Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Acupuncturisten > Medische Qigong - Oefentherapie
ZA
21 SEP
2024 & ...

Medische Qigong - Oefentherapie


za 21 september 2024 en zo 22 september 2024
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
12:00-18:00 uur
Ruud Raaijmakers
Nederlands
€ 220,00
FAGT, LVNT, NVA (AT), NVST, NWP, SVN, VBAG, Zhong (12 NAP - Cat. 3)
TCM therapeut
Syllabus
Deelnamebewijs

PLAATS IN WINKELWAGEN

Medische Qigong- Oefentherapie

Eenvoudige qigongoefeningen waarmee patiënten de effecten van TCM-behandelingen kunnen verduurzamen.

Lichaamshouding, beweegpatroon en ademhaling reflecteren iemands’ gezondheid.
Bij een correcte lichaamshouding zijn de verschillende lichaamsdelen loodrecht boven elkaar gestapeld. De knieën bevinden zich dan loodrecht boven de enkels, het bekken boven de knieën, de schouders boven het bekken en het hoofd boven de schouders. Als deze delen ten opzichte van elkaar zijn verschoven, gedraaid of scheef, dan ondermijnt dit de gezondheid. Sommige lichaamsdelen comprimeren en andere verliezen samenhang. De vitaliteit neemt af en pathogene factoren hopen zich op in het lichaam. Hiermee is een vicieuze cirkel van gezondheid ondermijnende factoren gecreëerd.
Bij een slechte lichaamshouding worden bij fysieke inspanning bepaalde lichaamsdelen overmatig belast. Verzwakte lichaamsdelen zullen hierdoor nog meer verzwakken. Als bijvoorbeeld een schouder lager is dan de andere, dan zal bij elke stap die wordt gezet, de lagere schouder, op de lagere lichaamsstructuren drukken.
Emotionele factoren die zich in het lichaam hebben opgehoopt, tasten de lichaamshouding aan. Denk bijvoorbeeld aan verdriet dat de borst doet sluiten en opgekropte boosheid die de borst doet opzetten. Houdingsveranderingen die hiervan het gevolg zijn, verhinderen dat deze opgehoopte factoren vrij kunnen komen.
Een verkeerde lichaamshouding, door welke oorzaak ook, belemmert de ademhaling. Die kan niet volledig en regelmatig zijn. Aangezien de ademhaling de geest beïnvloedt, verhindert een oppervlakkige, onregelmatige ademhaling, diepe mentale ontspanning.
De beoefening van qigong leert de beoefenaar gezondheid ondermijnende factoren te herkennen en die met aanpassingen te beantwoorden. Dit zijn aanpassingen in houding, beweging en ademhaling.
De beoefenaar leert het onderste dantian te activeren waarop de yuanqi krachtig door het lichaam kan circuleren. Dit kan stagnatie doen oplossen en pathogene factoren uit het lichaam afvoeren. Het lichaam wint hierdoor aan kracht, de ademhaling wordt dieper en regelmatiger en de geest helderder en stiller.
Tijdens de bijscholing worden oefeningen geleerd die in het bijzonder de spijsverteringsorganen, hart, nieren en longen versterken.

De docent

Ruud Raaijmakers is docent Taiji en Qigong en heeft een medische Qigong praktijk in Vught. Beide disciplines beoefent hij inmiddels meer dan vijfendertig jaar. Zijn belangrijkste leraren waren Dr. Shen Hongxun en Shen Jin. Bij hen bekwaamde hij zich in diverse qigongmethoden (Taijiwuxigong, E Mei, Wu Qin Xi, Yi Jin Jing), taiji (Tong Jia en Xiao Jia) en medische qigong (Buqi).

Ruud is een van de weinige qigongbeoefenaars die zich in het bijzonder heeft gericht op het ontwikkelen van externe qi. Deze kracht gebruikt hij voor behandeldoeleinden. Externe qi is vibratiekracht met gezondheidsinformatie (vibratie geleidt gezondheidsinformatie). Deze draagt Ruud over op het lichaam van zijn cliënten. Hij doet dit vanaf enige afstand of via huidcontact. Door zijn scherp ontwikkelde vermogen de qi in het lichaam van een ander te kunnen waarnemen, is zijn gebruik van externe qi zeer nauwkeurig en verfijnd.

Het voor therapeutische doeleinden toepassen van externe qi, is een van de weinige betrouwbare mogelijkheden voor de qigongbeoefenaar zijn vaardigheden en capaciteiten te toetsen: behandelresultaten zijn immers een reflectie van de kwaliteiten van de qigongbeoefenaar. Het combineren van qigongbeoefening en het therapeutisch toepassen van externe qi, heeft Ruud diepgaand inzicht gegeven in beide disciplines en in de factoren die gezondheid bevorderen en schaden.

De onderwerpen van Ruud Raaijmakers Qigong bijscholingen

  • Medische Qigong - Bescherming tegen opname van pathogene factoren
  • Medische qigong - module 1: E Mei qigong - ontwikkelen van interne- en externe qi
  • Medische qigong - module 2: Behandelen met externe qi met E Mei handposities
  • Medische Qigong - Oefentherapie (nu open)
  • Medische Qigong - Verkennen van het Interne Landschap