Vraagbaak
Home > Vraagbaak

VRAAGBAAK

Zoek je antwoord op veel gestelde vragen aan Academie Qing-Bai.

Algemene vragen
 • Zijn er open dagen voor Academie Qing-Bai?
  Ja, er worden elk jaar diverse gastendagen gehouden. Data zijn terug te vinden in de brochure, op de website en in het rooster. Aanmelden voor een gastendag kan via de site www.qing-bai.nl.

  Tijdens gastendagen wordt er zoveel mogelijk informatie gegeven voor mensen die nog onbekend zijn met het vak, de studie- en de beroepsmogelijkheden. Tijdens gastendagen is het tevens mogelijk om 'live' enkele lessen te bezoeken.
  Het programma bestaat over het algemeen uit:
  A. korte uiteenzetting over de Traditioneel Chinese Geneeskunde
  B. uitleg over de studie, examens, beroepsverenigingen, etc.
  C. een uitgebreide demonstratie.
  D. indien mogelijk: het bezoeken van lessen.

  Tenzij anders aangekondigd vinden de gastendagen plaats van 12.30 tot 16.00 uur.

 • Kan ik iemand meenemen naar de Open Dag?
  Ja hoor, u kunt gerust iemand meenemen naar de Open Dag of Gastendag en hoeft diegene niet speciaal op te geven of aan te melden.

  Hij of zij kan dan aanwezig zijn bij de uitleg over Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en kan een demonstratie bijwonen van acupunctuur, TuiNa-massage of Shiatsu-massage.

 • Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor Academie voor Chinese geneeswijze Qing-Bai?

  Voor de Basis Vakopleiding

  Het studieniveau van de Basis Vakopleiding is HBO-niveau (volgens de norm van de Fong, Federatie opleidingen natuurlijke geneeswijzen). Als vooropleiding geldt dan ook minimaal HAVO of een gelijkwaardige opleiding. Een goede motivatie is noodzakelijk om de studie bevredigend en met succes te voltooien.

  Voor de Beroepsopleidingen Acupunctuur, Kruiden en TuiNa

  Voor de beroepsopleidingen Klassieke Acupunctuur, Kruiden Therapie en TuiNa Therapie is een theoretische vooropleiding in de TCM verplicht. De door de Academie verzorgde Basis Vakopleiding voorziet hierin. Heeft men elders een opleiding gevolgd van een gelijkwaardig niveau, dan kan voor deze basisopleiding een vrijstelling worden gegeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan:
  - driejarige Shiatsu TCM-opleiding (Shiatsu massage + Shiatsu therapie)
  - opleiding Natuurgeneeskunde met TCM
  De kandidaat die voor een vrijstelling in aanmerking wil komen, dient deel te nemen aan het examen van de Basis Vakopleiding in juni. Verzoeken dienen per e-mail te worden ingediend (info@qing-bai.nl).

  Voor de Shiatsu Massage en Shiatsu Therapie

  Er is geen specifieke vooropleiding vereist voor de Shiatsu Massage basisopleiding. Wel willen we erop wijzen dat redelijk wat tijd aan zelfstudie en praktische oefening moet worden besteed. Gedacht moet daarbij worden aan minimaal 6 uur per week voor de Shiatsu Massage en 10 uur per week voor de therapeutenopleiding, buiten de lesuren om. Om te kunnen starten in de Shiatsu Therapie beroepsopleiding dient u eerst de Shiatsu Massage basisopleiding afgerond te hebben.

  Intakegesprek

  Voldoet u niet aan de vooropleidingseisen, dan wordt u na aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek. Een toelatingscommissie beslist daarna over plaatsing.
 • Hoe groot is de studiebelasting, hoeveel uren moet ik studeren?
  Hoe zwaar de studie voor je is, hangt van verschillende factoren af. Onze ervaring is dat jonge studenten (rond de 20 jaar) makkelijker studeren dan ouderen (ouder dan 45). Een andere factor die een rol speelt, is of je recent nog een studie hebt gedaan. Daarnaast speelt je vooropleiding een rol. Met een universitaire of hbo-opleiding als vooropleiding zal het aantal uren dat je voor de studie nodig hebt lager zijn dan wanneer je deze achtergrond niet hebt.
  Globaal gesproken moet je rekenen op 3 à 4 x het aantal lesuren voor zelfstudie. Dus tussen twee lesdagen door heb je grofweg 20 uur nodig.
  Sommige studenten doen het met aanmerkelijk minder, anderen hebben soms meer tijd nodig.

  Een Chinees gezegde: "Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen."

 • Hoe schrijf ik me in als beginnend student?
  Inschrijven kan op twee manieren:
  - middels de knop "inschrijven voor opleiding" bij de desbetreffende opleiding.
  - middels het inschrijfformulier uit de brochure, Klik hier om een brochure aan te vragen.
 • Als ik de Basisopleiding in bijv. Amsterdam doe, kan ik dan later de beroepsopleiding op een andere locatie volgen?
  Ja, natuurlijk. Na een Basisopleiding kun je kiezen voor een afstudeerrichting en ook in welke plaats je deze wilt volgen.
  Niet elke sectie zit overigens in elke stad. Zo wordt de Basis Vakopleiding gegeven in Nijmegen, Amsterdam, Amersfoort en Breda, evenals de acupunctuuropleiding. De Tuina-massage, TuiNa Therapie, Kruidenopleiding, TuiNa voor Acupuncturisten en Voedingsleer worden alleen in Amersfoort gegeven, vooralsnog. De Westers Medische Basiskennis verzorgen wij in Amersfoort en Nijmegen.
 • Hoe lang bestaat Academie Qing-Bai al?
  Academie Qing-Bai is opgericht in 1992.
 • Wat betekent Qing-Bai en hoe spreek je het uit?
  Qing Bai komt origineel van het klassieke Chinees. Het is een afkorting van Qing Long Bai Hu. Qing Long betekent groene draak, wat staat voor oost en voor het yang aspect. Bai Hu betekent witte tijger, en staat voor west en het yinne aspect. Tegenpolen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  De uitspraak is als volgt: Qing (tsjing) in de eerste toon (gelijkmatig) en Bai in de tweede toon (van laag naar hoog).
  In Traditional Chinese Medicine (TCM) symboliseert het yin en yang. Bijvoorbeeld Qing Long staat voor de Lever, het oosten, volgens de vijf elementen. Zo staat Bai Hu voor het westen en de Longen.
  Het boek Shang Han Lun (een belangrijk klassiek medisch werk uit de tweede eeuw na Christus) van de auteur Zhang Zhong Jing (een van de grondleggers van de TCM), gaf de volgende namen aan twee belangrijke kruidenformules: Qing Long Tang and Bai Hu Tang. Daarom kent elke TCM-therapeut of student deze termen als symbool van yin en yang. x
 • Welke kennis moet ik hebben van Nederlands en Engels?
  Om voor uzelf in te schatten of u de studie bij Qing-Bai met succes kunt volgen wat betreft de kennis van de Nederlandse taal kunt u gebruik maken van de Voorkennistest Nederlands op de website van de Open Universiteit: www.ou.nl.
  Voor de Engelse taal zijn wij nog op zoek naar een goede testsite (heeft u een tip, laat het ons weten).
 • Ik wil me oriënteren op de Chinese geneeskunde, welk boek kan ik daarvoor lezen?
  Als je wilt kennismaken met de Chinese Geneeskunde of meer specifiek met de TCM (Traditional Chinese Medicine), zijn er diverse boeken die daarvoor geschikt zijn. Eén van de boeken die we daarvoor aanraden is het in het Nederlands vertaalde boek van Ted Kaptchuk met de titel "Handboek Chinese Geneeswijzen". De oorspronkelijke Engelse titel is "The Web that has no Weaver".
 • Kan ik boeken over Chinese geneeskunde die ik niet meer gebruik via Qing-Bai verkopen?
  Nee, boeken en andere materialen kunnen niet via onze school worden verkocht. Wij raden oud studenten aan hiervoor Marktplaats.nl of Bol.com te gebruiken.
 • Wat zijn de lestijden?
  De lestijden lopen over het algemeen altijd van 12.00 tot 18.00 uur. Dit geldt voor zowel de opleidingen als de bijscholingen en congressen.
  Dit heeft een aantal redenen. Studenten die op afstand wonen kunnen toch tijdig aanwezig zijn. Op dagen door de week worden files vermeden. De pauzes zijn kort zodat er redelijk doorgewerkt kan worden.
 • Kan ik de boeken die ik nodig heb via de school bestellen?
  Nee, de school handelt niet in boeken of andere materialen. Helemaal onderaan de literatuurlijst wordt een aantal suggesties gegeven om aan de benodigde boeken te komen.
  De school wil niet handelen in boeken om commerciële belangen en onderwijsbelangen niet door elkaar te laten lopen. Eén van onze uitgangspunten is dat elke onderwijssectie geheel vrij moet zijn om boeken te gebruiken die vanuit onderwijskundig oogpunt het beste zijn, zonder daarbij rekening te moeten houden met bijvoorbeeld nog aanwezige voorraden, etc.
 • Is er een Nederlandse vertaling van het basisboek Foundations of Chinese Medicine?
  Ja, het boek is vertaald en wordt uitgegeven door SATAS in Brussel (www.satas.com). De Nederlandse vertaling loopt precies synchroon met de Engelse en de boeken zijn dus goed naast elkaar of apart te gebruiken. Let er wel op welke editie er in de literatuurlijst staat vermeld!
 • Ik heb elders TCM gestudeerd, kan ik de Basis Vakopleiding overslaan?
  Over het algemeen wordt het afgeraden de Basis Vakopleiding (het 1ste jaar van de Academie) over te slaan. Ook voor studenten die reeds elders enige kennis van de Traditioneel Chinese Geneeskunde hebben opgedaan.

  Maar in bepaalde gevallen kan de Basis Vakopleiding worden overgeslagen. Bijvoorbeeld indien je elders in binnen- of buitenland een vergelijkbare opleiding hebt gedaan.
  Wel dient in alle gevallen te worden deelgenomen aan het examen van de Basis Vakopleiding. Rond je dit examen met een voldoende af, dan kan je vrijstelling krijgen.
  Een aanvraag voor vrijstelling kun je doen via E-mail, eventueel na telefonisch overleg.

