Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550860
Vragen? Bel 0485-550860

BASIS VAKOPLEIDING CHINESE GENEESKUNDEInleiding

Tijdens de basis vakopleiding (BVO) worden de basistheorieën van de Chinese geneeskunde grondig bestudeerd. De student maakt uitgebreid kennis met het menselijk lichaam volgens de Chinese zienswijze. Gezondheid (evenwicht tussen Yin en Yang) is het uitgangspunt als gekeken wordt naar de onevenwichtige patronen die wij ziekten noemen. Er is veel aandacht voor de diagnostiek met als gouden regel: "zo binnen, zo buiten", ofwel: wat zich binnen in het lichaam afspeelt, is aan de buitenzijde waarneembaar.
Er wordt kennis gemaakt met de verschillende behandelmethoden die de Chinese geneeskunde rijk is: acupunctuur, kruidengeneeskunde, massage, Qi-gong en voeding.

Tijdens dit propedeutisch jaar wordt de Traditional Chinese Medicine (T.C.M.) onderwezen zoals die momenteel in talrijke Chinese klinieken wordt toegepast.
De basis vakopleiding is bedoeld als vooropleiding voor één van de door de Academie georganiseerde beroeps-opleidingen. Tevens is aansluiting bij andere TCM-opleidingen mogelijk. Tijdens één van onze gastendagen (open dagen) kunt u met deze opleiding kennismaken.

Lesinhoud

Aan de orde komt onder andere de volgende lesstof:
 1. De filosofie van het Chinese denken; de Yin-Yang theorie; het verschil tussen oost en west; Taoïsme.
 2. De theorie van de 5 elementen.
 3. De vitale substanties: Jing, Bloed, Vloeistoffen, Qi en Shen.
 4. De oorzaken van ziekten, traditioneel en modern.
 5. De ziektefactoren, het verloop en de wetmatigheden.
 6. De organen in het lichaam, de zogenaamde Zang-Fu.
 7. De extra "organen"(hersenen, baarmoeder, etc.).
 8. De leer van de aard en het verloop van de meridianen.
 9. De diagnostiek via: horen, kijken, voelen en het stellen van de juiste vragen.
 10. De basisbeginselen van de tong- en polsdiagnostiek.
 11. Verschillende ziektepatronen m.b.t. de organen.
 12. De ziektepatronen m.b.t. de ziektefactoren.
De eerste stappen naar het stellen van een diagnose worden gezet. De uiterlijke symptomen vormen als het ware de takken van de "diagnose-boom". De boom wordt in beeld gebracht, zodat de stam (en wortel) van het probleem duidelijk wordt en een juiste behandeling gekozen kan worden.
Dit zogenaamde "patroon van disharmonieën" vormt de grondslag voor het behandelingsplan. Elk patroon, ofwel ziektebeeld, is individueel bepaald.


Verdere Informatie


Studiemateriaal

Er zal gebruik gemaakt worden van het boek: 'The Foundation of Chinese medicine' van G. Maciocia. Daarnaast wordt er een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus gehanteerd. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar (PDF).
Voor aan te schaffen boeken moet men rekenen op een bedrag van ongeveer € 175,-.

Praktijkdagen

Tijdens de basis vakopleiding dienen minimaal 1 externe stagedag (bij een gediplomeerde therapeut) en twee interne (op school) praktijkstagedagen te worden bijgewoond. Van elke gevolgde externe praktijkdag moet een verslag worden gemaakt.

Tentamen en examen

Na de eerste helft van het jaar wordt in januari de halfjaarlijkse toets afgenomen. Aan het einde van de opleiding wordt een examen afgenomen. Men moet minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt een certificaat uitgereikt en kan de student worden toegelaten tot een van de beroeps-opleidingen.

Docenten

Marjan Hoff, Marijke Fluitsma, Arina Marsman, Cynthia Bogarde, Dianne Sommers, Kris Oosting en Ricky Bochem.


Plaats, tijden en kosten


Amersfoort: gedurende 1 jaar op 18 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 15 september 2018

Breda: gedurende 1 jaar op 18 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 22 september 2018

Amsterdam: gedurende 1 jaar op 18 zondagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start zo 16 september 2018

Nijmegen: gedurende 1 jaar op 18 woensdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start wo 19 september 2018

Klik hier voor het volledige rooster.

Kosten: € 1895,- inclusief syllabus (papier en digitaal) en 2 theorie examens.

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere lokatie worden ingehaald.

Vereiste vooropleiding

HAVO of medische of paramedische opleiding.

Nieuws
Pathology Donald Trump by Heiner Fruehauf
Heiner Fruehauf heeft een stuk geschreven over de pathologie van Donald Trump vanuit de optiek van de Chinese geneeskunde. Voor de studenten die dit interessant vinden staat dit stuk op www.studiebord.nl onder het tabblad "Downloads".
Veel leesplezier

Chinareis 2017