Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Acupuncturisten > Medische Qigong - Verkennen van het Interne Landschap
ZA
7 DEC
2024 & ...

Medische Qigong - Verkennen van het Interne Landschap


za 7 december 2024 en zo 8 december 2024
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
12:00-18:00 uur
Ruud Raaijmakers
Nederlands
€ 220,00
FAGT, LVNT, NVA (AT), NVST, NWP, SVN, VBAG, Zhong (12 NAP - Cat. 3)
TCM therapeut
Syllabus
Deelnamebewijs

PLAATS IN WINKELWAGEN

Verkennen van het Interne Landschap

De oorspronkelijke beoefenaars van Taoïstische en Boeddhistische meditatiemethoden leerden het interne landschap van hun lichaam kennen door in een staat van diepe mentale ontspanning en heldere aandacht te kijken in hun lichaam. Zij combineerden zhi en guan, ‘stoppen’ en ‘kijken’, of in Boeddhistische termen, samatha en vipassana. Op deze wijze ontwikkelden zij hun bovenste dantian, een extra zintuig dat ook wel het ‘derde oog’ wordt genoemd. Met een geopend bovenste dantian zagen de meditatiebeoefenaars de interne organen en het stelsel van vaten en kanalen, de jingluo, voor hun geestesoog.
De bijscholing ‘Verkennen van het interne landschap’ voert terug tot deze oorspronkelijke oefenpraktijk. Je leert hoe je je bovenste dantian kunt ontwikkelen, ermee in je lichaam te kijken en het interne landschap te reguleren. De meditatieoefeningen worden afgewisseld door Daoyin. Dit zijn oefeningen die beweging, ademhaling en aandacht integreren voor het reguleren van de qi-circulatie.
De oefeningen activeren het onderste dantian. De vanuit het onderste dantian omhoog bewegende yuanqi, passeert de twaalfvingerige darm en maag en opent het hart, de keel en het bovenste dantian. De yuanqi die in de keel vertakt naar opzij en achter de ogen naar achteren afbuigt, verspreidt zich in de hemisferen. In samenhang hiermee ontspant de frontale cortex en kan het bovenste dantian open gaan.
Een actief bovenste dantian mobiliseert de yuanqi in het onderste dantian. Met het naar binnen richten van de blik kan de circulatie en spreiding van de yuanqi worden gevolgd. Onregelmatigheden hierin kunnen worden opgemerkt en worden beantwoord met aanpassingen. Dit zijn aanpassingen in houding en beweging. Op deze wijze kan stagnatie oplossen, het lichaam winnen aan kracht en kunnen pathogene factoren worden afgevoerd of getransformeerd. De lichaamsstructuur wordt opener, het lichaam lichter en wendbaarder en de geest helderder en opener.
Met het steeds scherper waarnemen van het interne landschap neemt het regulerend- en diagnostisch vermogen toe en wordt de TCM theorie meer en meer een levende realiteit.

De docent

Ruud Raaijmakers is docent Taiji en Qigong en heeft een medische Qigong praktijk in Vught. Beide disciplines beoefent hij inmiddels meer dan vijfendertig jaar. Zijn belangrijkste leraren waren Dr. Shen Hongxun en Shen Jin. Bij hen bekwaamde hij zich in diverse qigongmethoden (Taijiwuxigong, E Mei, Wu Qin Xi, Yi Jin Jing), taiji (Tong Jia en Xiao Jia) en medische qigong (Buqi).

Ruud is een van de weinige qigongbeoefenaars die zich in het bijzonder heeft gericht op het ontwikkelen van externe qi. Deze kracht gebruikt hij voor behandeldoeleinden. Externe qi is vibratiekracht met gezondheidsinformatie (vibratie geleidt gezondheidsinformatie). Deze draagt Ruud over op het lichaam van zijn cliënten. Hij doet dit vanaf enige afstand of via huidcontact. Door zijn scherp ontwikkelde vermogen de qi in het lichaam van een ander te kunnen waarnemen, is zijn gebruik van externe qi zeer nauwkeurig en verfijnd.

Het voor therapeutische doeleinden toepassen van externe qi, is een van de weinige betrouwbare mogelijkheden voor de qigongbeoefenaar zijn vaardigheden en capaciteiten te toetsen: behandelresultaten zijn immers een reflectie van de kwaliteiten van de qigongbeoefenaar. Het combineren van qigongbeoefening en het therapeutisch toepassen van externe qi, heeft Ruud diepgaand inzicht gegeven in beide disciplines en in de factoren die gezondheid bevorderen en schaden.

  • Medische Qigong - Bescherming tegen opname van pathogene factoren
  • Medische qigong - module 1: E Mei qigong - ontwikkelen van interne- en externe qi
  • Medische qigong - module 2: Behandelen met externe qi met E Mei handposities
  • Medische Qigong - Oefentherapie
  • Medische Qigong - Verkennen van het Interne Landschap (nu open)