen € 1895,- (incl. syllabus en 2 theorie examens).

Studieboeken

Voor aan te schaffen verplichte literatuur moet men rekenen op een bedrag van ongeveer € 175,-


Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN