Kruiden Therapie
Home > Opleidingen > Kruiden Therapie

KRUIDEN THERAPIE

2-jarige beroepsopleiding

Deze opleiding leidt u op tot een professionele kruidentherapeut van deze tijd in het werkveld Chinese kruiden.
De Chinese kruidentherapie (Chinese fytotherapie) wordt al vele duizenden jaren continue toegepast. Dat maakt het ťťn van de oudste en langst gebruikte geneeswijzen in de wereld. Dat wil niet zeggen dat het geen moderne toepassingen kent. Tot op de dag van vandaag wordt er in China nog steeds onderzoek gedaan naar de moderne praktische toepassingen van kruiden en kruidenpreparaten.
Deze opleiding is een reflectie van deze praktische toepassingen en bestaat uit twee delen, welke ieder uit ťťn studiejaar bestaan. In het eerste studiejaar ligt de focus op de enkelvoudige kruiden en in het tweede studiejaar ligt de focus op de kruidenformules en het praktisch toepassen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op bijvoorbeeld de diagnostiek, het opstellen van een behandelplan, het bijhouden van een cliŽntdossier en informatievaardigheden.
In zowel het eerste als in het tweede jaar worden praktische oplossingen aangereikt waar u direct mee aan de slag kunt.

Deze tweejarige opleiding Chinese Kruidentherapie volgt Bachelor curriculum van de Shandong TCM universiteit en leidt u op tot kruidentherapeut. D.w.z. dat u in staat bent om een TCM-diagnose te formuleren, een behandelplan op te stellen en Chinese kruidenformules voor te schrijven en te modificeren voor complexe ziekten. Het spreekt voor zich dat de lessen van de beroepsopleiding Kruidentherapie gebaseerd zijn op de bekende TCM-klassieken: Huang Di Nei Jing, Shang Han Lun, Jin Gui Yao LŁe en Nan Jing.

Tijdens deze studie wordt u geleerd om kruidenformules aan te passen aan de pathologie van de cliŽnt en het verloop van het ziekteproces. Immers ieder mens is uniek.
De focus is het op maat samenstellen van kruidenformules en bestaande formules te modificeren n.a.v. het patroon van disharmonie. Dit wil zeggen dat niet alleen het symptoom, maar ook de oorzaak van het probleem kan worden aangepakt.
Deze opleiding is geschikt voor zowel diegenen die de Basis Vakopleiding hebben gevolgd, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een volledigere behandeling aan hun cliŽnten willen aanbieden.

Kruiden en Acupunctuur

In het westen krijgen we in de moderne praktijk steeds meer te maken met klachten waarbij het inzetten van Chinese kruiden, naast acupunctuur, gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan huidaandoeningen (acne, eczeem, psoriasis), ondersteuning bij IVF, burn-out, fibromyalgie, ME, MS, migraine, psychische klachten, insomnia, constipatie, PDS, maag- en darmklachten, vermoeidheid, PMS en menopauzale klachten. Voor deze klachten biedt de Chinese kruidentherapie een zeer belangrijke ondersteuning welke leidt tot betere resultaten.

NEN-ISO kwaliteitsnormen

Sinds 2010 ondersteunt Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai actief de ontwikkeling van NEN-ISO kwaliteitsnormen. Wij vinden het belangrijk dat u in het kader van de internationale kwaliteitsnormen van de ISO goed wordt opgeleid. Daarom hanteren wij o.a. duidelijke procesbeschrijvingen die u van hoofdklacht tot behandeling begeleiden. Dit onderscheidt de professionele herbalist.

Eerste jaar

In het eerste studiejaar leert u per categorie de enkelvoudige kruiden, diagnose (inclusief pols- en tongdiagnose), patroonidentificatie en klinische toepassing. Het lesmateriaal is zodanig opgezet dat het de student begeleidt bij zijn/haar studie d.m.v. leerdoelen en welke hoofdstukken dienen te worden bestudeerd voor de aanvang van de les. Iedere les wordt afgesloten met opgaven en vragen welke de geleerde stof in een praktisch kader plaatsen.

Daarnaast wordt er in groepen met interactieve werkvormen gewerkt om klinisch inzicht te krijgen en te vergroten in de toepassingen van de Chinese kruiden. In Nederland worden hoofdzakelijk Chinese kruidenformules in de vorm van pillen, tabletten, capsules, granulaten en druppels voorgeschreven. Echter, voor een herbalist is het belangrijk om ook de kruiden in de ruwe vorm te bekijken, te voelen en te ruiken. Daarom wordt tijdens de lessen de ruwe kruiden getoond.
Daarnaast leert u externe toepassingen, zoals kruidenpleisters, crŤmes, etc., alsmede hoe basis patentformules te gebruiken. Hierdoor worden de kruiden in een praktisch kader geplaatst waar u in uw praktijk direct mee aan de slag kunt.

Inhoud van het eerste jaar o.a.:

 • Inleiding Chinese kruidentherapie.
 • Medicinale substanties (enkelvoudige kruiden) per categorie.
 • Externe toepassingen.
 • Patentformules.
 • Diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken; vragen, voelen, luisteren & ruiken, en kijken.
 • Praktijkcasussen.
Tweede jaar

In het tweede studiejaar leert u de kruidenformules en het modificeren van deze formules. Er wordt in dit jaar ook aandacht besteed aan TCM-diagnose, patroonidentificatie, klinische toepassingen en opstellen van recepten.
Tijdens het eerste semester van dit jaar zijn de lessen gericht op het toepassen en modificeren van de kruidenformules in een klinische situatie. Het tweede semester bestaat uit praktijklessen waarin u geleerd wordt de enkelvoudige kruiden en formules veilig en effectief toe te passen in praktische situaties door o.a. praktijkcasussen. Hiermee wordt u stap voor stap voorbereid op de praktijk.

De beroepsrollen van de moderne kruidentherapeut zijn hulpverlener, manager en beroepsontwikkelaar. Tijdens de lessen komen deze aan bod, zodat een kruidentherapeut in een werksituatie effectief kan functioneren. Tijdens de praktijklessen worden de beroepsgerichte competenties uitgediept. Daarnaast wordt verwacht dat de kruidentherapeut in het werkveld van de Chinese geneeswijze informatievaardig is. D.w.z. dat bijvoorbeeld onderwerpen als evidence-based medicine, PICO-vraagstelling, PubMed searches en wetenschappelijke databases gesneden koek zijn. Deze onderwerpen worden tijdens de opleiding in een kader van problem-based leren behandeld, zodat u adequaat in deze moderne tijd kunt functioneren.

Inhoud van het tweede jaar o.a.:

 • Inleiding Chinese kruidenformules.
 • Chinese kruidenformules per categorie.
 • Topics over bepaalde onderwerpen. Voorbeelden zijn: huidaandoeningen, gynaecologie, spijsverteringsklachten, maag- en darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheidsklachten, pediatrie, stress, depressie en meer moderne klachten van de huidige maatschappij.
 • Modificeren van formules en het opstellen van recepten.
 • Praktijklessen met casussen en cliŽnten.
 • Verdieping van de diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken vragen, voelen, luisteren & ruiken, en kijken.
 • Examentraining.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar moeten interne en externe stages gevolgd worden. Van de externe stages moeten verslagen gemaakt worden.
Tijdens deze 2-jarige opleiding krijgt u een brede praktische basis. Na het ontvangen van uw diploma kunt u als Chinese kruidentherapeut (Chinese fytotherapeut) aan de slag.

Studiemateriaal

Tijdens de eerste les wordt een Engelstalige syllabus uitgereikt die dient als begeleidend schrijven bij de Engelstalige studieboeken. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur. De lessen worden in het Nederlands gegeven.

Praktijkdagen

In het eerste en tweede jaar dient de student externe en interne stagedagen te hebben gevolgd. De externe stagedag dient plaats te vinden bij een gediplomeerde therapeut; de interne stagedagen vinden plaats op school. Van elke gevolgde externe praktijkdag moet een verslag worden gemaakt.

Tentamen, examen en paper

Tijdens elk studiejaar is er een halfjaartoets voor de gehele school. Na het eerste jaar is er een overgangsexamen. Aan het einde van het tweede jaar kan, indien minimaal 80% van de lessen is bijgewoond, worden deelgenomen aan het eindexamen. Het eindexamen vindt plaats met een praktisch onderdeel. Het praktische onderdeel bestaat uit het behandelen van een echte patiŽnt. D.w.z. u stelt de diagnose, identificeert de patronen, bepaalt het behandelprincipe en schrijft een behandelplan bestaande uit de kruidenformule, wel of niet gemodificeerd, de dosering, wanneer en hoe de patiŽnt het dient te gebruiken. Na het examen weet u dan ook of u klaar bent om voor uzelf te gaan beginnen.
Ook wordt er in het eerste en tweede jaar een paper geschreven die meetelt voor zowel de overgang als de afronding van de opleiding. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt het diploma 'Kruidentherapeut' uitgereikt.

Vereiste vooropleiding

Deze vernieuwde opleiding is zowel geschikt voor diegenen die de Basis Vakopleiding hebben afgerond, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een volledigere behandeling aan hun cliŽnten willen aanbieden.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring. Docenten van de sectie Kruiden Therapie: Kris Oosting (hoofddocent), Jean Chin, Yuhsin Chung, Peter Kruithof, Amber Roodbergen en Mayriam Buitenhek-Stijns.

Amersfoort

Gedurende 1 jaar op 20 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur
Data: start za 21 september 2019

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten per studiejaar bedragen Ä 1995,- (incl. syllabus en 2 examens).

Vereiste vooropleiding

Deze vernieuwde opleiding is zowel geschikt voor diegenen die de Basis Vakopleiding hebben afgerond, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een vollediger behandeling aan hun clienten willen aanbieden.


Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN