Kwaliteit, didactiek, studiemethodiek en - begeleiding
Home > Didactiek en studiemethodiek

KWALITEIT, DIDACTIEK, STUDIEMETHODIEK EN -BEGELEIDING

Kwaliteitsbewaking

Academie Qing-Bai is een onafhankelijk onderwijsinstituut met een exclusieve groep docenten. We willen onder meer onze kwaliteit waarborgen door samenwerkingscontacten met scholen en organisaties die op een integere manier een hoog niveau van Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) nastreven. De academie is niet gelieerd aan en heeft geen zakelijke verbanden met producenten of leveranciers van (alternatieve) geneesmiddelen, Chinese kruiden of andere materialen. Alle docenten hebben een hoog opleidings≠niveau en zijn dagelijks betrokken bij de behandeling van patiŽnten in hun praktijk of kliniek. Belangrijke criteria bij de keuze van de docenten zijn dan ook: deskundigheid, creativiteit, communicatieve vaardigheid, doorzettingsvermogen, ambitie, loyaliteit en humor. We hopen overigens deze eigenschappen ook bij onze studenten aan te treffen.

ContinuÔteit, onderwijs op afstand

Bij kwaliteit hoort ook dat we als academie garant staan voor de continuÔteit van ons onderwijs, ook in tijden waarin studenten en docenten elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, zoals bijvoorbeeld tijdens de Covid-19 epidemie het geval was. Onze ICT-afdeling is op dergelijke situaties voorbereid en kan in korte tijd docenten ondersteunen met soft- en hardware om zo kwalitatief hoogwaardig onderwijs op afstand mogelijk te maken. Ofschoon praktijkonderwijs lastig is als er geen fysiek contact mogelijk is, hebben we ook daar (deels) oplossingen voor. Hiermee voorkomen we leerachterstand bij studenten.

Investeren in de toekomst

We zijn voortdurend bezig het leeronderwijs op afstand te verbeteren. Niet alleen voor voornoemde situaties, maar ook omdat dit een waardevolle aanvulling kan zijn in het onderwijs van de toekomst. Zo zijn we volop bezig om videomateriaal te ontwikkelen, speciaal gericht op praktijktechnieken. Dit kunnen we straks tevens inzetten als belangrijke ondersteuning voor de student die de praktijklessen thuis verder wil oefenen. We investeren ook veel in het steeds beter maken van de digitale infrastructuur zoals het Studiebord en andere digitale mogelijkheden om ons contact met studenten te verbeteren.

ISO kwaliteitsnorm

Academie Qing-Bai is lid van het NEN (Nederlands Normalisatieinstituut onder nr 330249) en werkt samen aan de ontwikkeling van ISO kwaliteitsnormen voor de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Academie Qing-Bai voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd. Dit betekent o.a. dat de we volgens de Nederlandse wetgeving zijn vrijgesteld van BTW.

Didactiek

TCM vereist over het algemeen veel studietijd. Het aantal contacturen is natuurlijk altijd beperkt en daarom willen we het uiterste eruit halen voor onze studenten. In samenwerking met het onderwijsinstituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben onze docenten daarom een nieuwe studiedidactiek ontwikkeld, waarin studieplanning en het lesmodel centraal staan. Kernpunt is dat studenten zich individueel of in studiegroepen grondig op een les kunnen voorbereiden. Hiervoor is het lesmateriaal zo herschreven dat het voorziet in een duidelijke lesopzet met bijbehorend studiemateriaal en uitgebreide aanwijzingen. Dit zorgt voor een heel hoog niveau van de lessen, tenminste als je als student goed voorbereid aan de les begint. Er ontstaat zo bovendien ruimte om de lesstof direct aan de praktijk te toetsen en meer te werken met patiŽnten.

PEP-toets

Om zelfstudie verder te stimuleren en docenten een inschatting te geven van het niveau van de studenten, nemen we 48 uur voor het begin van de les een PEP-toets af. PEP staat voor Persoonlijke Educatie Progressie. Dit is een korte toets van 10 minuten over de voorbereide stof, waarmee je ook een goed idee krijgt over jouw beheersing van de lesstof. Met het studiemateriaal, de PEP-toets en de aanbevolen literatuur, kun je de perfecte basis leggen voor de lessen die je gaat volgen. Je haalt dan veel meer uit de aangeboden lessen en je zult meer diepgang ervaren.

Studiemethodiek

Met veel plezier hard studeren is niet vanzelfsprekend. Zeker als je na jaren het studeren weer oppakt kan het lastig zijn daarin de juiste weg te vinden. Je persoonlijke omstandigheden zijn immers totaal anders dan destijds en je hebt je als mens ook verder ontwikkeld, waardoor je studiemethoden uit het verleden wellicht niet meer goed werken.
Zoals hiervoor gezegd bieden we de lesstof op verschillende manieren aan. Allereerst in de lessen. Daarnaast krijg je aanwijzingen en correcties tijdens de vele praktijk≠uren. Ten derde weet je door de lesopzet wat behandeld gaat worden en welke lesstof je door moet nemen om de les voor te bereiden. Ten slotte maak je deel uit van een actieve studiegroep waarmee je deze lesstof en praktijk kunt oefenen.

