Praktijk en stage
Home > Praktijk en stage

PRAKTIJK EN STAGES

De praktijk neemt binnen de opleiding een belangrijke plaats in. Afhankelijk van de fase van de opleiding wordt in alle lessen praktisch gewerkt, gedemonstreerd en geoefend. Daarnaast zijn er interne en externe stages waarin specifieke, individuele leerdoelen kunnen worden gerealiseerd.

Interne stage

Het ligt in de bedoeling van deze stagedagen om de opgedane kennis, ervaring en training met elkaar te integreren. Met name staat het stellen van een diagnose hierin centraal. Dit is niet altijd even eenvoudig. Hoe zie je door de bomen het bos en ondanks het bos de bomen? Bovendien is de praktijk soms anders dan de theorie.
Per stagedag zullen 2 of 3 patiënten aan bod komen die door de studenten zelf worden ingebracht. De docent stelt -hardop denkend- zijn diagnose. Allerlei aspecten van de diagnostiek, inclusief pols en tong, komen hierbij aan de orde. Zo nodig zullen bepaalde aspecten uit de theorie van de TCM worden verduidelijkt. Behandeladviezen met betrekking tot kruiden, acupunctuur, massage en/of voeding worden gegeven. Ter plaatse wordt eventueel een behandeling uitgevoerd.
Voor het afsluiten van een beroepsopleiding Acupunctuur, Kruiden en TuiNa is een minimum aantal Interne stagedagen verplicht gesteld (2 per jaar). Het is echter wenselijk dat de student meer stagedagen volgt.

Data interne praktijkdagen
Data worden tijdens het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Er is een ruime keuze uit een 30 tal praktijkdagen per studiejaar.
Tijd: woensdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur
Kosten: € 60,- per dag

Externe stage

Naast het integreren van de opgedane kennis in de interne stagedagen is het voor de student bijzonder boeiend om in eerste instantie passief en later actief aanwezig te zijn in een praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Diverse therapeuten verlenen hieraan hun medewerking. Over het algemeen zoekt een student een stageplek in of nabij zijn woonplaats.
  • 1 dag tijdens de Basis Vakopleiding
  • 4 dagen stage tijdens het 1ste jaar van de beroepsopleidingen Acupunctuur, Kruiden en TuiNa
  • 6 dagen stage tijdens het 2de jaar van de beroepsopleidingen Acupunctuur, Kruiden en TuiNa
Elk jaar voor 20 december levert de student een persoonlijk leerplan in voor de stage die hij of zij dat studiejaar gaat realiseren. Naderhand wordt van elke stagedag een verslag gemaakt.
De praktijken van diverse docenten aan de Academie staan open voor stagiaires.
Studenten mogen de gevraagde externe stagedagen ook inwisselen voor interne stagedagen.

Voor de vergoeding voor externe stage wordt een richtprijs genomen van € 60,- per dag, te voldoen aan de therapeut.

Stage in de Shiatsu Therapie opleiding

In de laatste periode van de opleiding worden zelfstandig patiënten behandeld. De vaardigheden die nodig zijn in de therapeutische praktijk worden op deze manier zo goed mogelijk geoefend. De docenten begeleiden deze stage. Zo wordt de opgedane kennis geïntegreerd. Deze module bevat de belangrijkste lessen van de beroepsopleiding.

Stages in binnen- of buitenland

Studiereis naar China

De Academie organiseert om het jaar een studiereis naar China van enkele weken. De bedoeling hiervan is tweeledig:
De student en aankomend therapeut kan kennis maken met het land en de cultuur van herkomst van het vak waarvoor hij studeert. Het kennismaken met de taal en de gewoontes van het volk maken een diepgaander begrip van de Chinese geneeskunde mogelijk.
De student krijgt uitvoerig de gelegenheid om zijn kennis aan de praktijk te toetsen. Het is voor de student mogelijk stage te lopen op diverse afdelingen van het TCM ziekenhuis van QingDao. Er is keuze uit de afdelingen acupunctuur, kruidengeneeskunde, TuiNa en Kinder tuiNa. Dagelijks ziet de student tientallen patiënten en kan hij, afhankelijk van zijn opleidingsfase, actief deelnemen aan diverse behandelingen van patiënten.
De Academie onderhoudt een vriendschappelijke band met het ziekenhuis van QingDao. De prettige sfeer in het ziekenhuis en de goede samenwerking met de docenten van de Academie maken de studiereizen altijd tot een bijzondere ervaring.

De studiereis, rond de eerste drie weken van juli, gaat naar het TCM Hospital of Qing Dao (ten Zuiden van Beijing). Tijdens de praktijk in dit 1ste klasse ziekenhuis worden de studenten begeleid door een Chinees sprekende docent van de Academie plus één van de hoofddocenten. In de ziekenhuizen zijn tolken aanwezig.
Aan het einde wordt een diploma uitgereikt.

Studiereis naar SanDiego (VS)

Elk najaar gaat een groep studenten voor stages naar het Pacific College in SanDiego. Deze school, met full-time TCM onderwijs, heeft diverse klinieken waar studenten onder deskundige begeleiding praktijkvaardigheden kunnen oefenen. Docenten van het Pacific College zijn regelmatig als gastdocent aanwezig in Nederland.

Meer informatie en specifieke details van de studiereizen zijn te vinden onder het kopje Bij- Nascholingen.