Betalings- en inschrijfvoorwaarden
 

 

Betaling
Indien u een opleiding gaat volgen dan ontvangt u van ons een factuur waarop een klein deel als aanbetaling, het inschrijfgeld, dient te worden voldaan na ontvangst van de factuur. Het resterende deel dient voldaan te worden bij aanvang van de opleiding.
Bij een kortdurende bijscholing van één of enkele dagen ontvangt u de factuur na de eerste studiedag en wordt er geen inschrijfgeld berekend.
Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen hoger dan 250,- euro. Bij betaling in meer dan één termijn berekenen we 3% van het gehele cursusbedrag voor iedere extra termijn. De spreiding van termijnen verloopt evenredig met het verloop van de opleiding/bijscholing.

Annulering door Instituut voor Shiatsu Massage Therapie
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Instituut voor Shiatsu Massage Therapie zich het recht voor de opleiding te annuleren. Het eventueel betaalde inschrijfgeld en/of cursusgeld wordt binnen 30 dagen volledig gerestitueerd.

Annulering door cursist
Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding/bijscholing waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Staat u ingeschreven als student, dan kunt u via het studentenportaal (www.studiebord.nl) de annulering zelf doorvoeren.
Bij annulering binnen 7 dagen na inschrijving zijn geen kosten verschuldigd.
Bij een latere annulering worden de volgende percentages van het cursusgeld in rekening gebracht:
- na 7 dagen maar minimaal 2 maanden voor aanvang: 10% 
- tussen twee maanden en twee weken voor aanvang: 25% 
- korter dan twee weken voor aanvang: 50%
- op of na de dag van aanvang: 100%

Vertrouwelijk
Alle informatie die door u wordt verstrekt is vertrouwelijk. Zowel voor docenten, assistenten als organisatie.