Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Kruiden Therapeuten > Voedingsleer - 2020-2021
2020
-
2021

Voedingsleer - 2020-2021


start za 10 oktober 2020 - studiedagen: 10
Klik hier voor alle studiedagen
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
12:00-18:00 uur
Betteke Visserman
Nederlands
€ 1.395,00
FAGT, LVNT, NVA (AT), NVST, NWP, VBAG, Zhong
Basis Vakopleiding of vergelijkbare opleiding
Uitgebreide Syllabus
Certificaat
Tanya Balian

PLAATS IN WINKELWAGEN

Voedingsleer

1-jarige opleiding

Inleiding

De opleiding is het resultaat van jarenlange arbeid, waarbij inzichten van de Traditionele Chinese Geneeskunde/-voedingsleer en de kennis van de westers moderne- en natuur voedingsleer op een unieke manier zijn samengebracht. De opleiding is zowel theoretisch als praktisch van opzet en gericht op TCG-therapeuten.
Centraal binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde staat het bewaren van de San Bao- (Jing - Qi – Shen) om een lang, gezond en gelukkig leven te waarborgen, waarbij het individu zich lichamelijk en geestelijk optimaal kan ontplooien. De TCG kent daartoe oorspronkelijk acht takken:
 • zelfreflectie/rust
 • voeding/ademhaling
 • beweging
 • uitwisseling/aanraking
 • kruidengeneeskunde/voedingstherapie
 • acupunctuur
 • feng shui
 • ming shu (astrologie)
Al deze takken zijn gebaseerd op één en dezelfde natuurfilosofie.
De laatste vier zijn afgeleid van de eerste vier en worden met name therapeutisch toegepast. Ze vereisen specifieke kennis en vaardigheden. De eerste vier zijn echter essentieel. Altijd hoort er bij lichamelijke en/ of geestelijke ziekteprocessen eerst aandacht gegeven te worden aan deze vier gebieden. Een juist afgestemde voeding is een basisvoorwaarde!

Oost en west

De Chinese geneeskunde beschrijft de energetica van voedsel én vertering en heeft een individuele, ervaringsgerichte benadering. De mens in zijn uitwisseling met het geheel staat centraal. De moderne westerse voedingsleer - gebaseerd op biochemie - richt zich op de microprocessen, zoals analyse en werking van voedingstoffen en het spijsverteringssysteem op celniveau. De laatste tientallen jaren is zeer veel belangrijke kennis aan het licht gekomen. De natuur voedingsleer met zijn bio-energetische inzichten levert op haar beurt een onmisbare bijdrage waar het gaat om het definiëren van kwaliteit en vitaliteit van voedsel. Daarbij wijst ze op de wederzijdse verbinding van de consument en zijn milieu.
Deze benaderingen, zowel oosters als westers, hebben hun sterke en zwakke kanten. Maar opvallend is hoe ze naar elkaar toe groeien. Samen leveren ze sprankelende nieuwe inzichten en een krachtig werkzame therapie op, die uitgaan van onze eigen culturele en actuele situatie:
 • Voeding heeft invloed op ons gestel of constitutie (Jing), onze dagelijkse energie (Qi)en geestesgesteldheid (Shen).
 • Elk mens heeft een uniek spijsverteringssysteem dat vraagt om een individuele benadering. Deze individuele verteringscapaciteit bepaalt wat voedsel met ons doet. Naast een slechte voedselkeuze en -kwaliteit is het onvoldoende omzetten van voedsel oorzaak van een belangrijk deel van de meeste hedendaagse pathologie.
 • Alleen zuiver en volwaardig voedsel dat op de juiste wijze wordt bereid, bezit levenskracht. Alleen vitaal voedsel is in staat om roofbouw op mens en milieu te voorkomen.
 • Voeding is naast zelfreflectie, beweging en uitwisseling één van de eerste aangewezen therapieën bij ziekte. Maar nog belangrijker is dat iedereen door middel van voeding aan zijn eigen genezingsproces kan werken.
Deze opleiding, enerzijds gebaseerd op de 'roots' van de TCM en anderzijds aansluitend bij de meest actuele informatie op het gebied van de moderne voedingsleer, biedt een schat aan basale kennis die kan worden toegepast in de TCM praktijk. Mogelijkheden daartoe zijn afhankelijk van vooropleiding en studiebereidheid.
In de lessen worden de eerste stappen gezet op het gebied van individuele voedingsadvisering. In de meeste lessen worden daartoe één of meerdere cases behandeld. Een belangrijk deel van de lessen zal in beslag genomen worden door theoretische én praktische training en (energetische en reguliere) kennis van voedingstoffen. Daarbij pure kookkunst, waarbij men leert werken met specifieke bereidingswijzen en ingrediënten.

Verdere Informatie

Studiemateriaal

Er wordt een zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus gehanteerd. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Zelfstudie

Gerekend moet worden op 3 keer het aantal lesuren aan zelfstudie. Dit is echter zeer afhankelijk van de genoten vooropleiding.

Tentamen en examen

Na de eerste helft van het schooljaar wordt er een tentamen afgenomen en aan het einde van het schooljaar wordt een examen afgenomen. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt een certificaat 'Voedingsleer' uitgereikt.