Kruiden Therapie
Home > Opleidingen > Kruiden Therapie

KRUIDEN THERAPIE

2-jarige beroepsopleiding

Deze opleiding leidt je op tot een professionele kruidentherapeut van deze tijd in het werkveld Chinese Kruiden. De Chinese kruidentherapie (Chinese fytotherapie) wordt al vele duizenden jaren continue toegepast. Dat maakt het ťťn van de oudste en langst gebruikte geneeswijzen in de wereld. Dat wil niet zeggen dat het geen moderne toepassingen kent. Tot op de dag van vandaag wordt er in China nog steeds onderzoek gedaan naar de moderne praktische toepassingen van kruiden en kruidenpreparaten.

De opleiding is een reflectie van deze praktische toepassingen en bestaat uit twee delen, welke ieder uit ťťn studiejaar bestaan. In het eerste studiejaar ligt de focus op de enkelvoudige kruiden en in het tweede studiejaar op de kruidenformules en het praktisch toepassen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op bijvoorbeeld de diagnostiek, het opstellen van een behandelplan, het bijhouden van een cliŽntdossier en informatievaardigheden.
In zowel het eerste als in het tweede jaar worden praktische oplossingen aangereikt waar je direct mee aan de slag kunt.

Deze 2-jarige opleiding Chinese Kruidentherapie volgt het Bachelor curriculum van de Shandong TCM universiteit en leidt je op tot kruidentherapeut. Dat wil zeggen dat je in staat bent om een TCM-diagnose te formuleren, een behandelplan op te stellen en Chinese kruidenformules voor te schrijven en te modificeren voor complexe ziekten. Het spreekt voor zich dat de lessen van de beroepsopleiding Kruidentherapie gebaseerd zijn op de bekende TCM-klassieken: Huang Di Nei Jing, Shang Han Lun, Jin Gui Yao LŁe en Nan Jing.

Tijdens deze studie wordt je geleerd om kruidenformules aan te passen aan de pathologie van de cliŽnt en het verloop van het ziekteproces. Immers, ieder mens is uniek. De focus is het op maat samenstellen van kruidenformules en bestaande formules te modificeren naar aanleiding van het patroon van disharmonie. Dit wil zeggen dat niet alleen het symptoom, maar ook de oorzaak van het probleem kan worden aangepakt.

Deze opleiding is geschikt voor zowel diegenen die de Basis Vakopleiding hebben gevolgd, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een volledigere behandeling aan hun cliŽnten willen bieden.

Kruiden en Acupunctuur

In het westen krijgen we in de moderne praktijk steeds meer te maken met klachten waarbij het inzetten van Chinese kruiden, naast acupunctuur, gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan huidaandoeningen (acne, eczeem, psoriasis), ondersteuning bij IVF, burn-out, fibromyalgie, ME, MS, migraine, psychische klachten, insomnia, constipatie, PDS, maag- en darmklachten, vermoeidheid, PMS en menopauzale klachten. Voor deze klachten biedt de Chinese kruidentherapie een zeer belangrijke ondersteuning welke leidt tot betere resultaten.

NEN-ISO kwaliteitsnormen

Sinds 2010 ondersteunt Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai actief de ontwikkeling van NEN-ISO kwaliteitsnormen. Wij vinden het belangrijk dat je in het kader van de internationale kwaliteitsnormen van de ISO goed wordt opgeleid. Daarom hanteren wij onder andere duidelijke procesbeschrijvingen die je van hoofdklacht tot behandeling begeleiden. Dit onderscheidt de professionele herbalist.

Eerste jaar

In het eerste studiejaar leer je per categorie de enkelvoudige kruiden, diagnose (inclusief pols- en tongdiagnose), patroonidentificatie en klinische toepassing. Het lesmateriaal is zodanig opgezet dat het de student begeleidt bij zijn/haar studie door middel van leerdoelen en welke hoofdstukken dienen te worden bestudeerd voor de aanvang van de les. Iedere les wordt afgesloten met opgaven en vragen welke de geleerde stof in een praktisch kader plaatsen.

Daarnaast wordt er in groepen gewerkt met interactieve werkvormen om klinisch inzicht te krijgen en dit inzicht te vergroten in de toepassingen van de Chinese kruiden. In Nederland worden hoofdzakelijk Chinese kruidenformules in de vorm van pillen, tabletten, capsules, granulaten en druppels voorgeschreven. Voor een herbalist is het echter belangrijk om ook de kruiden in de ruwe vorm te bekijken, te voelen en te ruiken. Daarom worden tijdens de lessen de ruwe kruiden getoond.
Daarnaast leer je kruidenpleisters, crŤmes, etc. toe te passen, alsmede hoe je basis patentformules kan gebruiken. Hierdoor worden de kruiden in een praktisch kader geplaatst waar je in jouw praktijk direct mee aan de slag kunt.

