Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550860
Vragen? Bel 0485-550860

PRAKTIJK EN STAGESPraktijktraining


De praktijk neemt binnen de opleiding een belangrijke plaats in. Afhankelijk van de fase van de opleiding wordt in alle lessen praktisch gewerkt, gedemonstreerd en geoefend. Daarnaast zijn er interne en externe stages waarin specifieke, individuele leerdoelen kunnen worden gerealiseerd.


Interne stage


Het ligt in de bedoeling van deze stagedagen om de opgedane kennis, ervaring en training met elkaar te integreren. Met name staat het stellen van een diagnose hierin centraal. Dit is niet altijd even eenvoudig. Hoe zie je door de bomen het bos en ondanks het bos de bomen? Bovendien is de praktijk soms anders dan de theorie.
Per praktijkdag zullen 2 of 3 patiënten aan bod komen die door de studenten zelf worden ingebracht. De docent stelt -hardop denkend- zijn diagnose. Allerlei aspecten van de diagnostiek, inclusief pols en tong, komen hierbij aan de orde. Zo nodig zullen bepaalde aspecten uit de theorie van de T.C.M. worden verduidelijkt. Behandeladviezen met betrekking tot kruiden, acupunctuur, massage en/of voeding worden gegeven. Ter plaatse wordt eventueel een behandeling uitgevoerd.
Voor het afsluiten van een beroepsopleiding is een minimum aantal praktijkdagen verplicht gesteld. Het is echter wenselijk dat de student meer praktijkdagen volgt.
Naast deze praktijkdagen wordt de student geacht extern stage te lopen, liefst in verschillende praktijken. Ook diverse docenten stellen hun praktijk hiervoor beschikbaar.

Data interne praktijkdagen

Data worden tijdens het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Er is een ruime keuze uit een 20 tal praktijkdagen per studiejaar.
Tijd: woensdagen, zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur
Kosten: € 60,- per dag


Externe stage


Naast het integreren van de opgedane kennis in de interne stagedagen is het voor de student bijzonder boeiend om in eerste instantie passief en later actief aanwezig te zijn in een praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Diverse therapeuten verlenen hieraan hun medewerking. Over het algemeen zoekt een student een stageplek in of nabij zijn woonplaats.

  • 1 dag tijdens de Basis Vakopleiding
  • 4 dagen stage tijdens het 1 ste jaar beroepsopleiding
  • 6 dagen stage tijdens het 2de jaar
Elk jaar voor 20 december levert de student een persoonlijk leerplan in voor de stage die hij of zij dat studiejaar gaat realiseren. Naderhand wordt van elke stagedag een verslag gemaakt.
De praktijken van diverse docenten aan de Academie staan open voor stagiaires.
Voor de vergoeding voor externe stage wordt een richtprijs genomen van € 60,- per dag, te voldoen aan de therapeut.


Stages in binnen- of buitenland


Studiereis naar China

De Academie organiseert jaarlijks een studiereis naar China van enkele weken. De bedoeling hiervan is tweeledig:
  1. De student en aankomend therapeut kan kennis maken met het land en de cultuur van herkomst van het vak waarvoor hij studeert. Het kennismaken met de taal en de gewoontes van het volk maken een diepgaander begrip van de Chinese geneeskunde mogelijk.
  2. De student krijgt uitvoerig de gelegenheid om zijn kennis aan de praktijk te toetsen. Het is voor de student mogelijk stage te lopen op diverse afdelingen van het TCM ziekenhuis van QingDao. Er is keuze uit de afdelingen acupunctuur, kruidengeneeskunde, TuiNa en Kinder tuiNa. Dagelijks ziet de student tientallen patiënten en kan hij, afhankelijk van zijn opleidingsfase, actief deelnemen aan diverse behandelingen van patiënten.
De Academie onderhoudt een vriendschappelijke band met het ziekenhuis van QingDao. De prettige sfeer in het ziekenhuis en de goede samenwerking met de docenten van de Academie maken de studiereizen altijd tot een bijzondere ervaring.

De studiereis, rond de eerste drie weken van juli, gaat naar het TCM Hospital of Qing Dao (ten Zuiden van Beijing). Tijdens de praktijk in dit 1ste klasse ziekenhuis worden de studenten begeleid door een Chinees sprekende docent van de Academie plus één van de hoofddocenten. In de ziekenhuizen zijn tolken aanwezig.
Aan het einde wordt een diploma uitgereikt.

Begeleiding: dr. Li Jie en Renate Bekker.
Kosten: Ongeveer € 1895,- (afhankelijk van de dollarkoers, inclusief overnachting en praktijkstage gedurende hele dagen, excl. vliegreis en maaltijden)


Chinese Medical Centre

In hartje Amsterdam ligt het CMC met diverse praktijken voor zowel acupunctuur, tui-na therapie als kruidentherapie. Studenten van de Academie Qing-Bai kunnen tegen een geringe vergoeding per dag stage lopen bij diverse doktoren en professoren.

College of Oriental Medicine San Diego

In deze prachtige stad in de VS staat één van de dependances van dit opleidingsinstituut voor TCM. Onderwijs en stage gaan hier geleidelijk in elkaar over. Gaststudenten kunnen gebruik maken van deze faciliteiten.
Nieuws
Pathology Donald Trump by Heiner Fruehauf
Heiner Fruehauf heeft een stuk geschreven over de pathologie van Donald Trump vanuit de optiek van de Chinese geneeskunde. Voor de studenten die dit interessant vinden staat dit stuk op www.studiebord.nl onder het tabblad "Downloads".
Veel leesplezier