Corona
Home > Corona

Coronavirus COVID-19

Op deze pagina vind je informatie over de maatregelen die wij getroffen hebben tijdens de eerste golf van Covid-19 en hoe wij hier mee omgaan in het studiejaar 2022-2023

Hoe gaan we om met het coronavirus bij onze opleidingen en bij- en nascholingen in 2022-2023

Basis Vakopleiding

In studiejaar 2022-2023 zijn de lessen van de Basis Vakopleiding (BVO) zowel fysiek als digitaal te volgen. De fysieke lessen vinden plaats op onze vaste leslocaties in Amersfoort, Amsterdam, Breda en Nijmegen.

De BVO lessen in Amersfoort worden live uitgezonden en opgenomen. Tijdens deze live les kan een student vanuit thuis de les volgen en direct een vraag stellen. Na deze live les in Amersfoort kan een studenten nog 2 weken de les terugkijken via het studentenportaal.

Alle studenten krijgen de mogelijkheid om de les fysiek of digitaal bij te wonen. Dit kan de student zelf per les besluiten. Voorafgaand aan de les geeft de student aan of hij de les fysiek of digitaal wil volgen. Op deze manier kunnen we met de lokaalplanning ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is in de leslokalen.

Er zijn ook een aantal lessen die zich niet lenen voor een digitale les, namelijk de pols- en tongdiagnostieklessen. Deze lessen zullen daarom alleen fysiek plaatsvinden. Het halfjaarlijkse tentamen en het eindexamen vinden ook alleen fysiek op locatie plaats.

Beroepsopleiding Acupunctuur

Voor de beroepsopleiding Acupunctuur hebben we sinds studiejaar 2020-2021 een hybride-systeem ontwikkeld. We hebben een enquête gehouden onder onze studenten om zo een passend hybride-systeem op te kunnen zetten.

De theorielessen zullen plaatsvinden middels een webinar die je voor de praktijkles kan bekijken via het studenteportaal. De theorielessen worden opgenomen zodat de student op elk gewenst tijdstip de les kan bekijken. Hierdoor is er ook de mogelijkheid om de les even op pauze te zetten, terug te spoelen en volledig opnieuw te bekijken. De webinar lessen duren gemiddeld 3 uur. Alle vragen die ontstaan tijdens het kijken van de webinar, kan de student meenemen naar de praktijkles zodat deze daar beantwoord kunnen worden.

De praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding en zullen fysiek in de school plaatsvinden. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen, is er een protocol geschreven dat is voorgelegd aan verschillende instanties zoals het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio’s en de gemeentes. De meeste praktijklessen zullen 3,5 uur duren, daarnaast zullen er ook lessen zijn die geen theoriegedeelte hebben en hierdoor 6 uur praktijk bevatten.

Kruiden Formules

In studiejaar 2022-2023 zijn de lessen van de 10-daagse bijscholing Kruiden Formules zowel fysiek als digitaal te volgen. De fysieke lessen vinden plaats op onze vaste leslocatie in Amersfoort. De Kruiden Formules lessen worden vanuit daar live uitgezonden. Tijdens deze live les kan een student vanuit thuis de les volgen en direct een vraag stellen.

Alle studenten krijgen de mogelijkheid om de les fysiek of digitaal bij te wonen. Wanneer je bijvoorbeeld ingeschreven staat voor de Digitale live les, dan sta je standaard ingeschreven voor de online lessen. Als je een les dan fysiek wilt volgen, kun je voorafgaand aan de les een locatiewijziging doorvoeren naar de fysieke les. De student kan dus zelf per les besluiten of hij fysiek of digitaal wil deelnemen.

Zhineng Qigong

In studiejaar 2022-2023 zijn de lessen van Zhineng Qigong Level 1 opleiding zowel fysiek als digitaal te volgen. De fysieke lessen vinden plaats op onze vaste leslocaties in Amersfoort en Nijmegen. De digitale les kan via een livestream worden gevolgd tijdens de eerste dag van de lescyclus (zaterdagen in Amersfoort). De lessen van Zhineng Qigong Level 2 zijn ook via een livestream te volgen. Deze lessen vinden fysiek plaats in Amersfoort.

Er zijn enkele lessen die niet digitaal te volgen zijn. Hierom kun je je niet inschrijven voor de digitale les van deze opleiding. Kies een locatie naar keuze waar je de lessen fysiek wilt volgen. Aan het begin van het schooljaar ontvang je verdere informatie over welke en hoe je een les digitaal kan volgen.

Bijscholingen

Tot op heden hebben we nog steeds te maken met lockdowns, of als we wel open mogen deelnemers die wegens verkoudheidsklachten niet fysiek kunnen deelnemen. Hierom hebben we het hybride-systeem bij de meeste bijscholingen toegepast en verbeterd. Een therapeut kan in onze lijst van bij- en nascholingen zien welke scholingen enkel fysiek, hybride of enkel als webinar plaatsvinden.
De hand-out voor digitale deelnemers wordt altijd tijdig per post verstuurd en zij ontvangen een dag voor de start een mail met uitleg over hoe je deel kan nemen aan de digitale les. Na het volgen van een digitale bijscholing ontvangen zij ook hun deelnamebewijs per post. Als er bij de start van een digitale bijscholing technische problemen zijn, dan staat het secretariaat klaar om dit samen met de deelnemer op te lossen. Daarnaast is er tijdens elke digitale bijscholing technische ondersteuning aanwezig voor een continue goede verbinding en verloop.

Voor de veiligheid van ieders gezondheid, zullen er in de nabije toekomst vaker bijscholingen geheel of gedeeltelijk digitaal plaatsvinden. Voor de bijscholingen die fysiek plaats zullen vinden, worden de dan geldende maatregel in acht genomen.


Hoe zijn we omgegaan met het coronavirus bij onze opleidingen tijdens de eerste golf

Opleidingen

Eind februari 2020 kwam het coronavirus kennismaken in Nederland waarna het in een rap tempo zijn weg heeft gevonden door ons land. Begin maart 2020 hebben we hierom onze leslocatie in Breda, welke zich in een haard bevond, gesloten en zijn die theorielessen middels webinars vervolgd. Medio maart zijn ook de leslocaties Amersfoort, Amsterdam en Nijmegen dicht gegaan en vonden alle theorielessen plaats middels webinars.

Dankzij het preventieve inzicht van onze coördinator op de corona-situatie en het snelle handelen van onze ICT-afdeling, hadden we alle technische benodigdheden en ondersteuning volledig inzetbaar toen we het nodig hadden.
Alle lesgroepen hebben op hun vaste dag en tijd les gekregen vanuit thuis, en de docenten en studenten hadden in een korte tijd de technische kant van de webinars onder de knie. Dit samen heeft ervoor gezorgd dat de studenten geen vertraging hebben opgelopen van de theoriestof.

De praktijklessen van de beroepsopleidingen hebben stilgelegen van maart tot medio juni 2020. Na het voorleggen van ons protocol ‘Herstart praktijklessen’ aan het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio’s en de gemeentes waar geen beletsel op bevonden is, konden de praktijklessen vanaf 15 juni 2020 herstarten.
De studenten van de beroepsopleidingen hebben de mogelijkheid gekregen om vanaf medio juni 2020 weer te starten met de praktijklessen. Daarnaast is er de mogelijkheid geboden om de lessen in augustus 2020 te vervolgen i.v.m. mogelijke vakanties, drukke banen of andere redenen. Als laatste is er nog de mogelijkheid geboden om volgend jaar kosteloos in te stromen vanaf maart 2021. Op deze manier hebben we iedereen een passende oplossing kunnen bieden.

Bijscholingen

Ook onze bijscholingen hebben vanaf medio maart 2020 niet meer fysiek plaats gevonden. Om de bijscholingen middels webinars plaats te kunnen laten vinden, zijn we in overleg getreden met verschillende beroepsverenigingen zodat de bijscholingen geaccrediteerd konden blijven. Dit hebben we in samenspraak zodanig kunnen aanpassen, dat therapeuten hun nascholingen konden blijven volgen maar dan vanuit thuis. Dit had verschillende voordelen voor de deelnemers zoals geen reistijd, geen reiskosten en de lekkerste koffie. Er zaten natuurlijk ook nadelen aan zoals je collega’s niet kunnen ontmoeten en al het fijne van een fysieke les.