Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Acupuncturisten > Wie ben ik? Zelfcultivering en ontwikkeling van geestkracht via het lichaam
ZO
2 MRT
2025 & ...

Wie ben ik? Zelfcultivering en ontwikkeling van geestkracht via het lichaam


zo 2 maart 2025 en zo 30 maart 2025
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
12:00-18:00 uur
Dianne Sommers
Nederlands
€ 260,00
FAGT, LVNT, NVA (WM-C), NVST, NWP, VBAG, Zhong (6 NAP - Cat. 1 en 6 NAP - Cat. 3)
TCM therapeut
Syllabus
Deelnamebewijs

PLAATS OP WACHTLIJST

Wie ben ik?
Cultivering en ontwikkeling van geestkracht via het lichaam

Deze tweedaagse cursus richt zich op de fundamentele vragen die zowel het zelfbeeld als de kijk op het menselijk leven bepalen. De antwoorden beïnvloeden de visie op jezelf, de wereld en op het werken als hulpverlener. De Chinese geneeskunde kent een geheel eigen insteek op deze ‘oervragen’, die niet direct vanuit een westers kader te begrijpen en te duiden zijn. Hoe ga je om met deze kwesties als acupuncturist en hulpverlener? En wat betekent het voor je kijk op de patiënt en het ziekteproces?
De eenheid van lichaam en geest is van oudsher een belangrijk uitgangspunt in het Chinese denken. In het moderne westen is de scheiding tussen beide juist bepalend geweest. Vanuit allerlei wetenschappelijk onderzoek wordt deze ‘splitsing van de mens’ echter steeds minder ondersteund, waardoor de gedachte dat lichaam en geest een eenheid zijn ook in de westerse wereld steeds meer gewicht krijgt. Hiermee lijkt het dualiteitsdenken - in theorie althans - langzaam uit het beeld te verdwijnen. Betekent dit nu ook dat de visies van oost en west dichter naar elkaar toe bewegen?
Als naar de achterliggende grondslagen wordt gekeken, zijn er ondanks deze ogenschijnlijke overeenstemming grote verschillen tussen oost en west. Allebei beschrijven ze de innige verwevenheid van lichaam en geest, maar daarachter ligt een wezenlijk andere visie. Ze stelt de vraag naar het wezen van de mens: wie ben ik en wat doe ik hier eigenlijk?
Deze vraag is al zo oud als de mensheid. Bij de ervaring van de alledaagse beslommeringen, bij terugkerende problemen, depressie of ziekteprocessen ontstaan existentiële levensvragen: is dit het nu? Wat is eigenlijk de zin van dit bestaan? Waar is die ellende eigenlijk goed voor? Om deze kwesties te onderzoeken moedigen veel traditionele stromingen een praktijk van ‘cultivering’ aan, waarmee een persoonlijke ontwikkelingsweg wordt bedoeld die meer kan inzicht geven in doel en betekenis van het leven. Ook in de Chinese filosofie is dit een belangrijk onderwerp. Het cultiveringsproces richt zich hierbij op onze persoonlijke missie op aarde en hoe deze tot expressie kan komen. In deze innerlijke zoektocht heeft het fysieke lichaam een cruciale rol omdat hierin de menselijke bestemming haar uitdrukking en vorm krijgt. Ondersteuning van deze weg wordt daarom als de hoogste vorm van geneeskunde gezien.

Onderwerpen

  • Lichaam versus geest: visies en filosofische concepten uit oost en west
  • Chinese visie en qi
  • Macrokosmos en microkosmos
  • De menselijke natuur, rol en betekenis van ming en xing
  • Betekenis van gezondheid en ziekte
  • Ontwikkelweg en bestemming: zelfcultivering in het Chinese denken
  • Wat betekent ‘cultivering’ nu praktisch? Voor jezelf en voor het werken met energetische geneeskunde?

Over de docent

Dianne Sommers is fysiotherapeut, acupuncturist en filosoof.

Na haar opleiding tot fysiotherapeut studeerde zij acupunctuur bij de Pakua in Hilversum en de EUTCM in Nederland en België. Door training en stages in China en Japan werd ze opgeleid in meerdere methodieken en behandelstijlen van de acupunctuur. Ze is manueel therapeut (NAOG), studeerde elektrodiagnostiek volgens Voll en Chinese kruidengeneeskunde. Specifiek interessegebied is de auriculotherapie in zijn vele facetten, maar ook het werken met toyohari, een subtiele behandelstijl uit de Japanse acupunctuur die gericht is op het herstel van een authentiek en constitutioneel evenwicht voor het lichaam.

Aan de Universiteit van Amsterdam en het Sinologisch Instituut Leiden studeerde ze filosofie en klassiek Chinees. In 2007 publiceerde ze de eerste Nederlandse vertaling met filosofisch commentaar van het klassieke werk Neiye (De werking van het Innerlijk) uit de 4e eeuw vC. Deze tekst is de oudst bekende Chinese historische referentie naar de mens die zelfstandig zijn verantwoordelijkheid draagt voor zijn functioneren hier op aarde. Degene die zijn innerlijk kent, doorgrondt het geheim waarmee het interne evenwicht bewaakt kan worden.

In 2016 verscheen de trilogie ‘Auriculotherapie, een groot drieluik over de vele facetten van de ooracupunctuur. In 2018 werd het Posterboek gepubliceerd. Deel IV van Auriculotherapie wordt verwacht in 2022.

Dianne verzorgt lessen en nascholingen in de (Chinese) filosofie en energetische geneeskunde.