Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550860
Vragen? Bel 0485-550860

ALGEMENE INFORMATIEStudieplanning


Studieschema

De Basis Vakopleiding dient als vooropleiding voor een van de HBO beroepsopleidingen: Acupunctuur of Kruidengeneeskunde. Deze Basis Vakopleiding kan worden gevolgd in Amsterdam, Amersfoort, Breda en Nijmegen (2 zaterdagen, 2 zondagen of 2 woensdagen per maand).

Daarna kan worden begonnen met een van de HBO beroepsopleidingen:
  • Acupunctuur (Breda en Amersfoort: 2 zaterdagen per maand, Amsterdam: 2 zondagen per maand, Nijmegen: 2 woensdagen per maand gedurende 2 jaren).
  • Kruidengeneeskunde (in Amersfoort 2 zondagen per maand gedurende twee jaar).

De eenjarige opleiding TuiNa massage is toegankelijk zonder de Basis Vakopleiding als vooropleiding. Voor studenten die de opleiding acupunctuur geheel hebben afgerond is er een aparte TuiNa opleiding, namelijk de TuiNa voor Acupuncturisten.

Examens

Gedurende alle studiejaren wordt 2 keer per jaar de kennis getoetst d.m.v. een examen. Ieder examen dient minimaal met een 6.0 te worden afgerond. Aan het eind van ieder studiejaar wordt de portfolio gecontroleerd: aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen is vereisd. Alle HBO studies worden afgerond met het schrijven van 2 papers. Voor ieder examen en paper wordt de mogelijkheid van een herkansing geboden (kosten € 85,-).
Regelmatig zullen vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen bij de examens aanwezig zijn.

Basiskennis

Bij elk tentamen of examen aan één van de beroepsopleidingen (Acupunctuur of Kruidengeneeskunde) wordt de basiskennis van de Chinese geneeskunde zoals deze gegeven wordt in de Basis Vakopleiding, opnieuw getoetst.
Voor dit deel van het examen dient men op zijn minst een voldoende te halen.


Toelatingscriteria


Voor de Basis Vakopleiding

Het studieniveau van de Academie is HBO-niveau (volgens de norm van de Fong, Federatie opleidingen natuurlijke geneeswijzen). Als vooropleiding geldt dan ook minimaal HAVO of een gelijkwaardige opleiding met Engels of Duits. Een goede motivatie is noodzakelijk om de studie bevredigend en met succes te voltooien.

Voor de Beroepsopleidingen

Voor elke gespecialiseerde beroepsopleiding (Acupunctuur of Kruidengeneeskunde) is een theoretische vooropleiding in de T.C.M. verplicht.
De door de Academie verzorgde Basis Vakopleiding voorziet hierin. Heeft men elders een opleiding gevolgd van een gelijkwaardig niveau, dan kan voor deze basisopleiding een vrijstelling worden gegeven.
Te denken valt bijvoorbeeld aan:
  • driejarige Shiatsu T.C.M.-opleiding
  • opleiding Natuurgeneeskunde met T.C.M.
De kandidaat die voor een vrijstelling in aanmerking wil komen, dient deel te nemen aan het examen van de Basis Vakopleiding in juni. Verzoeken dienen per email te worden ingediend (info@qing-bai.nl).

Intakegesprek

Voldoet u niet aan de vooropleidingseisen, dan wordt u na aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek. Een toelatingscommissie beslist daarna over plaatsing.


Docenten


Alle docenten verbonden aan de Academie zijn goed (veelal academisch) opgeleid, vakbekwaam en didactisch geschoold (didactiek opleiding aan de VU Amsterdam). Elke docent heeft een eigen praktijk en geeft les vanuit deskundigheid en ervaring.
Naast de lessen van de docenten worden gastdocenten uitgenodigd.

Hoofddocenten

Dr. Li Jie, Marijke Fluitsma, Marjan Hoff, Kris Oosting, Cynthia Bogarde, Anne Hering, Betteke Visserman en Rolf Eussen

Docenten

Ineke van der Ham, Dianne Sommers, Martine Cornelissen, Hans Van der Eng, Arina Marsman, Liong Ki Ko, Hans van der Linden, Maud van der Veldt, Fengli Yao en Renate Bekker e.a.

Gastdocenten

Peter Firebrace, prof. Wang Yu Yi, Jason Robertson, Alex Tiberi, Sun Pei Lin, Kiiko Matsumoto, Jeremy Ross, Robin Eisen, Paul Pitchford, Josef Müller, Peter Deadman, Elisabeth Rochat de la Vallée, Elisabeth Talcott, K.C. Conover, Richard Gold, Hans-Georg Ross, Paul Pitchford, Qiang Fu, Yair Maimon, Velia Wortman, Trevor Wing e.a.


Kwaliteitsbewaking


De Academie Qing-Bai is een onafhankelijk onderwijsinstituut bestaande uit een collectief van een exclusieve groep docenten. Zij tracht haar kwaliteit te waarborgen door samenwerkingscontacten met scholen en organisaties die op een integere manier een hoog niveau van Traditioneel Chinese Geneeskunde (T.C.M.) nastreven. De school is niet gelieerd aan en heeft geen zakelijke verbanden met producenten of leveranciers van (alternatieve) geneesmiddelen, Chinese kruiden of andere materialen.
Alle docenten hebben een hoog opleidingsniveau en zijn dagelijks betrokken bij de behandeling van patiënten in hun praktijk of kliniek. Belangrijke criteria bij de keuze van de docenten zijn dan ook: deskundigheid, creativiteit, communicatieve vaardigheid, doorzettingsvermogen, ambitie, loyaliteit en humor.
We hopen overigens deze eigenschappen ook bij onze studenten aan te treffen.

ISO kwaliteitsnorm

De Academie Qing-Bai is lid van de NEN (Nederlands Normalisatieinstituut onder nr 330249) en werkt samen aan de ontwikkeling van ISO kwaliteitsnormen voor Trditioneel Chinese Geneeskunde.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

De Academie Qing-Bai voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd. Dit betekent o.a. dat de Academie volgens de Nederlandse wetgeving is vrijgesteld van BTW.


Beroepsverenigingen


De wet BIG

De Tweede Kamer heeft in juni 1992 een belangrijke stap op weg naar erkenning gezet door de aanvaarding van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Door deze wet is het uitoefenen van de geneeskunde niet langer voorbehouden aan artsen.

C.A.A.

In juli '99 zijn 3 hoofddocenten van de Academie toegelaten als lid van de Chinese Acupuncture Association. Dit is het hoogste orgaan op het gebied van TCM in China en valt onder de verantwoordelijkheid van de WHO (World Health Organisation). De Academie voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de C.A.A. over exameneisen en praktijkstages in China en Nederland.

De N.V.A.

De Academie Qing-Bai wordt erkend door de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De N.V.A. is één van de grootste vereniging in Nederland voor acupuncturisten.
Diegenen die voldoen aan de vooropleidingseisen zoals deze specifiek door de N.V.A. worden gehanteerd (o.a. fysiotherapeuten, verloskundigen, HBOV'ers) kunnen na diplomering lid worden van deze vereniging. Naast slagen dient men, om hiervoor in aanmerking te komen, in totaal 240 uren stage te hebben gelopen.

De V.N.T.

De Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten is een pluriforme vereniging met een aanzienlijk aantal leden en diverse contracten met zorgverzekeraars. Afgestudeerden aan de Academie Qing-Bai kunnen, na een ballotagegesprek, lid worden van deze vereniging. Aanvullende scholing in de Westerse geneeskunde kan worden vereist.

ZHONG

De Academie onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse beroepsvereniging voor Traditioneel Chinese Geneeswijzen Zhong (Chinees voor 'het midden'). Deze vereniging vormt het overkoepelende kader van al diegenen die zich profileren als beoefenaren van de Traditioneel Chinese Geneeskunde.
Studenten aan de Academie kunnen student-lid worden van Zhong. Na het behalen van het diploma kan men lid worden. Afhankelijk van o.a. de duur en de aard van de genoten opleidingen kan de beroepsvereniging een bijscholingsplicht opleggen.

De FONG

De opleidingen in de natuurlijke geneeswijzen worden in Nederland vertegenwoordigd door de Fong (Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen), die financieel gesteund wordt door het ministerie. De Academie is lid van deze federatie.


Internationale Contacten


China

De Academie onderhoudt nauwe contacten met het T.C.M. hospital in QingDao en Jinan, waarmee regelmatig uitwisselingsprogramma's worden gerealiseerd. Eenmaal per jaar vindt er een studiereis met studenten plaats (zie ook onder Praktijk en Stages).

Duitsland

Verder is er een vriendschappelijk contact met de Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin in Duitsland. Deze vereniging is de koepel van acupunctuurscholen in dat land. De studenten van Qing-Bai worden door hen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op het jaarlijkse voorjaarscongres in Rothenburg, waar onder andere docenten van Qing-Bai diverse lezingen verzorgen.
Jaarlijks vindt er in het zuidduitse Rothenburg een TCM-congres plaats. Diverse docenten van de Academie Qing-Bai verzorgen lezingen tijdens dit congres.
Uitgebreide actuele informatie op www.TCM-congres.nl.

Pacific College in SanDiego (VS)

Elk najaar gaat een groep studenten voor stages naar het Pacific College in SanDiego. Deze school, met full-time TCM onderwijs, heeft diverse klinieken waar studenten onder deskundige begeleiding praktijkvaardigheden kunnen oefenen. Docenten van het Pacific College zijn regelmatig als gastdocent aanwezig in Nederland.


Secretariaat


Academie Qing-Bai
Postbus 31412
6503 CK Nijmegen
Telefoon: 0485-550860 (maandag t/m vrijdag: 9.00-12.30 uur)
E-mail: info@qing-bai.nl
Website: www.qing-bai.nl
Iban: NL71 INGB 0006494929Geografisch overzicht opleidingen


Amersfoort:

Basis Vakopleiding
Kruiden Geneeskunde
Klassieke Acupunctuur
Chinese TuiNa Massage
Voedingsleer
Westerse Medische Basiskennis
Chinese Taaltraining
Zhineng Qigong Docentenopleiding
Diverse bij- en nascholingen
(op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur)

Breda:

Basis Vakopleiding
Klassieke Acupunctuur
Westerse Medische Basiskennis
(op zaterdagen van 12.00 tot 18.00 uur)

Nijmegen:

Basis Vakopleiding
Klassieke Acupunctuur
Westerse Medische Basiskennis
Zhineng Qigong Docentenopleiding
(op woensdagen van 12.00 tot 18.00 uur)

Amsterdam

Basis Vakopleiding
Klassieke Acupunctuur
Westerse Medische Basiskennis
(op zondagen van 12.00 tot 18.00 uur)


Hoe GROEN is de Academie Qing-Bai


Het secretariaat van Qing-Bai beschikt over 85 zonnepanelen waarmee jaarlijks ongeveer 17.000 kWh wordt opgewekt. Dit is voldoende voor de verlichting, de computers en de telefooncentrale. Maar ook alle printers draaien op deze groene stroom, dus alle lesmateriaal wordt met eigen stroom geprint.
Daarnaast blijft er nog voldoende stroom over om (vanaf april 2014) ongeveer 80% van de kilometers die worden gemaakt naar leslocaties volledig electrisch te rijden, met op dit moment een Nissan-Leaf en een BMW-i3.
Bij het kiezen van de gebouwen voor het geven van de lessen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wijze waarop de verhuurder omgaat met duurzaamheid.
Nieuws
Vriendschap met Chinees ziekenhuis
Al 25 jaar onderhoudt Academie Qing-Bai een nauwe vriendschapsband met het ziekenhuis van de Chinese miljoenenstad QingDao. Enkele dagen geleden werd Nederland bezocht door een delegatie van het ziekenhuis, met aan het hoofd dr. prof. Wang. De vriendschap werd op een passende wijze gevierd en er werd een samenwerkingscontract getekende voor de komende 10 jaar. Wij zijn hier erg blij mee. Ook de komende jaren zullen in de zomer groepen studenten praktijk stages kunnen doen in het ziekenhuis.

Enkele voorbeelden van foto's uit het vernieuwde lesmateriaal van de acupunctuuropleiding