Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550860
Vragen? Bel 0485-550860

WESTERSE MEDISCHE BASISKENNIS

1 of 2-jarige opleiding

Inleiding

De opleiding Westerse Geneeskunde bestaat uit 20 dagen, verdeeld over 2 blokken van 10 lesdagen. Ieder blok wordt met een centraal schriftelijk tentamen afgesloten, bestaande uit multiple choice vragen. De tentamens toetsen cognitieve kennis op het niveau van reproductie, inzicht, analyse en evaluatie. Integraal wordt een juiste inschatting van medisch risicovolle omstandigheden en bijbehorend noodzakelijk handelen getest.

De lessen kunnen afhankelijk van persoonlijke voorkeur en studiebelasting binnen één of twee jaar doorlopen worden.

De onderwerpen in workshops en andere leermiddelen zijn samengesteld op basis van de Eindtermen Algemene Basiskennis en de Eindtermen Medische Basiskennis volgens de zogenaamde PLATO-norm, in overeenstemming met de eisen van de belangrijkste ziektekostenverzekeraars en beroepsorganisaties. De opleiding is geaccrediteerd door het CPION, afgestudeerde studenten worden opgenomen in het register van de Stichting Hoger Onderwijs.

Aan bod komen de hoofdvakken Anatomie, Fysiologie en Pathologie en de daarbij behorende medische terminologie. Thematiek vanuit gezondheidswetenschappen en wetgeving en gezondheidsethiek. Algemene Farmacologie en de werkingswijze en bijwerkingen van de meest gangbare geneesmiddelen. Kennis van de reguliere diagnostiek (anamnese, ziektepresentatie, laboratoriumonderzoek en differentiaal diagnose). Deelgebieden van de Psychologie en Psychopathologie/Psychiatrie, met inbegrip van DSM-5. Voeding, lifestyle en sociale problematiek.

Veel accent ligt op de onderkenning van het pluis-niet pluis gevoel, ofwel het herkennen van alarmsignalen (“gele en rode vlaggen”), waarbij eigen grenzen van therapeutisch handelen in een potentieel gevaarlijke situatie onderkend worden en daarmee doorverwijzing naar de reguliere zorg noodzakelijk is.

Gedurende de gehele duur van de cursus begeleidt het docententeam, bestaande uit didactisch geschoolde reguliere artsen met tevens ervaring in de complementaire geneeskunde (Traditionele Chinese Geneeskunde, Orthomoleculaire geneeskunde etc.), cursisten middels E-learning. Via het studentenportaal op internet (studiebord.nl) en email wordt de voortgang interactief begeleid middels opdrachten, oefeningen en praktijkvoorbeelden. Studenten kunnen vragen over (de bestudering van) literatuur en syllabus rechtstreeks naar de docent mailen voor een direct antwoord.

Deelnemers aan de cursus krijgen een uitgebreide syllabus als leidraad en handvat bij de bestudering van een uitvoerige literatuurlijst in de hoofdvakken Anatomie, Fysiologie, Pathologie en bijbehorende nomenclatuur. Verder omvat de syllabus de leerstof over Psychologie, Psychiatrie, Farmacologie en de verdere thema’s, zoals hierboven vermeld.

Het docentteam van artsen heeft met veel inzet, ervaring en onderwijskundige vaardigheden bewezen enthousiasme, kennis en kunde over te kunnen dragen aan toekomstige verantwoordelijke en zeer professionele therapeuten, die graag terugkomen voor bij- en nascholing.

Deel 1

 • Workshop 1: Inleiding anatomie, fysiologie, biochemie, pathologie, gezondheidsethiek
 • Workshop 2: Cellen, weefsels en huid
 • Workshop 3: Skelet
 • Workshop 4: Gewrichten
 • Workshop 5: Spieren
 • Workshop 6: Algemene Farmacologie en Pathologie, anamnese en reguliere diagnostiek
 • Workshop 7: Bloed en bloedziektes
 • Workshop 8: Lymfestelsel en immuniteit
 • Workshop 9: Hart
 • Workshop 10: Bloedvaten en bloedsomloop

Deel 2

 • Workshop 11: Luchtwegen en Longen
 • Workshop 12: Hormoonstelsel, diabetes mellitus, obesitas en lifestyle
 • Workshop 13: Spijsverteringsstelsel en voeding
 • Workshop 14: Lever, pancreas en stofwisseling
 • Workshop 15: Nieren en Urinewegen
 • Workshop 16: Centraal zenuwstelsel
 • Workshop 17: Perifeer en autonoom zenuwstelsel
 • Workshop 18: Zintuigen, Algemene Psychologie en Ontwikkelingspsychologie
 • Workshop 19: Psychopathologie, Psychiatrie, DSM-5, levensfaseproblematiek
 • Workshop 20: Voortplantingsstelsel, zwangerschap, bevalling

Verdere Informatie


Studiemateriaal

Als voorbereiding op workshops en tentamina is bestudering van het academische Nederlandstalige leerboek "Anatomie en Fysiologie" (Martini/Bartholomew) verplicht. Dit uitgebreide studieboek bevat bij ieder hoofdstuk een opsomming van leerdoelen, uitleg van terminologie, klinische aantekeningen, afbeeldingen en schemata, en herhalings- en inzichtvragen. Tevens verkrijgen studenten via Martini toegang tot een interactieve website voor “leren online”.

De uitgebreide syllabus is samengesteld uit, en leidraad voor, de bestudering van o.m. de volgende boeken: Marieb: “Anatomy and Physiology”, Underwood: “Underwood’s Pathology, a clinical approach”, Zelman: “Pathologie”, Zimbardo: “Psychologie, een inleiding”, Vandereycken: “Psychiatrie, van diagnose tot behandeling”, Wecker: “Brody’s human pharmacology”, Van de Meer: “Anamnese en lichamelijk onderzoek”.

Zelfstudie en E-learning

Gerekend moet worden op een groot aantal zelfstudie-uren, mede afhankelijk van ingangsniveau en studietempo. Voor zelfstudie beschikt de student over de vele studievragen uit leerboek, syllabus en studieopdrachten, en heeft hij onbeperkt toegang tot E-learning via de studentwebsite van Qing-Bai voor rechtstreekse vragen aan het docententeam en via “leren online”, de interactieve website behorend bij het studieboek Martini.

Handige oefenboeken bij zelfstudie zijn “Anatomy Coloring Book” en “Physiology Coloring Book” van Wynn Kapitt.

Als geneeskundig woordenboek wordt aanbevolen: “Pinkhof, geneeskundig woordenboek” van Van Everdingen.

Tentamen en examen

Gedurende het opleidingsjaar worden er twee schriftelijke tentamens afgenomen met ieder 60 multiple choice vragen.
Zijn beide onderdelen voldoende en bent u minimaal 80% aanwezig geweest, dan wordt een diploma Westers Medische Basiskennis uitgereikt.

Docenten

Rolf Eussen (hoofddocent), Hans van der Linden en Liong Kie Ko

Accreditaties

De opleiding Westerse Medische Basis van de Academie Qing-Bai is geaccrediteerd door:
- CPION: afgestudeerde studenten worden opgenomen in het register van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. 57,9 ECTS
- FONG (Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen): HBO-niveau
- CRKBO: i.v.m. vrijstelling BTW
- NVA, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
- ZHONG, Ned. Ver. Traditioneel Chinese Geneeskunde
- VNT, Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

Plaats, tijden en kosten


Amersfoort: gedurende 1 jaar op 20 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 25 augustus 2018

Breda: gedurende 1 jaar op 20 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 1 september 2018

Amsterdam: gedurende 1 jaar op 20 zondagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start {WMBAmsterdam}

Nijmegen: gedurende 1 jaar op 20 woensdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start wo 5 september 2018

Klik hier voor het volledige rooster.

Kosten: € 1895,- inclusief syllabus en 2 examens.

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere locatie worden ingehaald.

Vereiste vooropleiding

Als voorbereiding op deze opleiding op HBO-niveau is een HBO-denkniveau vereist.

Studiespreiding

De opleiding Westerse Medische Basis van de Academie Qing-Bai staat op een hoog niveau. Daarom bieden we studenten het volgende comfort: ondanks dat deze studie kan worden afgerond in één jaar, kan deze worden gespreid over twee jaar, terwijl slechts één jaar collegegeld hoeft te worden voldaan.

Nieuws
Vriendschap met Chinees ziekenhuis
Al 25 jaar onderhoudt Academie Qing-Bai een nauwe vriendschapsband met het ziekenhuis van de Chinese miljoenenstad QingDao. Enkele dagen geleden werd Nederland bezocht door een delegatie van het ziekenhuis, met aan het hoofd dr. prof. Wang. De vriendschap werd op een passende wijze gevierd en er werd een samenwerkingscontract getekende voor de komende 10 jaar. Wij zijn hier erg blij mee. Ook de komende jaren zullen in de zomer groepen studenten praktijk stages kunnen doen in het ziekenhuis.

Enkele voorbeelden van foto's uit het vernieuwde lesmateriaal van de acupunctuuropleiding