Inhoud van het eerste jaar o.a.:

 • Inleiding Chinese kruidentherapie.
 • Medicinale substanties (enkelvoudige kruiden) per categorie.
 • Externe toepassingen.
 • Patentformules.
 • Diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken; vragen, voelen, luisteren & ruiken, en kijken.
 • Praktijkcasussen.
Tweede jaar

In het tweede studiejaar leer je de kruidenformules en het modificeren van deze formules. Er wordt in dit jaar ook aandacht besteed aan TCM-diagnose, patroonidentificatie, klinische toepassingen en opstellen van recepten.

Tijdens het eerste half jaar van dit studiejaar zijn de lessen gericht op het toepassen en modificeren van de kruidenformules in een klinische situatie. Het tweede halfjaar bestaat uit praktijklessen waarin je geleerd wordt de enkelvoudige kruiden en formules veilig en effectief toe te passen in praktische situaties door o.a. praktijkcasussen. Hiermee wordt je stap voor stap voorbereid op de praktijk.

De beroepsrollen van de moderne kruidentherapeut zijn hulpverlener, manager en beroepsontwikkelaar. Tijdens de lessen komen deze aan bod, zodat een kruidentherapeut in een werksituatie effectief kan functioneren. Tijdens de praktijklessen worden de beroepsgerichte competenties uitgediept. Daarnaast wordt verwacht dat de kruidentherapeut in het werkveld van de Chinese geneeswijze informatievaardig is. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld onderwerpen als evidence-based medicine, PICO-vraagstelling, PubMed searches en wetenschappelijke databases gesneden koek zijn. Deze onderwerpen worden tijdens de opleiding in een kader van problem-based leren behandeld, zodat je adequaat in deze moderne tijd kan functioneren.

Inhoud van het tweede jaar o.a.:

 • Inleiding Chinese kruidenformules.
 • Chinese kruidenformules per categorie.
 • Topics over bepaalde onderwerpen. Voorbeelden zijn: huidaandoeningen, gynaecologie, spijsverteringsklachten, maag- en darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheidsklachten, pediatrie, stress, depressie en meer moderne klachten van de huidige maatschappij.
 • Modificeren van formules en het opstellen van recepten.
 • Praktijklessen met casussen en cliŽnten.
 • Verdieping van de diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken vragen, voelen, luisteren & ruiken, en kijken.
 • Examentraining.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar volg je als student interne en externe stages. Van de gevolgde externe stages maak je een verslag.

Tijdens de 2-jarige opleiding krijg je een brede praktische basis. Na het ontvangen van je diploma kan je als Chinese kruidentherapeut (Chinese fytotherapeut) aan de slag.

Studiemateriaal

Tijdens de eerste les wordt een Engelstalige syllabus uitgereikt die dient als begeleidend schrijven bij de Engelstalige studieboeken. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur. De lessen worden in het Nederlands gegeven.

Stagedagen

In het eerste en tweede jaar volg je als student externe en interne stagedagen. De externe stagedag vindt plaats bij een gediplomeerde therapeut; de interne stagedagen vinden plaats op school. Van elke gevolgde externe stagedag maak je een verslag.

Tentamen, examen en paper

Tijdens elk studiejaar is er een halfjaarlijkse toets voor de gehele school. Na het eerste studiejaar is er een overgangsexamen. Aan het einde van het tweede jaar kan, indien minimaal 80% van de lessen is bijgewoond, worden deelgenomen aan het eindexamen. Het eindexamen vindt plaats met een praktisch onderdeel. Het praktische onderdeel bestaat uit het behandelen van een echte patiŽnt; je stelt de diagnose, identificeert de patronen, bepaalt het behandelprincipe en schrijft een behandelplan bestaande uit de kruidenformule, wel of niet gemodificeerd, de dosering, wanneer en hoe de patiŽnt het dient te gebruiken. Na het behalen van dit examen weet je of je in staat bent je eigen praktijk te starten.

Ook wordt er in het eerste en tweede jaar een paper geschreven die meetelt voor zowel de overgang als de afronding van de opleiding. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen krijg je het diploma ĎKruidentherapeutí.

Vereiste vooropleiding

Deze vernieuwde opleiding is zowel geschikt voor diegenen die de Basis Vakopleiding hebben afgerond, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een volledigere behandeling aan hun cliŽnten willen aanbieden.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring. Docenten van de sectie Kruiden Therapie: Kris Oosting (hoofddocent), Jean Chin, Yuhsin Chung, Peter Kruithof, Amber Roodbergen en Mayriam Buitenhek-Stijns.

Amersfoort

20 zaterdagen per studiejaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 21 september 2019

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten per studiejaar bedragen Ä 1995,- (incl. syllabus en examens).

Vereiste vooropleiding

Deze vernieuwde opleiding is zowel geschikt voor diegenen die de Basis Vakopleiding hebben afgerond, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een vollediger behandeling aan hun clienten willen aanbieden.


Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN