Kruiden Therapie
Home > Opleidingen > Kruiden Therapie

KRUIDEN THERAPIE

2-jarige beroepsopleiding

Algemeen

Kruiden Therapie is een prachtige aanvulling op je kennis van TCM als je de Basis Vakopleiding hebt gevolgd, of als je als afgestudeerd acupuncturist een bredere behandeling aan je cliŽnten wilt bieden.
Deze 2-jarige opleiding Chinese Kruidentherapie volgt het Bachelor curriculum van de Shandong TCM universiteit en leidt je op tot kruidentherapeut. Dat wil zeggen dat je in staat bent om een TCM-diagnose te formuleren, een behandelplan op te stellen en Chinese kruidenformules voor te schrijven en te modificeren voor complexe ziekten. Het spreekt voor zich dat de lessen van de beroepsopleiding Kruidentherapie gebaseerd zijn op de bekende TCM-klassieken: Huang Di Nei Jing, Shang Han Lun, Jin Gui Yao LŁe en Nan Jing.

Fytotherapie: gericht op de praktijk

Chinese artsen gebruiken kruidentherapie (fytotherapie) al vele duizenden jaren. Dat maakt het ťťn van de oudste en langst gebruikte geneeswijzen in de wereld. Dat wil niet zeggen dat het geen moderne toepassingen kent. Tot op de dag van vandaag onderzoeken wetenschappers in China de moderne praktische toepassingen van kruiden en kruidenpreparaten.
De opleiding is een reflectie van deze praktische toepassingen en bestaat uit twee delen. In het eerste studiejaar ligt de focus op de enkelvoudige kruiden en in het tweede studiejaar op de kruidenformules en hoe je deze praktisch kunt toepassen. Daarnaast gaan we dieper in op onder meer de diagnostiek, een behandelplan opstellen, een cliŽntdossier bijhouden en informatievaardigheden.
In zowel het eerste als in het tweede jaar reiken we praktische oplossingen aan waar je direct mee aan de slag kunt. Nadat je je diploma hebt behaald kun je als Chinese kruidentherapeut (Chinese fytotherapeut) aan de slag.

Kruiden en Acupunctuur

In het Westen krijgen we in de moderne praktijk steeds meer te maken met klachten waarvoor Chinese kruiden, vaak samen met acupunctuur, een oplossing bieden. Denk bijvoorbeeld aan huidaandoeningen (acne, eczeem, psoriasis), ondersteuning bij IVF, burn-out, fibromyalgie, ME, MS, migraine, psychische klachten, insomnia, constipatie, PDS, maag- en darmklachten, vermoeidheid, PMS en menopauzale klachten. Voor deze klachten biedt de Chinese kruidentherapie een belangrijke ondersteuning die leidt tot betere resultaten.

NEN-ISO kwaliteitsnormen

Sinds 2010 ondersteunt onze Academie Qing-Bai actief de ontwikkeling van NEN-ISO kwaliteits≠normen. Wij vinden het belangrijk dat je in het kader van de internationale kwaliteits≠normen van de ISO goed wordt opgeleid. Daarom hanteren wij onder andere duidelijke procesbeschrijvingen die je van hoofdklacht tot behandeling begeleiden. Dit onderscheidt de professionele herbalist.

Tijdens deze studie leren we je om kruiden≠formules aan te passen aan de pathologie van de cliŽnt en het verloop van het ziekteproces. Immers, ieder mens is uniek. De focus ligt op het op maat samenstellen van kruidenformules en bestaande formules te modificeren volgens het patroon van disharmonie. Dit wil zeggen dat je niet alleen het symptoom, maar ook de oorzaak van het probleem leert aan te pakken.

Eerste jaar

In het eerste studiejaar leer je per categorie de enkelvoudige kruiden en hun klinische toepassingen. Voorts pas je patroonidentificatie toe en leer je en diagnose te stellen (inclusief pols- en tongdiagnose). Het lesmateriaal hebben we zo gemaakt dat het je begeleidt bij je studie via specifieke leerdoelen. Bovendien staat er per les welke hoofdstukken je vooraf moet bestuderen. Iedere les sluiten we af met opgaven en vragen die de geleerde stof in een praktisch kader plaatsen.

Daarnaast werk je in groepen met interactieve werkvormen om zo klinisch inzicht te krijgen en dit inzicht te vergroten in de toepassingen van de Chinese kruiden. In Nederland schrijft men hoofdzakelijk Chinese kruidenformules voor in de vorm van pillen, tabletten, capsules, granulaten en druppels. Voor een herbalist is het echter belangrijk om ook de kruiden in de ruwe vorm te bekijken, te voelen en te ruiken. Daarom tonen we tijdens de lessen de ruwe kruiden.
Daarnaast leer je kruidenpleisters, crŤmes, etc. toe te passen en hoe je basis patentformules kunt gebruiken. Hierdoor plaatsen we de kruiden in een praktisch kader waar je in de praktijk direct mee aan de slag kunt gaan.

Aan de orde komen onder andere:

 • Medicinale substanties (enkelvoudige kruiden) per categorie.
 • Externe toepassingen.
 • Patentformules.
 • Diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken; vragen, voelen, luisteren & ruiken, en kijken.
 • Praktijkcasussen.
Tweede jaar

In het tweede studiejaar leer je de kruidenformules en het modificeren van deze formules. We besteden dit jaar ook aandacht aan patroon≠identificatie, TCM-diagnose, klinische toepassingen en opstellen van recepten.

Tijdens het eerste halfjaar van dit studiejaar richten we ons op toepassingen en modificaties van de kruidenformules in een klinische situatie. Het tweede halfjaar krijg je praktijklessen, waarin we je leren de enkelvoudige kruiden en formules veilig en effectief toe te passen in praktische situaties, o.a. via praktijkcasussen. Hiermee bereiden we je stap voor stap voor op de praktijk.

Tijdens de praktijklessen diepen we de beroepsgerichte competenties uit. Daarnaast vinden we dat de kruidentherapeut in het werkveld van de Chinese geneeswijze informatievaardig moet zijn. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld onderwerpen als evidence-based medicine, PICO-vraagstelling, PubMed searches en wetenschappelijke databases gesneden koek zijn. Deze onderwerpen behandelen we tijdens de opleiding in een kader van problem-based leren, zodat je adequaat in deze moderne tijd kunt functioneren.

Aan de orde komen onder andere:

 • Inleiding Chinese kruidenformules.
 • Chinese kruidenformules per categorie.
 • Topics over bepaalde onderwerpen. Voorbeelden zijn: huidaandoeningen, gynaecologie, spijsverteringsklachten, maag- en darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheidsklachten, pediatrie, stress, depressie en meer moderne klachten van de huidige maatschappij.
 • Modificeren van formules en het opstellen van recepten.
 • Praktijklessen met casussen en cliŽnten.
 • Verdieping van de diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken vragen, voelen, luisteren & ruiken, en kijken.
 • Examentraining.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar volg je interne en externe stages. Van de gevolgde externe stages maak je een verslag.

Studiemateriaal

Tijdens de eerste les reiken we een Engelstalige syllabus uit die dient als begeleidend schrijven bij de Engelstalige studieboeken. Deze syllabus krijgt je in een ringband op papier, maar kun je ook downloaden in PDF via het studenten≠portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur, welke te vinden is op www.qing-bai.nl/literatuurlijst. De lessen geven we in het Nederlands.

Stagedagen

In het eerste en tweede jaar volg je externe en interne stagedagen. De externe stagedag loop je bij een gediplomeerde therapeut; de interne stagedagen zijn op school. Van elke gevolgde externe stagedag maak je een verslag. Klik hier voor meer informatie.

Tentamen en overgangsexamen

In beide studiejaren krijg je na een half jaar een tentamen. Om aan het tweede studiejaar te mogen meedoen maak je een overgangsexamen aan het einde van het eerste studiejaar.

Eindexamen

Aan het einde van het tweede jaar krijg je een eindexamen. Daar mag je aan deelnemen als je minimaal 80% van de lessen hebt bijgewoond.
Het eindexamen bestaat uit theorie en praktijk. In het praktijkexamen ga je een patiŽnt behandelen: je identificeert de patronen, stelt de diagnose, bepaalt het behandelprincipe en je schrijft een behandel≠plan. Het behandelplan bestaat uit de kruidenformule, wel of niet gemodificeerd, de dosering en wanneer en hoe de patiŽnt het dient te gebruiken.
Na dit examen weet je of je patiŽnten met kruiden kunt behandelen in je praktijk

Mogelijkheid tot herkansing

Mocht je onverhoopt het tentamen of (overgangs-)examen niet halen of niet kunnen maken, dan is er een mogelijkheid tot herkansing. Daar zijn voor ons extra kosten aan verbonden in verband met organisatie, docent en lokaalhuur. Daarom brengen wij per herkansing Ä 55,- in rekening.

Paper

Zowel in het eerste als in het tweede studiejaar schrijf je een paper. Die telt mee voor de overgang in het eerste jaar en voor de de afronding van de opleiding.

Diplomering

Bij voldoende resultaat van alle onderdelen krijg je het diploma ĎKruidentherapeutí.

Vereiste vooropleiding

Deze opleiding is zowel geschikt voor diegenen die de Basis Vakopleiding hebben afgerond, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een volledigere behandeling aan hun cliŽnten willen aanbieden.

Docenten

Al onze docenten zijn vanzelfsprekend vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit zijn of haar deskundigheid en ervaring. Docenten van de sectie Kruiden Therapie: Alexandre Djukanovic, Amber Roodbergen, Chunhui Lin, Kris Oosting, Mayriam Buitenhek-Stijns en Yuhsin Chung.

De opleiding Kruiden Therapie start eens per twee jaar met het 1e studiejaar.

Amersfoort

18 zaterdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 9 september 2023

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten per studiejaar bedragen Ä 2243,- (incl. syllabus en examens).

Vereiste vooropleiding

Deze vernieuwde opleiding is zowel geschikt voor diegenen die de Basis Vakopleiding hebben afgerond, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een vollediger behandeling aan hun clienten willen aanbieden.

Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN