Corona
Home > Corona

Coronavirus COVID-19

Op deze pagina vind je informatie over de maatregelen die wij getroffen hebben tijdens de eerste golf van Covid-19 en hoe wij hier mee omgaan in het studiejaar 2020-2021

Hoe gaan we om met het coronavirus bij onze opleidingen en bij- en nascholingen in 2020-2021

Basis Vakopleiding

In studiejaar 2020-2021 zullen de lessen van de Basis Vakopleiding zowel fysiek als digitaal te volgen zijn. De fysieke lessen vinden plaats op onze vaste leslocaties in Amersfoort, Amsterdam, Breda en Nijmegen.

De BVO lessen in Amersfoort worden live uitgezonden en opgenomen. Tijdens deze live les kan een student vanuit thuis de les volgen en direct een vraag stellen. De moderator legt de vraag voor aan de docent waarna de vraag klassikaal beantwoord zal worden. Na deze live les in Amersfoort kan een studenten nog 2 weken de les terugkijken. Vragen die ontstaan tijdens het terugkijken van de opgenomen les, kunnen per e-mail gesteld worden.

Alle studenten krijgen de mogelijkheid om de les fysiek of digitaal bij te wonen. Dit kan de student zelf per les besluiten. Voorafgaand aan de les geeft de student aan of hij de les fysiek of digitaal wil volgen. Op deze manier kunnen we met de lokaalplanning ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is in de leslokalen.

Er zijn ook een aantal lessen die zich niet lenen voor een digitale les, namelijk de pols- en tongdiagnostieklessen. Deze lessen zullen daarom alleen fysiek plaatsvinden. Het halfjaarlijkse tentamen en het eindexamen vinden ook alleen fysiek op locatie plaats. Om de groepsgrootte te drukken, maken de lesgroepen het tentamen en examen op hun eigen leslocatie i.p.v. centraal in Amersfoort.

Het maximaal aantal studenten per leslocatie staat voor studiejaar 2020-2021 op 30 om ervoor te zorgen dat de 1,5 meter gewaarborgd kan blijven.

Beroepsopleiding Acupunctuur

Voor de beroepsopleiding Acupunctuur hebben we voor studiejaar 2020-2021 een hybride-systeem ontwikkeld. We hebben een enquête gehouden onder onze studenten om zo een passend hybride-systeem op te kunnen zetten.

De theorielessen zullen plaatsvinden middels een digitale les, die voorafgaand aan de praktijkles gevolgd dient te worden. De theorielessen worden opgenomen zodat de student op elk gewenst tijdstip de les kan bekijken. Hierdoor is er tevens de mogelijkheid om de les even op pauze te zetten, terug te spoelen en volledig opnieuw te bekijken. De digitale lessen duren gemiddeld 3 uur. Alle vragen die ontstaan bij de digitale les, kan de student meenemen naar de praktijkles zodat deze daar beantwoord kunnen worden.

De praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding en zullen fysiek in de school plaatsvinden. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen, is er een protocol geschreven dat is voorgelegd aan verschillende instanties zoals het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio’s en de gemeentes. De meeste praktijklessen zullen 3,5 uur duren, daarnaast zullen er ook lessen zijn die geen theoriegedeelte hebben en hierdoor 6 uur praktijk bevatten.

Het halfjaarlijkse theorie- en praktijktentamen en het theorie- en praktijkexamen in juni, worden fysiek afgenomen op locatie. Om de groepsgrootte te drukken, maken de lesgroepen het theorietentamen en -examen op hun eigen leslocatie. Het praktijkexamen wordt zoals gewoonlijk centraal afgenomen in Amersfoort omdat er in rondes met kleine groepen wordt gewerkt waardoor de groepsgroottes al kleiner zijn.

Algemeen

Kort voor elke fysieke les dient een student zich aan te melden waarbij de student triage vragen beantwoord. Zodra een student aangemeld is, weten we dat hij gezond is, of hij aanwezig zal zijn en wat het totale aantal studenten is van die les. Daarbij komt dat we op deze manier snel kunnen handelen mocht er corona-melding gedaan worden.

Wat gebeurt er bij een nieuwe besmettingsgolf

Op het moment dat er een nieuwe besmettingsgolf in Nederland komt, is de verwachting dat er plaatselijke maatregelen getroffen zullen worden door de overheid. We zien dit namelijk al gebeuren in landen om ons heen. Dit betekent dat een bepaalde gemeente, of misschien een groter gebied, te maken krijgt met maatregelen waardoor je als inwoner van dat gebied waarschijnlijk de fysieke lessen niet bij kunt wonen. Daarnaast kun je ook ziek worden waardoor een fysieke les er even niet in zit.

Studenten die even geen fysieke lessen kunnen volgen, kunnen de webinars blijven volgen. Daarnaast zullen er diverse extra oefendagen ingepland worden waarop studenten de gemiste praktijk in kunnen halen nadat de maatregelen in hun regio opgeheven zijn.


Hoe zijn we omgegaan met het coronavirus bij onze opleidingen tijdens de eerste golf

Opleidingen

Eind februari kwam het coronavirus kennismaken in Nederland waarna het in een rap tempo zijn weg heeft gevonden door ons land. Begin maart hebben we hierom onze leslocatie in Breda, welke zich in een haard bevond, gesloten en zijn die theorielessen middels webinars vervolgd. Medio maart zijn ook de leslocaties Amersfoort, Amsterdam en Nijmegen dicht gegaan en vonden alle theorielessen plaats middels webinars.

Dankzij het preventieve inzicht van onze coördinator op de corona-situatie en het snelle handelen van onze ICT-afdeling, hadden we alle technische benodigdheden en ondersteuning volledig inzetbaar toen we het nodig hadden.
Alle lesgroepen hebben op hun vaste dag en tijd les gekregen vanuit thuis, en de docenten en studenten hadden in een korte tijd de technische kant van de webinars onder de knie. Dit samen heeft ervoor gezorgd dat de studenten geen vertraging hebben opgelopen van de theoriestof.

De praktijklessen van de beroepsopleidingen hebben stilgelegen van maart tot medio juni. Na het voorleggen van ons protocol ‘Herstart praktijklessen’ aan het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio’s en de gemeentes waar geen beletsel op bevonden is, konden de praktijklessen vanaf 15 juni herstarten.
De studenten van de beroepsopleidingen hebben de mogelijkheid gekregen om vanaf medio juni weer te starten met de praktijklessen. Daarnaast is er de mogelijkheid geboden om de lessen in augustus te vervolgen i.v.m. mogelijke vakanties, drukke banen of andere redenen. Als laatste is er nog de mogelijkheid geboden om volgend jaar kosteloos in te stromen vanaf maart. Op deze manier hebben we iedereen een passende oplossing kunnen bieden.

Bijscholingen

Ook onze bijscholingen hebben vanaf medio maart niet meer fysiek plaats gevonden. Om de bijscholingen middels webinars plaats te kunnen laten vinden, zijn we in overleg getreden met verschillende beroepsverenigingen zodat de bijscholingen geaccrediteerd konden blijven. Dit hebben we in samenspraak zodanig kunnen aanpassen, dat therapeuten hun nascholingen konden blijven volgen maar dan vanuit thuis. Dit had verschillende voordelen voor de deelnemers zoals geen reistijd, geen reiskosten en de lekkerste koffie. Er zaten natuurlijk ook nadelen aan zoals je collega’s niet kunnen ontmoeten en al het fijne van een fysieke les.

Voorafgaand aan de webinar bijscholing hebben de deelnemers uitleg gehad over deelname op de pc, laptop of tablet en wat er nodig is voor de beroepsverenigingen ter controle van aanwezigheid. De hand-out van de bijscholing is tijdig per post naar alle deelnemers toegestuurd en later ontvingen zij ook hun deelnamebewijs per post. Als er bij de start van de webinar iets niet goed ging, was er iemand van het secretariaat aanwezig om dit samen met de deelnemer op te lossen. Daarnaast was er tijdens elke webinar technische ondersteuning aanwezig voor een continue goede verbinding en verloop.

Voor de veiligheid van ieders gezondheid, zullen er in de nabije toekomst vaker bijscholingen geheel of gedeeltelijk digitaal plaatsvinden. Voor de bijscholingen die fysiek plaats zullen vinden, worden triage vragen afgenomen op locatie voor binnenkomst van het lokaal. De 1,5 meter zal gewaarborgd blijven doordat alle tafels met voldoende ruimte uit elkaar staan. De meeste zalen hebben twee ingangen zodat de in- en uitloop verdeeld kan worden. Daarnaast wordt er voldoende geventileerd en het airco-systeem in de zalen heeft een frisse luchttoevoer i.p.v. een interne circulatie.