Chinese Taal
Home > Opleidingen > Chinese Taal

CHINESE TAAL

1-jarige vervolgopleiding

Een taal is een weergave van de manier van denken van een bepaalde cultuur. Veel termen die in de Traditional Chinese Medicine (TCM) gangbaar zijn, kunnen moeilijk worden vertaald. De Chinese taal is een taal van concepten en beelden. Om een Chinese tekst werkelijk te begrijpen is het nodig dat de vertaler zich kan bedienen van die beelden, dat hij in beelden denkt in plaats van in woorden.

De bedoeling van deze cursus is de student wegwijs te maken in het rijke gebied van de Chinese taal, zodat hij zich na dit jaar zelfstandig zich verder kan ontwikkelen. Tijdens de cursus leert de student grondig de basis van de Moderne Chinese taal (Mandarijn) kennen, dit wil zeggen inzicht in grammaticale basisconstructies en opbouw van een basiswoordenschat. Er zal ingegaan worden op praktische situaties, zoals bijvoorbeeld de weg vragen, treintickets kopen, gerechten bestellen. Per les zal er steeds minimaal 1 uur spreek- en luistervaardigheid worden geoefend.

Verder wordt ruim aandacht geschonken aan het leren omgaan met een Chinees woordenboek. De 'vertaal'-kunst zal worden geoefend aan de hand van onder andere medicijndoosjes, recepten, korte medische artikelen en TCM-statements.
Daarbij worden medische termen uit de TCM geleerd, waarbij de juiste uitspraak nauwkeurig wordt geoefend.
Na deze cursus klinkt de taal de student als bekend in de oren en kan hij er zelfstandig zijn weg verder in vinden. De cursus vormt een goede basiskennis voor stages en omgang in China.
Elke les wordt door de student voorbereid en huiswerkopdrachten worden per e-mail aan de docent verzonden voor de volgende les.

Studiemateriaal

Voor de lessen zal gebruikt worden gemaakt van een syllabus die de eerste lesdag uitgedeeld zal worden. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Zelfstudie

Voor zelfstudie moet gerekend worden op ongeveer 3 4 maal het aantal lesuren aan zelfstudie-uren. Er wordt gewerkt met duidelijke huiswerkopdrachten.

Tentamen en examen

Na de eerste helft van het schooljaar wordt er een tentamen afgenomen en aan het einde van het schooljaar wordt een examen afgenomen. Om deel te mogen nemen aan deze toetsingsmomenten dient de student minimaal 80% aanwezig te zijn geweest. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt een certificaat 'Chinese taal' uitgereikt.

Vereiste vooropleiding

TCM therapeut of in afstudeerjaar.

Docenten

Alle docenten verbonden aan Academie Qing-Bai zijn vakbekwaam en didactisch geschoold. Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring. Docenten van de sectie Chinese taal: Peter Kruithof en Martine Cornelissen.

Peter Kruithof vertrok in 2008 na zijn acupunctuur studie in Nederland naar China om daar aan de universiteit verder te studeren in de TCM. Daardoor leerde hij de Chinese taal en de TCM taal grondig kennen. Hij studeerde in China kruiden en deed als bijvak kinder-TuiNa.

Martine Cornelissen studeerde oosterse talen en cultuur aan de universiteit van Gent met het accent op klassiek Chinees. Ook zij verbleef enkele jaren in China en leerde de taal en het volk goed kennen. Zij is gediplomeerd TCM therapeut, acupuncturist en herbalist.

Amersfoort

Gedurende 1 studiejaar op 10 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 16.00 uur
Data: start {ChineseTaalAmersfoort}

Klik hier voor het volledige rooster

Kosten

De kosten van dit studiejaar bedragen (incl. syllabus en 2 examens).

Brochure aanvragen Inschrijven voor opleiding
AANMELDEN OPEN DAG

GERELATEERDE OPLEIDINGEN