Kruiden Formules
Home > Opleidingen > Kruiden Formules

KRUIDEN FORMULES

1-jarige vervolgopleiding

Chinese kruiden en Acupunctuur

In het Westen krijgen we in de moderne praktijk steeds meer te maken met klachten waarbij het inzetten van Chinese kruiden, naast acupunctuur, gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan huidaandoeningen (acne, eczeem, psoriasis), ondersteuning IVF, burn-out, fibromyalgie, ME, MS, migraine, psychische klachten, insomnia, constipatie, PMS en menopauzale klachten. Voor deze klachten geeft de Chinese kruidentherapie een zeer belangrijke ondersteuning.

In de praktijk blijkt dat veel acupuncturisten Chinese kruidenformules ondersteunend willen inzetten zonder de behoefte te hebben om deze kruidenformules te modificeren. Er zijn veel kruidenformules op de markt die aan deze behoefte voldoen. Echter, het is vaak niet duidelijk welke kruidenformule dient te worden voorgeschreven. Daarnaast zijn er vaak verschillen tussen de leveranciers. Een formule met dezelfde naam betekent niet direct dat de inhoud hetzelfde is. Deze verschillen worden tijdens de opleiding toegelicht, opdat je in de praktijk niet de fout in gaat. Patiëntveiligheid is zeer belangrijk.

Het verschil met de tweejarige opleiding Chinese Kruidentherapie

De 2-jarige opleiding Chinese Kruidentherapie leidt je op tot herbalist. Dat wil zeggen dat je in staat bent om Chinese kruidenformules voor te schrijven en te modificeren voor complexe ziekten. De 2-jarige opleiding volgt het bachelor programma van de Shandong Universiteit van Traditionele Chinese Medici en de Beijing Universiteit van Chinese Medici.

Deze 10-daagse bijscholing stelt je in staat om Chinese kruidenformules voor veel voorkomende patronen in de professionele acupunctuurpraktijk voor te schrijven. Ook wordt gecombineerd gebruik gemaakt van de formules, alsmede dosering, vorm en wijze van inname. Tevens worden de enkelvoudige kruiden (die onderdeel zijn van de formule) toegelicht.

De 10-daagse vervolgopleiding is speciaal toegespitst op de professionele acupuncturist die zijn/haar TCM 'gereedschapskist' wil uitbreiden met Chinese kruidenformules. De rode draad van deze bijscholing is klinische toepasbaarheid met de nadruk op veiligheid en effectiviteit.

De rode draad van deze bijscholing is klinische toepasbaarheid. Door middel van zogenaamde onderwerp-lessen worden de belangrijkste Chinese kruidenformule besproken. De stappen die nodig zijn om van hoofdklacht tot behandeling te komen, worden gedaan volgens de ‘TCM Proces Beschrijving’ zoals deze momenteel als onderdeel van de ISO kwaliteitsnormen worden opgesteld. Een welkome bijdrage om te komen tot klinische professionaliteit. Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai werkt actief mee aan het opzetten van ISO kwaliteitsnormen voor de TCM in Nederland.

De didactische structuur die tijdens deze opleiding wordt gehanteerd is competentie- en casegericht. Dat wil zeggen dat je kennis verwerft met een beroepsprobleem als uitgangspunt. Tevens moet een aanpak uitgeprobeerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van een thematisch gericht curriculum. Het competentieprofiel dat wordt gehanteerd is toegesneden op de acupuncturist die Chinese kruidenformules inzet zoals in deze opleiding is gedefinieerd.

Iedere les heeft als opbouw: theoretische achtergrond met eventueel aanvullende diagnose vaardigheden, de formules met de ingrediënten en praktische cases. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Dermatologische klachten
 • Gynaecologische klachten
 • Psychische klachten
 • Klachten m.b.t. de spijsvertering
 • Klachten m.b.t. slaap
 • Klachten bij kinderen (pediatrie)
 • Klachten bij ouderen (geriatrie)
 • Bi syndromen (bewegingsapparaat, fybromyalgie)
 • Vermoeidheid (CVS) en burn-out klachten
 • Hoofdpijnklachten, duizeligheidsklachten, etc.
 • KNO klachten (allergie, sinusitis, hoest, keelpijn)
Studiemateriaal

Voor de lessen zal gebruik worden gemaakt van een syllabus die de eerste lesdag uitgedeeld zal worden. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Tentamen en examen

Na de eerste helft van het studiejaar wordt er een tentamen afgenomen en aan het einde van dat jaar wordt een examen afgenomen. Je mag deelnemen aan het examen als je minimaal 80% aanwezig bent geweest in de lessen. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen krijg je het certificaat ‘Chinese Kruidenformules’.

Vereiste vooropleiding

TCM therapeut of in afstudeerjaar.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring. Docenten van de sectie Kruiden Formules: Kris Oosting (hoofddocent), Jean Chin, Marijke Fluitsma, Martine Cornelissen, Amber Roodbergen en Mayriam Buitenhek-Stijns

Amersfoort

Gedurende 1 studiejaar op 10 zaterdagen (1x per twee weken) van 12:00 tot 18:00
Data: start za 5 oktober 2019

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten van dit studiejaar bedragen € 995,- (incl. syllabus en 2 examens).

Korting

Studenten die na deze bijscholing deelnemen aan de tweejarige opleiding Kruiden/Herbalist krijgen in het eerste jaar van deze opleiding 50% korting op het cursusgeld.


Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN