Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550860
Vragen? Bel 0485-550860

KLASSIEKE ACUPUNCTUUR

2-jarige vakopleiding


Inleiding

De oorsprong van de acupunctuur is in nevelen gehuld, en wordt gedateerd in het tijdvak tussen 5000 en 500 voor Christus. Op het eind van deze periode vinden we historische overblijfselen, oude inscripties en teksten die ons meer inzicht geven in de beginperiode van deze oude vorm van genezen. Een grondgedachte welke vanaf het begin van de Chinese geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld in de acupunctuur, is dat mensen constant in interactie staan met hun omgeving. De patronen die we kunnen herkennen in deze constante veranderingen die mens en natuur ondergaan, vormen een basis voor de acupunctuuropleiding. Deze patronen werden herkend in diepgaande observatie van de mens en de natuur, en uitgedrukt in begrippen als bijvoorbeeld Yin en Yang, en de Vijf Fasen.
Een centrale rol speelt de term 'Qi' (vrij vertaald met 'energie') waarvan alles in de natuur doordrongen is en welke als de drijvende kracht en motor in deze processen wordt gezien. Door gebruik van deze terminologie kan het leven worden beschreven en gecategoriseerd, zonder in statische en starre ideeŽn te vervallen. Het leren denken in deze dynamische en energetische begrippen, welke de mens en zijn leefomgeving constant beÔnvloeden, vormt een belangrijk onderdeel van de studie acupunctuur.

De opleiding leert hoe deze patronen in mens en omgeving herkend kunnen worden middels diagnostische technieken, niet gebaseerd op technische hulpmiddelen, maar op onze zintuigen. Scherpe observatie, subtiel voelen van veranderingen van het lichaam en van het polsbeeld en het nauwkeurig navragen van het functioneren van de verschillende lichaamssystemen zijn slechts enkele onderdelen van een diagnostisch systeem dat gebruikt wordt om een beeld van de gehele mens te vormen. Herkennen van de verstoringen is dus een belangrijk onderdeel. Het behandelen en beÔnvloeden van deze ontregelde patronen vormt de therapeutische en praktische richting van de opleiding. Acupunctuur speelt hierin de hoofdrol, met daarnaast een aantal verwante technieken, zoals bijvoorbeeld moxabranden en cuppen.

De theoretische kennis vormt de belangrijke, noodzakelijke ondergrond voor de studie. Van de student wordt dan ook verwacht dat het opgegeven lesmateriaal steeds is bestudeerd voorafgaand aan de les. Hierdoor is het mogelijk om in de les tot een verdere verdieping van de lesstof te komen en is er meer ruimte voor praktijk met begeleiding.


Lesinhoud Acupunctuur


Eerste jaar

Centraal in het eerste jaar acupunctuur staat de meridiaanstudie; het verkrijgen van een juist inzicht in de werking van het energetisch systeem. Naast het verloop van de hoofdmeridiaan met zijn diverse vertakkingen, worden de acupunctuurpunten gelokaliseerd en basale naaldtechnieken geleerd. In de lessen wordt dit praktisch geoefend op medestudenten. Er wordt een begin gemaakt met de diagnostische vaardigheden, waaronder de pols- en tongdiagnose. Een aantal theoretische aspecten van de Chinese geneeskunde, welke reeds in de Basis Vakopleiding zijn gezien, worden nu benaderd in het kader van de acupunctuurbehandeling.
 • inleiding acupunctuur
 • meridiaanleer; hoofdmeridianen met interne vertakkingen, de luo-vaten, de divergente meridianen, tendino-musculaire banen en de huidzones
 • meridiaanleer in de praktijk per hoofdmeridiaan; lokalisatie, energetica en aanprikken van de punten
 • speciale puntgroepen; back-shu, front-mu, xi-cleft, yuan-source, luo-connecting, hui-meeting en shu-punten
 • meridiaanleer praktijk Du Mai en Ren Mai; lokalisatie, energetica en aanprikken van de punten, inleiding bijzondere (extra-ordinary) meridianen
 • basis naaldtechnieken
 • diagnostiek; inleiding in de 4 onderzoeken, pols- en tongdiagnose
Naast het volgen van de lessen is het volgen van een aantal interne en/of externe acupunctuurstagedagen verplicht.