 • Kan ik vrijstelling krijgen van de opleiding Westerse Medische Basiskennis?
  De opleiding Westerse Medische Basiskennis geeft toelating tot diverse beroepsverenigingen (o.a. Zhong, VNT, NWP en Shiatsu vereniging Nederland). Elke vereniging voert daarin min of meer een eigen beleid. Het is dan ook aan deze verenigingen om te bepalen of en aan wie er vrijstellingen worden gegeven.
  Wil je weten of je vrijstellingen kunt krijgen dan moet je dus contact met de beroepsverenigingen opnemen.
  Academie Qing-Bai geeft alleen een diploma Westerse Medische Basis af als allebei de examens met een voldoende zijn afgesloten en minimaal 80% van de lessen is gevolgd. Indien een student een module overslaat krijgt hij of zij dus geen diploma, maar wel een overzicht van de studieresultaten, waarmee hij bij de beroepsvereniging terecht kan.
 • Kan ik instromen vanuit een andere opleiding?
  Ja, instromen vanuit een andere vergelijkbare opleiding is soms mogelijk. Aanvraag daartoe kan schriftelijk, liefst per email, worden ingediend. De toelatingscommissie bepaald of en zo ja op welk niveau instroom mogelijk is. Vanwege een toenemend aantal aanvragen is het aantal instromers echter aan banden gelegd voor wat betreft de opleidingen acupunctuur en kruidentherapie. Dit om continuïteit, voortgang en rust in de lesgroepen te bewaken.
 • Welke studieroute ligt het meest voor de hand?
  Welke studieroute een student kiest, hangt af van eigen voorkeur, interesse en soms van de vooropleiding. Na het behalen van een basisopleiding zoals de Basis Vakopleiding of de Shiatsu massage opleiding kan je doorstromen naar een beroepsopleiding. Na de Basis Vakopleiding kun je kiezen uit Acupunctuur, Kruiden therapie en TuiNa therapie. Na de Shiatsu massage opleiding kun je doorstromen naar Shiatsu therapie opleiding. De meeste studenten die de Basis Vakopleiding hebben afgerond kiezen daarna voor Acupunctuur (80%). Vaak wordt na een beroepsopleiding de éénjarige opleiding Westerse Medische Basis gedaan, waarna aansluiting bij een beroepsvereniging mogelijk is.
  Sommigen (20%) kiezen ervoor om eerst de Westerse Medische Basis opleiding te volgen en daarna te beginnen met een basisopleiding en daarna een of meer van de beroepsopleidingen.
  De student is vrij in deze keuze. Mocht je advies willen hebben over welke route voor jou het meest passend is, ga dan in gesprek via de telefoon of bezoek een open dag. Tijdens de open dagen wordt uitvoerig bij deze vraag stil gestaan.
 • Hoe is de continuiteit geregeld: kan ik als ik aan de opleiding begin deze altijd afmaken?
  Bijna alle opleidingen van Academie Qing-Bai, welke zich uitstrekken over een periode van 2 of 3 jaar, worden op meerdere locaties aangeboden. Academie Qing-Bai draagt er zorg voor dat studenten die zijn begonnen aan een studie, deze altijd af kunnen maken, ook in de vervolgjaren. Het zou wel kunnen gebeuren dat het niet mogelijk is de opleiding af te maken op de locatie waar deze is begonnen, maar dat uitgeweken moet worden naar een andere plaats.
 • Wie werken er op het secretariaat?
  Binnen de organisatie werken Isabel Bomers, Kim van Dijk, Eline de Boer, Maria van Dorp, Hans Frencken, Geert-Jan Gerritsen, Roel Peeters en Karin de Vries.
 • Hoe vind ik een therapeut bij mij in de buurt?
  Als studenten bij ons afstuderen en een praktijk beginnen, worden ze over het algemeen lid van een beroepsvereniging. Informatie over praktiserende therapeuten vind je dus bij die verenigingen. Vaak kun je dat al vinden via hun website, bijvoorbeeld: www.zhong.nl, www.acupunctuur.nl, www.vnt-online.nl, www.shiatsuvereniging.nl
 • Hoe zit het met de vergoeding voor een alternatief medische behandeling?
  Vergoeding is afhankelijk van de soort verzekering van de cliënt. Iedere zorg-verzekeraar hanteert hierin zijn eigen normen. Het is dus altijd zaak dat de cliënt bij zijn verzekeraar informeert of en welke alternatieve therapieën vergoed worden.
 • Wat is het verschil tussen TCM en TCG?
  Er is geen verschil.
  TCM is de afkorting van de internationaal gebruikte term Traditional Chinese Medicine.
  TCG is de Nederlandstalige variant, namelijk Traditioneel Chinese Geneeskunde.
 • Er klopt iets niet op de website, kan ik dat melden?
  Ja, heel graag!
  Door de grote hoeveelheden gegevens op de diverse websites komt het helaas wel eens voor dat er een fout op staat, of dat gegevens niet helemaal actueel zijn bijgewerkt. Als je daar tegenaan loopt zijn we je heel dankbaar als je dat meldt, zodat de volgende daar geen last meer van heeft.

  Maar pas op, probeer zo duidelijk mogelijk te zijn over waar precies wat verkeerd staat, zodat wij het ook kunnen terug vinden. In totaal zijn er op onze websites tesamen erg veel pagina's.

  Een handige hulp daarbij is het maken van een zogenaamd screenshot (schermafdruk). Druk daarbij op de toets Print Screen van je toetsenbord (vaak in combinatie met de Shift toets).
  Ga dan naar een programma als Microsoft Word of Adobe Acrobat PDF, open een nieuw leeg bestand en druk op Plakken. Je krijgt dan een precieze afdruk van je scherm. Zet daaronder of daarin je commentaar en stuur ons dat als bijlage toe.
  Dank alvast voor de moeite !!!

 • Hoe GROEN is Academie Qing-Bai.
  Het secretariaat van Qing-Bai beschikt over 85 zonnepanelen waarmee jaarlijks ongeveer 17.000 kWh wordt opgewekt. Dit is voldoende voor de verlichting, de computers en de telefooncentrale. Maar ook alle printers draaien op deze groene stroom, dus alle lesmateriaal wordt met eigen stroom geprint.
  Daarnaast blijft er nog voldoende stroom over om (vanaf april 2014) ongeveer 80% van de kilometers die worden gemaakt naar leslocaties volledig electrisch te rijden, met op dit moment een Nissan-Leaf en een BMW-i3.
  Bij het kiezen van de gebouwen voor het geven van de lessen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wijze waarop de verhuurder omgaat met duurzaamheid.
 • Is Academie Qing-Bai erkend door de FONG?
  Ja, Academie Qing-Bai is vanaf 1996 aangesloten en geaccrediteerd door de Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen.
 • Rondom de studie
 • Kan ik een les op een andere locatie bijwonen? Leslocatie-mutatie:
  Het is mogelijk om af en toe een les op een andere locatie bij te wonen. Je kunt dat aangeven bij Mijn rooster. Je krijgt een bevestigings mailtje, wat je geprint mee moet nemen naar de vervangende locatie. De wijziging wordt meteen verwerkt in je rooster.
 • Ik was afwezig tijdens de les, hoe blijf ik op de hoogte?
  Als je een les niet aanwezig kunt zijn kun je de les over het algemeen inhalen in een parallelgroep. Je moet dit wel tijdig in het studentenportaal aangeven. In principe mag dat vier keer per studiejaar.
  Kun je de les niet elders volgen dan is het zinvol het Studiebord goed in de gaten te houden.
  Docenten zijn verplicht afspraken die tijdens de les met de groep worden gemaakt of opdrachten die worden gegeven, naderhand op het studiebord te vermelden zodat niemand de boot hoeft te missen.
  We gaan er zelfs van uit dat afspraken die niet staan vermeld op het studiebord niet geldig zijn.
 • Moet ik deelnemen aan een studiegroep?
  Moeten is teveel gezegd, maar we raden het wel zeer sterk aan. Je kunt daarbij verder kijken dan je eigen lesgroep. Er zijn veel parallelgroepen en wellicht zitten er in de andere groepen studenten die bij jou in de buurt wonen. Het tabblad communicatie is zo gemaakt, dat studenten per niveau met elkaar kunnen communiceren.
  Voor sterk praktijkgerichte studies als acupunctuur en tuina is het deelnemen in een studie/oefengroep onvermijdelijk.
 • Wordt er in de TuiNa, Shiatsu en Acupunctuur op elkaar geoefend?
  Ja, er wordt op elkaar geoefend, zowel in de les als in de eventueel door de studenten zelf te formeren studiegroepen. Ben je student Acupunctuur, TuiNa of Shiatsu dan dien je ook bereid te zijn jezelf als oefenobject beschikbaar te stellen.
  Het is een noodzakelijk leermoment om zelf de verschillende naald- en massagetechnieken te ervaren.
  Tijdelijke uitzonderingen hierop worden gemaakt i.v.m. bijvoorbeeld zwangerschap etc. Geeft een student op een bepaalde dag aan vandaag niet geprikt te willen worden, dan wordt dit uiteraard gerespecteerd.
 • Moet ik thuis veel oefenen?
  Het is van groot belang dat de student bijna dagelijks studeert en dagelijks oefent.
  Voor wat de acupunctuuropleiding betreft staat in de brochure de volgende zin: "Alleen als de student dagelijks de diagnostiek van pols en tong oefent en dagelijks minimaal 5 acupunctuurnaalden gebruikt, kan na enkele jaren het juiste vakmanschap worden gerealiseerd."
  Voor andere vakstudies gelden natuurlijk andere aandachtspunten. Voor alle praktijkgerichte studies geldt: OEFENING BAART KUNST !
  Over het algemeen vormen studenten met elkaar studiegroepjes, waarbij ze elkaar regelmatig ontmoeten buiten de school om.
 • Welke literatuur wordt er gebruikt, is er een literatuurlijst?
  De literatuurlijsten vind je op het studiebord en op www.qing-bai.nl. Aan het studiejaar dat er bij de verschillende secties staat vermeld, kan je zien hoe actueel deze is bijgewerkt. Dus het studiejaar staat er bij. Elk jaar wordt uiterlijk voor 1 juli de literatuurlijst aangepast voor het opvolgende studiejaar. Helemaal onderaan de lijst staan enkele suggesties voor de aanschaf.
 • Ik wil enkele van mijn studieboeken verkopen aan studenten van Qing-Bai, kan dat op jullie studentenwebsite?
  Oud studenten die hun boeken willen verkopen kunnen dat het beste doen via Marktplaats of via Bol.com. Studenten die bij ons navraag doen voor goedkopere boeken verwijzen wij naar deze twee websites.
 • Wat wordt er bedoeld met aanbevolen en verplichte literatuur ?
  Verplicht is echt noodzakelijk. Aanbevolen is handig maar zeker niet nodig om bij de eerste les al te hebben. Daarover kun je tijdens de les ook eens aan docenten vragen in hoeverre die boeken in jouw situatie nuttig kunnen zijn.
 • Kan ik als student lessen in andere secties bijwonen?
  Ter orientatie kan het nuttig zijn om (een deel van) een lesdag in een andere sectie bij te wonen. Een student die dit wil, kan dat via het secretariaat aangeven.
  Vooral voor studenten in de Basis Vakopleiding (het eerste jaar) kan het zinvol zijn om zo meer kijk te krijgen op de diverse richtingen van de Traditioneel Chinese Geneeskunde.
  Dit moet wel in overleg, omdat niet alle lesmomenten zich lenen voor "bezoek" en zodat we de gasten dan een beetje kunnen spreiden.
 • Stage
 • Wat is interne en wat is externe stage?
  Interne stage loop je binnen de school. Het zijn dagen waarvoor je je apart inschrijft (kan via het studiebord). Het zijn als het ware lesdagen (van 12.00-18.00 uur), maar heel praktisch van opzet, met diverse patiënten en niet in je eigen lesgroep. Van deze dagen hoeft geen verslag te worden ingeleverd.
  Externe stagedagen zijn dagen waarop je meeloopt of meekijkt in een praktijk van een toekomstig collega. Deze stage organiseert de student zelf. Van deze stage moet wel verslag worden gedaan. Ter beoordeling zet je het verslag op de daartoe bestemde plek in je persoonlijke dossier.
  Stagedagen die gelopen zijn tijdens een van de door de school georganiseerde studiereizen kunnen worden ingezet als ofwel interne ofwel externe stage.
 • Hoe ziet een interne stagedag eruit?
  Een interne stagedag is als een lesdag maar veel praktischer en niet in je eigen groep. De studentengroep varieert van 10 tot 30 en er worden meestal 3 patiënten op een dag behandeld. Er is één docent, eventueel bijgestaan door assistenten. De patiënten worden verdeeld over de dag, dus één om 12.00 uur, één om 14.00 uur en één om 16.00 uur. De docent gaat met de patiënt aan het werk zoals dat in de praktijksituatie gebeurt. Het proces van anamnese en diagnostiek gaat trager, omdat vanwege de didactiek er allerlei toelichtingen en/of opdrachten worden gegeven.
  De patiënt wordt bij aankomst opgevangen door de student die de patiënt heeft aangemeld en wordt door de student op de situatie voorbereid. De patiënt woont niet de hele dag bij, maar moet rekening houden met een tijd van ongeveer 2 uur in de klas.
 • Kan ik een patiënt inschrijven bij een interne stagedag?
  Ja dat kan. Op het studiebord staan hierover aanwijzingen.
  Wil je iemand inbrengen, houd dan rekening met het volgende:
  - er is een duidelijke klacht aanwezig.
  - de 'patiënt' wordt door jou voorbereid op de situatie.
  - jezelf als patiënt opgeven is mogelijk mits je niet zelf staat ingeschreven voor desbetreffende interne stagedag.
  - de patiënt hoeft niet de gehele dag aanwezig te zijn: een periode van twee uur is genoeg.
 • Examens en tentamens
 • Ik ben dyslectisch. Worden daarvoor tijdens examens extra voorzieningen getroffen?
  Voor studenten met dyslexie of met een taalprobleem worden geen extra voorzieningen getroffen.
  Uitzonderingen op deze regel zijn soms mogelijk. Daarvoor moet een aanvraag per e-mail worden ingediend.
 • Ik beheers de Nederlandse taal slecht, wat nu?
  Examens zijn voorlopig nog slechts in het Nederlands beschikbaar. Wel kan er worden geantwoord in het Engels!
  Mocht je problemen hebben met de taal, neem dan contact op met het secretariaat. In overleg wordt dan bekeken of je een woordenboek mag gebruiken. Wordt toestemming gegeven voor gebruik van een woordenboek dan moet je hiervan via email een bevestiging hebben en deze bevestiging moet je bij je hebben tijdens het tentamen of examen. Het woordenboek is altijd analoog, dus nooit digitaal!

  Het taalprobleem werkt vooral nadelig voor meerkeuze vragen en de vragen met stellingen. Bij open vragen is dit veel minder een probleem.
  Nadat een studiejaar is afgerond kan voor studenten met een serieus taalprobleem een analyse worden gemaakt van de tentamens en examens. Daaruit zou kunnen blijken dat meerkeuze vragen slecht, maar open vragen juist heel goed zijn gemaakt. Op grond daarvan kan worden besloten alsnog een herexamen te organiseren, mogelijk onder supervisie van een vertegenwoordiger van één van de beroepsverenigingen.

  Daarbij moet worden aangetekend dat de afstuderende therapeut met overwegend Nederlandstalige cliënten te maken gaat krijgen, waarbij een duidelijke communicatie vereist is, en waarbij in het afnemen van een anamnese geen fouten mogen worden gemaakt.

  Het beantwoorden van tentamens of examens in een andere taal dan Engels of Nederlands is niet mogelijk.

 • Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het examen?
  Er wordt naar gestreefd om de uitslag binnen 10 dagen na het examen bekend te maken. Dit betekent dat als het examen op een zaterdag heeft plaatsgevonden, de uitslag uiterlijk de 2de dinsdag erna bekend is. De uitslag wordt gepubliceerd in je eigen dossier. Daarnaast worden de gemiddelde score, de laagste en de hoogste score van betreffende toets vermeld.
  Tijdens lesmomenten afgenomen praktijkexamens kunnen hierop een uitzondering vormen.
 • Krijg ik de uitslag van het examen ook op papier?
  Ja, aan het einde van het jaar, als ook alle herexamens achter de rug zijn, krijg je een overzicht toegestuurd met de behaalde resultaten, het zogenaamde Resultatenoverzicht.
 • Hoe lang blijft een tentamen/examenpunt geldig?
  Een examen/tentamenpunt blijft maximaal één jaar geldig. Als je dus je studie met één jaar wilt onderbreken, dan kan dat. Mocht de onderbreking langer duren dan moet je wellicht opnieuw examen doen. Uitzonderingen hierop, waarbij er dus niet opnieuw een examen hoeft te worden gedaan, kunnen worden aangevraagd en worden over het algemeen toegekend als inhoudelijk in de opleiding niet veel is veranderd. Dit is ter beoordeling aan de directie, in overleg met de hoofddocent van de sectie.
 • Als ik een tentamen voor de tweede keer doe, welk punt is dan geldig?
  Als een tentamen of examen voor de tweede keer wordt gemaakt, geldt altijd het hoogst behaalde cijfer.
  Dit geldt ook indien reeds eerder een voldoende werd gehaald. Bijvoorbeeld: tijdens de eerste keer haalde de student een 6.0 en besluit het tentamen, ondanks de voldoende, opnieuw te doen. Tijdens de tweede ronde haalt hij/zij een 8.0, dan is deze 8.0 geldig voor de cijferlijst.
  Op het resultatenoverzicht wordt per toets de hoogste score afgedrukt. Mocht je een studiejaar doubleren, dan kan je een verzoek indienen om bepaalde eerder behaalde resultaten niet af te drukken.
 • Ik sta niet ingeschreven voor een cursus/opleiding, kan ik toch examen doen (extraneus)?
  Het is in bepaalde gevallen mogelijk mee te doen aan examens terwijl u niet de bijbehorende studie volgt. U kunt dat aanvragen per e-mail. Als zogeheten extraneus hebt u recht op de volgende faciliteiten:
  - u heeft toegang tot de website voor de studenten
  - u kunt lesmateriaal downloaden van de betreffende lesgroep
  - u kunt de laatste les voor het tentamen/examen als student bijwonen
  - u kunt de eerste les na het tentamen/examen bijwonen indien in deze les nabespreking van het tentamen plaatsvindt
  - u heeft recht op deelname aan alle tentamens die bij het betreffende studiejaar horen
 • Kan ik vrijstelling krijgen voor tentamens of voor een deel van de studie?
  Het kan voorkomen dat een student een vrijstelling krijgt voor een tentamen of een groep tentamens. Te denken valt aan:
  - iemand die in het buitenland een studie heeft gedaan die van aantoonbaar vergelijkbaar niveau is,
  - iemand die in Nederland een vergelijkbare studie heeft gedaan.

  Daarnaast kan een tijdelijke vrijstelling worden verleend, bijvoorbeeld aan: - iemand die om medische redenen niet kan deelnemen aan een tentamen. In dit geval zal dan altijd het tentamen later alsnog gemaakt dienen te worden.

 • Wat is de procedure voor het verkrijgen van een vrijstelling?
  Of iemand een tijdelijke of een permanente vrijstelling voor een (onderdeel van) een opleiding krijgt, wordt beoordeeld door de toelatings- of examencommissie.
  Aanvragen dienen altijd via email te worden gedaan. Aanvullend materiaal, zoals een kopie van een diploma, kan ook via de post worden verstuurd.

  Gaat het om een uitgebreide aanvraag, voor het overslaan van een substantieel deel van de opleiding, dan dient de aanvraag het volgende te bevatten:
  a. volledige gegevens: naam, adres, geboorteplaats en -datum
  b. kopie van een geldig identiteitsbewijs (hoeft niet NL te zijn)
  c. lijst van reeds behaalde diploma's of certificaten, voorzien van eventuele toelichting ivm andere uitgangssituatie in een ander land dan Nederland.
  d. kopieen van deze diploma's of certificaten (met een geldigheidsstempel) die direct relevant zijn voor de betreffende vrijstelling (bijvoorbeeld een in het buitenland behaald acupunctuurdiploma). Indien de teksten op het diploma niet in het Engels of Nederlands zijn, dient een bijlage bij het diploma met een vertaling van alle (!) gebruikte zinnen en woorden te worden toegevoegd.
  e. een verwijzing naar een Engelssprekende referentie van de opleiding waar het diploma is behaald. Kompleet met adres-, telefoon- en emailgegevens van het instituut en van de betreffende persoon. Er dient aangegeven te worden wat de functie is van de persoon die als referentie wordt opgegeven. Tevens moet vermeld worden wat de relatie is van de aanvrager tot deze referentie (bijvoorbeeld "mentor gedurende het afstudeerjaar 2003-2004")
  f. een uitgebreide CV met opleidingen en werkkring in chronologische volgorde, voor zover relevant voor deze aanvraag.

  Maximaal 7 weken nadat de aanvraag is binnengekomen krijgt de aanvrager antwoord via email.

 • Hoe ziet een vrijstelling er meestal uit?
  Uitgangspunt is dat de stof van dat deel van de opleiding waarvoor vrijstelling wordt gevraagd door de aanvrager goed wordt beheerst.
  Bij de geringste twijfel wordt derhalve van de aanvrager gevraagd hiervoor een examen af te leggen. In de regel zal dit een examen zijn ergens in het traject van de opleiding.
  Bijvoorbeeld: iemand heeft in het buitenland een vergelijkbare of zelfs hogere opleiding gedaan en wil op grond daarvan meteen instappen in het laatste studiejaar om zodoende het diploma te kunnen behalen. Over het algemeen wordt in een dergelijke situatie gevraagd deel te nemen aan de examens die aan het laatste studiejaar vooraf gaan, zowel theorie als praktijk.
 • Wat is de zogenaamde toeristische opleidings route ?
  Iemand die de 'toeristische route' volgt in de opleiding heeft alle rechten en plichten, behalve de plicht om 80% aanwezig te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat ongeveer 50% van de lessen wordt gevolgd, dit geheel naar eigen inzicht van de student.
  Voor een toeristische route kan men in aanmerking komen:
  - indien al eerder elders een opleiding is gevolgd en verondersteld kan worden dat de kennis die wordt overgedragen voor een groot deel al aanwezig is.
  - indien een student een jaar over doet, maar slechts een beperkt deel van de lessen wil volgen. In overleg kan het percentage van te volgen lessen worden afgesproken.

  Het is handig eerst even te bellen om te overleggen. Uiteindelijk moet je de vraag via email inleveren en wordt deze door de toelatingscommissie beoordeeld.

 • Kan ik een los tentamen/examen maken als ik niet ingeschreven sta als student?
  Ja dat kan. Hieronder leggen we uit wat de kosten zijn.

  De kosten per tentamen/examen zijn € 125,-. Dit bedrag is bij het lesgeld van jouw studiejaar inbegrepen als je ingeschreven staat als student, doublant of extraneus. Maak je een herkansing in dat studiejaar? De kosten voor zo’n herkansing zijn € 55,-.
  Wil je een herkansing maken in een ander studiejaar waarvoor je niet staat ingeschreven als student, doublant of extraneus ? Dan zijn de kosten € 125,-. Wanneer je van deze toets een herkansing moet maken, zijn de kosten € 55,-.

  Voorbeeld herkansen € 55,-
  Je volgt de Basis Vakopleiding van studiejaar 2021-2022 en hebt het januari tentamen niet gehaald, je kan in hetzelfde studiejaar op het hertentamenmoment herkansen voor € 55,-. Je haalt de herkansing niet en wil de Basis Vakopleiding in 2022-2023 als extraneus volgen. In januari 2023 maak je jouw herkansing op het tentamenmoment en de kosten hiervoor zijn inbegrepen bij het cursusgeld dat je betaalt als extraneus. Je haalt het tentamen niet en wil in datzelfde studiejaar herkansen. De kosten bedragen € 55,-.

  Voorbeeld herkansen € 125,-
  Je volgt de Basis Vakopleiding van studiejaar 2021-2022 en hebt het januari tentamen niet gehaald, je kan in hetzelfde studiejaar op het hertentamen moment herkansen voor € 55,-. Je haalt de herkansing niet en wil in studiejaar 2022-2023 alléén je herkansing maken. In januari 2023 maak je jouw herkansing op het tentamenmoment en de kosten hiervoor zijn € 125,-. Je haalt het tentamen niet en wil in datzelfde studiejaar herkansen. De kosten bedragen € 55,-.
 • Betalingen
 • Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor de Academie voor Chinese Geneeskunde Qing-Bai?
  De betalingsvoorwaarde staat uitgelegd in de Algemene Voorwaarden
 • Mijn werkgever betaalde de opleiding. Kan ik het geld retour krijgen?
  Indien uw werkgever, of een andere partij dan uzelf, uw cursusgeld heeft betaald, wordt er in principe nooit een retourbetaling gedaan. Werkgevers krijgen vaak belastingvoordeel op opleidingkosten. Retourbetalingen kunnen, volgens de regels van de belastingdienst, daarom enkel en uitsluitend gedaan worden aan de betalende partij en alleen als dit als zodanig met de opleiding is overeengekomen.
 • Wanneer krijg ik de factuur van de bijscholing?
  Facturen of rekeningen voor een bijscholing worden altijd verstuurd NA de bijscholingsdag. Als het een meerdaagse bijscholing betreft sturen we de factuur na de eerste dag.
 • Als ik twee studies volg, krijg ik dan korting?
  Nee, er worden helaas geen kortingen gegeven bij het volgen van twee studies tegelijk.
 • Hoeveel betaal ik als ik een jaar over doe?
  Als je een jaar (of module) voor de tweede keer doet, krijg je standaard 40% korting op de cursusprijs.
  Je hoeft dan waarschijnlijk niet te voldoen aan de eis van 80% aanwezigheid. Deze 80% wordt dan bekeken over de twee jaar samen.

 • Kan ik gespreid betalen?
  Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen hoger dan 250,00 euro. Bij betaling in meer dan één termijn berekenen we 3% van het gehele cursusbedrag voor iedere extra termijn. De spreiding van termijnen verloopt evenredig met het verloop van de opleiding/bijscholing.
  Het bedrag dat we extra berekenen is voor rentevergoeding en administratiekosten.
  Wenst u gespreide betaling, neemt u dan contact op met het secretariaat.
 • Betaal ik BTW over de cursusprijs?
  Nee, opleidingen die opleiden voor een beroep zijn vrijgesteld van BTW. Derhalve vindt u op de factuur geen verhoging van het bedrag met een percentage BTW.
 • Westerse Medische Basis
 • Is de Westerse Medische Basis geaccrediteerd door het CPION?
  Ja, in februari 2014 is de opleiding Westerse Medische Basis (WMB) van Academie Qing-Bai in de huidige vorm door het CPIN geaccrediteerd. De opleiding voldoet aan de zogenaamde PLATO-norm. Dit betekent dat studenten die de opleiding WMB hebben afgerond voor registratie worden aangemeld bij het SHO (Stichting hoger onderwijs Nederland).
 • Heb ik een registratie bij het CPION / SHO nodig?
  Een aantal grote ziektekostenverzekeraars stellen als eis dat een lid van een beroepsvereniging een opleiding heeft gevolgd die door het CPION is geaccrediteerd.
  Het hangt dus tevens van de beroepsvereniging af waarbij je bent aangesloten of waarbij je je wilt aansluiten, of opname in het SHO-register nodig is.
  Overleg daarover dus met je beroepsvereniging.
 • Kan ik mij alvast inschrijven bij een beroepsvereniging terwijl ik pas over een half jaar alles rondom de studie afgerond heb?
  Dat hangt geheel van de beroepsvereniging af. Wellicht kun je wel al lid worden, maar kun je zonder SHO-registratie nog niet worden opgenomen in de zogenaamde zorggids, waardoor bepaalde patienten nog niet voor vergoedingen in aanmerking komen.
 • Na het diploma
 • Bij welke beroepsverenigingen kan ik me aansluiten?
  Voorbeelden:
  - Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA.
  - Nederlandse vereniging voor Traditioneel Chinese Geneeskunde Zhong.
  - Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten VNT.
  - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze VBAG.
  - De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns NWP.
  - Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten NVST.
  - Shiatsu Vereniging Nederland.
  - Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten FAGT.
  Elke beroepsvereniging heeft een eigen ballotage- en selectiecommissie. Het is zinvol in alle gevallen zelf contact met de beroepsvereniging op te nemen.
 • Is het studiebord ook beschikbaar als ik afgestudeerd ben?
  Ja, met je persoonlijke inlog gegevens kan je in principe altijd op het studiebord terecht. De toegang tot verschillende delen van het studiebord kan wel worden beperkt.
 • Zijn de bijscholingen erkend door de beroepsvereniging waarvan ik lid ben?
  Over het algemeen staat bij elke activiteit vermeld door welke beroepsverenigingen deze is erkend. Staat de beroepsvereniging waarvan je lid bent er niet bij, neem dan contact met je vereniging op, of met het secretariaat.
 • Moet ik me op een bijscholing voorbereiden?
  Het kan in algemene zin zinvol zijn om je inhoudelijk op een bijscholing voor te bereiden. Is een specifieke voorbereiding nodig dan staat dit aangegeven bij de publicatie van de bijscholing of u ontvangt hierover tevoren bericht.
 • Ik moet voor een bijscholing die ik volg een aanwezigheidsbewijs hebben voor mijn beroepsvereniging.
  Elke beroepsvereniging hanteert een eigen vorm van registratie voor verplichte bijscholingen. Voor sommige beroepsverenigingen is het voldoende een betalingsbewijs te laten zien, voor andere is een afgetekend document van aanwezigheid vereist.
  Een door jezelf meegnomen aanwezigheidsdocument (vraag hiernaar bij je vereniging of neem je bevestiging van inschrijving mee) wordt aan het einde van de bijscholing voorzien van een handtekening en een stempel van de school.
  Tijdens elke bijscholingsdag (meestal tegen het einde) gaat een presentielijst rond. Zorg ervoor dat je deze in ieder geval tekent.
  Na verwerking van deze presentielijst worden deelnamebewijzen gemaakt, die per post aan de deelnemers worden verstuurd.
 • Ik ben mijn diploma/certificaat/aanwezigheidsbewijs kwijt, kan ik een nieuw krijgen?
  Als een diploma verloren is gegaan dan kan in sommige gevallen een nieuw diploma worden aangevraagd. Daaraan zijn kosten verbonden van minimaal € 45,- per document.
  Na aanvraag moet rekening worden gehouden met een mogelijke wachttijd die kan oplopen tot maximaal 6 weken.
  De prijs van een vernieuwd certificaat of aanwezigheidsbewijs is respectievelijk € 14,50 en € 9,50.
 • Diverse
 • Wat is het klachtenreglement van Academie Qing-Bai?
  Klachtenreglement

