Supervisie
Home > Supervisie

SUPERVISIE

Betteke Visserman, Arina Marsman, Carlos Hoogers, Hans van der Eng, Ineke van der Ham, Kris Oosting, Marjan Hoff
Nederlands
Deelnamebewijs
Richtprijs € 80,- per gesprek van 1 uur (individueel of in groepje van 2)
NVA (WM-C)
0,5 per gesprek
In de praktijk van de supervisor (of elders in overleg)
Ga terug

Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.
Supervisie is bedoeld voor (beginnende of gevorderde) therapeuten waarvoor het vaak moeilijk is hun eigen voorkeuren, gedragingen en strevingen niet door te laten werken in hun contact met de cliënten. Supervisie leert hen daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen.

Wat is het doel van supervisie?

Om als therapeut goed te zijn in hun werk is het van belang om te weten wat je doet en waarom.
Dit houdt in dat je bijvoorbeeld inzicht kunt ontwikkelen in welke situaties moeilijk voor je zijn, waar dit mee te maken kan hebben, hoe hiermee om te gaan en welke alternatieven er zijn.
Door met een bepaalde regelmaat over dit soort zaken na te denken, ontwikkel je drie hoofdvaardigheden ten behoeve van je professionaliteit:
  • Je verruimt je vermogen om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken.
  • Je leert analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in je houding, gedrag en vaardigheden liggen.
  • Je vergroot je vermogen tot zelfstandig leren.
In supervisie staat dit regelmatig nadenken of reflecteren voorop. Supervisanten komen met zichzelf in gesprek en brengen onder woorden wat hen beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekken ze wat voor hen belangrijk is en wat ze nodig hebben in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die ze als moeilijk ervaren.

Supervisie voor wie?

Supervisie is bij uitstek geschikt voor therapeuten en artsen. Voor hen geldt dat ze zicht moet hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.
Omdat in de praktijk juist op hen vaak een beroep wordt gedaan om professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, richt supervisie zich specifiek op het ontwikkelen van het vermogen tot integratie van deze aspecten.
Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. In gesprek met de supervisor vindt er reflectie plaats op individuele leervragen, therapeutisch attitude en persoonlijk ontwikkeling tot therapeut.

Keuze mogelijkheden

De student/therapeut maakt zelf een keuze voor een docent en neemt met hem of haar contact op. Een docent zal samen met de student/therapeut afspraken maken over frequentie en plaats. De relatie tussen supervisant en supervisor is strikt vertrouwelijk, de supervisant moet zich veilig kunnen voelen. De koppeling tussen supervisant en supervisor is er één van wederzijds respect.

Beschikbare docenten

  • Ineke van der Ham (ineke@qing-bai.nl)
  • Hans van der Eng (hansvdeng@qing-bai.nl)
  • Carlos Hoogers (carlos@qing-bai.nl)
  • Kris Oosting (kris@qing-bai.nl)
  • Marjan Hoff (marjan@qing-bai.nl)
  • Arina Marsman (arina@qing-bai.nl)
  • Betteke Visserman (betteke@qing-bai.nl)

Betaling

De supervisor stuurt achteraf een factuur van een gesprek of meerdere gesprekken naar de supervisant.

Registratie

De supervisant maakt een registratie van een gesprek en voorziet deze van naam en handtekening van de supervisor. Na het laatste gesprek stuurt de supervisant een kopie van deze lijst naar de supervisor en naar de Academie Qing-Bai. Daarna ontvangt de supervisant een registratiedocument