Effectief TCM studeren

Zelfstudie neemt dus een belangrijke plaats in. Daarom hebben we in samenwerking met universitair geschoolde deskundigen een training ontwikkeld waarbij het leren studeren centraal staat. Elk jaar bieden we een training ĎEffectief TCM studerení aan voor eerstejaars studenten van de Basis Vakopleiding. In deze trainingen ontdek je op welke manier jij het beste kan studeren. Ben je praktisch, of juist heel theoretisch ingesteld? Ben je visueel sterk, of juist auditief? Het is echt een boeiende ontdekkingstocht naar jouw manier van leren. Het resultaat is dat je na de training weet op welke manier jij het beste leert.

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk om je te begeleiden zowel tijdens als na je studie. Naast de begeleiding die direct aan je opleiding is verbonden, hebben we ook enkele nascholingstrajecten ontwikkeld die direct verband houden met de start van je praktijk en je praktijkvorming.

Begeleiding door hoofddocenten

Elke sectie van de opleiding staat onder toezicht van een hoofddocent. Enerzijds bewaakt deze de lesinhoud, anderzijds zorgt hij of zij voor de begeleiding van de studenten tijdens de studie. Je kunt de hoofddocent op afgesproken tijden om advies vragen over onder meer je studieplanning, les-inhoudelijke zaken of je studierichtingkeuze. In het Studiebord op onze website kun je desgewenst ook andere docenten mailen.

Supervisie

Nadat je je opleiding hebt afgerond kun je gebruik maken van onze supervisie. We coachen je en we staan je bij in je eerste stappen naar je praktijkvoering. Eenmaal per maand praat je met ťťn van de (hoofd)docenten, in een groepje van maximaal 3 studenten. Tijdens deze gesprekken bespreken we inhoudelijke vragen en problemen. Met deze intensieve, individueel gerichte aanpak kun je verder werken aan je therapeutische basishouding.

Intervisie

De overgang voor je van student naar zelfstandig werkend therapeut is groot. Om dit te overbruggen organiseren we in de loop van een jaar 5 studiedagen. De inhoud van de studiedag krijgt vorm in samenspraak met je groep. Per dag is er een topic, die we in onderling overleg bepalen. Er is enerzijds ruimte voor verdieping van de stof die je eerder in de opleiding hebt gehad, maar er is ook aandacht voor de problemen die je als beginnend acupuncturist in de praktijk tegenkomt: praktisch, organisatorisch, ethisch etc.
Je kunt casussen inbrengen en zo nodig een patiŽnt meenemen. We besteden bovendien aandacht aan recente ontwikkelingen en publicaties in ons vakgebied. De docent geeft gerichte theoretische en praktische ondersteuning, waar nodig aangevuld met syllabi. De groep telt maximaal 8 deelnemers.

Therapeutische Vorming

Het uitoefenen van het beroep van therapeut eist een combinatie van kennis en therapeutische vaardigheden. Maar wat voor een therapeut wil je eigenlijk zijn? In de nascholing ĎTherapeutische Vorming & Communicatieí leer je naast je professionele basishouding je therapeutische vaardig≠heden verder te ontwikkelen. Ook is er veel aandacht voor communicatieve vaardigheden: spreek de taal van de patiŽnt, vraag door bij vage antwoorden.

E-mail en Internet

Gezien de geografische spreiding van de school en daarmee van de studenten en de docenten, zijn de moderne digitale media een belangrijk hulpmiddel in de communicatie tussen de studenten, docenten en organisatie. We gaan er van uit dat elke student over een computer met internetaansluiting beschikt.

Marketing en communicatie

Je hebt je opleiding voltooid en een mooie praktijkruimte ingericht. Je bent er helemaal klaar voor. Maar hoe kom je nu aan je eerste patiŽnten? Welke middelen zet je in om nieuwe patiŽnten te werven en waar moet je dan op letten? In deze nascholing ĎMarketing in 1 dagí gaan we in op die aspecten en leer je je praktijk en jezelf te profileren en te promoten voor de buitenwereld.

Digitaal portfolio

Tijdens de loop van je studie vul je je digitale portfolio aan met je persoonsgegevens, de gevolgde interne/externe stages en je aanwezigheidsregistratie. Dit portfolio is gekoppeld aan je persoonlijke account op Studiebord en wordt aan het einde van elk studiejaar goedgekeurd als alle onderdelen voldoende zijn.

Studiebord

Het Studiebord is echt een verlengstuk van je opleiding. Je krijgt als student een eigen wachtwoord en daarmee heb je toegang tot onder meer de pagina van je studiegroep. Je kunt bovendien communiceren met je medestudenten, met je docenten en je vindt er heel veel aanvullend lesmateriaal en overige informatie.