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar komt de diagnostiek uitgebreider aan bod; veel aandacht voor de traditionele vormen van onderzoek als de ondervraging, palpatie (het voelen), luisteren en ruiken en observatie. De specifieke pols- en tongdiagnostiek wordt verder uitgebreid. Daarnaast wordt de pathologie volgens de differentiaties van de Chinese geneeskunde besproken, met de daarbij behorende behandelstrategieŽn binnen de acupunctuur. In de praktijk komen verdere naaldtechnieken aan bod om de Qi-stromen in het lichaam specifieker te kunnen beÔnvloeden. Steeds zal zoveel mogelijk aan praktijksituaties worden gerefereerd.
 • diagnostiek volgens de vier klassieke onderzoeken; vragen, voelen, luisteren - ruiken, en kijken
 • differentiatie en behandelingsmethodieken;
  • volgens de 8 principes (Ba Gang)
  • volgens de basissubstanties (Qi, Xue en JinYe)
  • volgens 5 fasen (Wu Xing)
  • volgens de ziekteoorzaken
  • volgens de meridianen (Jing-Luo)
  • volgens de organen (Zang-Fu)
 • speciale acupunctuur naaldtechnieken voor tonificatie en sedatie
 • behandeling met acupunctuur via de extra meridianen
 • speciale ondersteunende technieken: moxa, sevenstarneedling, cupping
 • topics over bepaalde onderwerpen (deze kunnen per jaar variŽren); bijvoorbeeld hoofdpijn, gynaecologie, gewrichtsklachten, spijsverteringsproblematiek, pijnbehandeling, ooracupunctuur, pediatrie
Ook in het tweede jaar is het volgen van interne en externe acupunctuur stagedagen verplicht onderdeel van de cursus.


Verdere Informatie


Studiemateriaal

Tijdens de opleiding wordt o.a. gebruik gemaakt van het handboek: 'A Manual of Acupuncture' van Peter Deadman.
Daarnaast is er een uitgebreide Nederlandstalige syllabus. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar (PDF).
Ter ondersteuning zijn er duidelijke instructievideo's beschikbaar via het digitale studentenportaal. Voor enkele voorbeelden klikt u links in beeld op "studentenportaal" en gaat u naar het tabblad "informatie".

De student moet rekenen op ongeveer een bedrag van Ä 225,- aan boeken en materialen per jaar.

Studeren en oefenen

Het is van groot belang dat de student bijna dagelijks studeert en dagelijks oefent. Alleen als de student dagelijks de diagnostiek van pols en tong oefent en dagelijks minimaal 5 acupunctuurnaalden gebruikt, kan na enkele jaren het juiste vakmanschap worden gerealiseerd.

Tentamen en examens

Tijdens elk studiejaar is er een halfjaartoets voor de gehele school. Na het eerste jaar is er een overgangsexamen.
Aan het einde van het tweede jaar kan, indien minimaal 80% van de lessen is bijgewoond, worden deelgenomen aan het eindexamen. Bij voldoende resultaat wordt het diploma "Klassieke Acupunctuur" uitgereikt. Dit diploma is onder meer erkend door de NVA en de Nederlandse vereniging voor Traditioneel Chinese Geneeskunde Zhong.

Docenten

Marijke Fluitsma, Marjan Hoff, Martine Cornelissen, Arina Marsman, Carlos Hoogers, Cynthia Bogarde, Dianne Sommers, Hans van der Eng, Ineke van der Ham en Renate Bekker.

Gastdocenten

Robin Eisen, Peter Deadman en Elisabeth Rochat de la Vallťe.


Plaats, tijden en kosten


Amersfoort: 18 zaterdagen per jaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 1 september 2018

Breda: 18 zaterdagen per jaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 8 september 2018

Amsterdam: 18 zondagen per jaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start zo 2 september 2018

Nijmegen: 18 woensdagen per jaar (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start wo 12 september 2018

Klik hier voor het volledige rooster.

Kosten: Ä 1995,- per jaar, inclusief syllabi (papier en digitaal), 2 theorie en 1 praktijkexamen

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere lokatie worden ingehaald.

Vereiste vooropleiding

De Basis Vakopleiding van de Academie Qing-Bai of een vergelijkbare opleiding.

Nieuws
Pathology Donald Trump by Heiner Fruehauf
Heiner Fruehauf heeft een stuk geschreven over de pathologie van Donald Trump vanuit de optiek van de Chinese geneeskunde. Voor de studenten die dit interessant vinden staat dit stuk op www.studiebord.nl onder het tabblad "Downloads".
Veel leesplezier