  Hieronder staat het klachtenreglement van Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai.

  Toelichting
  Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, is ervoor gekozen om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de directbetrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.
  Een formele klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop Academie Qing-Bai haar opleidingen heeft uitgevoerd. Algemene klachten over de wijze van het uitvoeren van het bedrijfsbeleid vallen aldus buiten deze klachtenregeling.
  Indien Academie Qing-Bai de klacht naar tevredenheid van de student heeft afgehandeld, dan wel wanneer de student aangeeft van de wens tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling. Indien student en Academie Qing-Bai niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de klacht afgehandeld worden door de beroepsvereniging, t.w. de Nederlandse vereniging voor Acupunctuur (NVA) of de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong.

  Artikel 1 - Definities
  Student: Natuurlijk persoon die bij Academie Qing-Bai een of meerdere opleidingen afneemt.
  Academie Qing-Bai: Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai. KvK nummer: 75504286
  Opleiding: Een door Academie Qing-Bai verzorgde opleiding, cursus, bij-/nascholingen, interne stagedag of studiereis.
  Directie: De directie van Academie Qing-Bai.
  Melding: Een uiting van ongenoegen aan Academie Qing-Bai over de wijze waarop Academie Qing-Bai zich in een bepaalde situatie -gerelateerd aan een opleiding- heeft gedragen dan wel diensten heeft geleverd.
  Klacht: Een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop Academie Qing-Bai zich in een bepaalde situatie - gerelateerd aan een opleiding- heeft gedragen dan wel diensten heeft geleverd. Een klacht kan niet eerder worden ingediend dan wanneer een melding niet tot genoegen van partijen is afgehandeld.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid
  Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle opleidingen van Academie Qing-Bai.

  Artikel 3 - Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid
  1. Een student doet binnen 4 weken nadat student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van Academie Qing-Bai.
  2. De directie van Academie Qing-Bai heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijk termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.li>
  3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.
  4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de student en nadere afspraken maken over de afhandeling.
  5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
  6. Indien de melding niet naar tevredenheid van de student is afgehandeld, meldt de student dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student rechten ter zake verliest.
  7. Academie Qing-Bai zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de student.
  8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
   1. De naam en het adres van de indiener;
   2. De dagtekening;
   3. Een nauwkeurige omschrijving van de handeling en/of gedraging waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling om welke medewerker het gaat, en waar en wanneer de handeling en/of gedraging heeft plaats gevonden;
   4. De reden waarom de indiener bezwaar heeft tegen de handeling en/of gedraging;
   5. De periode waarin de klacht is ontstaan.

   Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:

   Directie Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
   T.a.v. Dhr. R.H.J. Peeters
   Postbus 31412
   6503 CK Nijmegen

   Academie Qing-Bai neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling.
   Academie Qing-Bai adviseert de klager om de melding/klacht aangetekend te versturen.

  9. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met directbetrokkenen besproken.
  10. Academie Qing-Bai heeft de verplichting zich in te spannen de klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 6 weken, op te lossen.
  Artikel 4 - Geen verplichting tot behandeling
  1. Academie Qing-Bai is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:
   1. De melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan een opleiding van Academie Qing-Bai;
   2. Hierover door de student reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;
   3. Dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
   4. Door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.
  2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht, mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk in kennis gesteld.
  Artikel 5 - Klachten
  1. Academie Qing-Bai draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.
  2. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.
  Artikel 6 - Afhandeling klachten
  1. De directie van Academie Qing-Bai stelt een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden samen, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is. Zoals de Fong, Federatie van Opleidingen in de natuurlijke Geneeswijzen of een beroepsvereniging.
  2. Het interne lid van de klachtencommissie zal in de meeste gevallen de hoofddocent van de betreffende sectie zijn. Mocht de hoofddocent de beklaagde blijken te zijn dan neemt een andere (hoofd)docent de positie in van gesprekspartner, om onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen.
  3. De behandeling van de klacht geschiedt door de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
  4. De klachtencommissie beslist binnen 4 weken inzake de klacht.
  5. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
  6. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
  7. De klachtencommissie geeft een mondelinge (telefonisch) dan wel schriftelijke melding van de verdaging aan de klager, onder vermelding van de reden van de verdaging en het nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
  8. De klachtencommissie stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.
  9. De toepassing van lid 8 van dit artikel kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
  10. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar directbetrokkenen.
  11. De klacht en de afhandeling daarvan zullen worden geregistreerd en door de Academie Qing-Bai worden bewaard tot 2 jaar nadat de student de opleiding heeft beëindigd.
  Artikel 7 - Citeertitel
  1. Dit reglement kan worden aangemerkt als "Klachtenreglement Academie Qing-Bai".
  2. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd door de directie van Academie Qing-Bai en indien noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie of nieuwe inzichten.
  3. Ongeachte dit reglement blijven de bepalingen gelden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden Academie Qing-Bai.
  Artikel 8 - Inwerkingtreding en blijvende geschillen
  1. Dit klachtenreglement treedt in werking per 1 april 2009.
  2. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  3. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.