Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Acupuncturisten > De Ba Mai - een reis dieper in de Extra Meridianen
ZA
1 APR
2023 & ...

De Ba Mai - een reis dieper in de Extra Meridianen


za 1 april 2023 en zo 2 april 2023
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
11:00-18:00 uur
Felix de Haas
Nederlands
€ 230,00
FAGT, LVNT, NVA (AT), NVST, NWP, VBAG, Zhong (14 NAP - Cat. 1)
TCM Therapeut of in afstudeerjaar
Syllabus
Deelnamebewijs
Acupunctuurbenodigdheden zoals naalden (seirin rood), container, watten, alcohol, handdoek e.d.

PLAATS IN WINKELWAGEN

De Ba Mai
Een reis dieper in de Extra Meridianen

De Ba Mai spreken vele beoefenaars van Chinese Geneeskunde tot de verbeelding. Ze spelen een belangrijke rol in het lichaam en zijn ook vaak betrokken bij meer complexe pathologieën. Toch is er tot op heden nog steeds niet genoeg kennis toegankelijk voor vele beoefenaars. Het aantal serieuze boeken over de Extra Meridianen is beperkt tot een handvol en niet in de Nederlandse taal.

Dit seminar is er op gericht om meer kennis over de extra meridianen over te brengen. In een voorgaand seminar in 2020 is ingegaan op de pathologie van de Extra Meridianen. In dit weekend zal verder worden ingegaan op andere aspecten van de Extra Meridianen.

Om een juiste diagnose te kunnen stellen, dienen we de dynamiek van de extra meridianen goed te begrijpen. Ook moeten we in staat zijn verstoringen in de extra meridianen waar te kunnen nemen, niet enkel door theoretische kennis van pathologie, maar door de Ba Mai te kunnen voelen. Daarom zal in dit weekend dieper ingegaan worden op de dynamiek van de Extra Meridianen. Ook zal gekeken worden naar de interactie tussen de Chinese Geneeskunde en de Interne Alchemie.

Hoewel de Extra Meridianen reeds in de Han klassieken als de Nan Jing besproken worden , hebben veel ideeën zich pas de laatste 1000 jaar ontwikkeld en deze zijn sterk beïnvloed door de Interne Alchemie. Dit zijn interne cultivatie technieken waarin het openen van de extra meridianen een belangrijke rol spelen in een transformatie proces dat moet leiden tot een betere gezondheid, langer leven en eventuele verlichting.

Grote artsen in de late Ming dynastie als wel de Qing dynastie zoals Li Shi-Zhen beseften zich dat de geneeskunde en de interne alchemie verschillende ideeën over de extra medianen hadden en zij probeerden een brug te slaan en deze ideeën te integreren zodat er een dieper begrip van de Ba Mai zou ontstaan. In dit weekend zal dus ook aandacht gegeven worden aan deze aspecten.

Om een beter gevoel van de Extra Meridianen te krijgen zullen er ook meditatie oefeningen geleerd worden die ons beter in contact brengen met de Ba Mai.

Ook zullen we aandacht besteden aan diagnostische methodes voor het diagnosticeren van Ba Mai problemen. We zullen aandacht besteden aan de Ba Mai Hara diagnose, polsdiagnostiek voor Ba Mai en een andere diagnostische techniek voor het voelen van de Ba Mai in een meer directe vorm die ontleend is aan Engaging Vitality.

Onderwerpen

 • Introductie tot de Extra Meridianen
 • Korte beschouwing over de ontwikkeling in de geschiedenis
 • Dynamiek van de Extra Meridianen
 • Ba Mai als kanalen (jing) , netwerken (luo), vaten (mai) en velden
 • Li Shi- Zhen’s synthese van Geneeskunde en Interne Alchemie
 • Aspecten van Interne Alchemie met betrekking tot de Ba Mai
 • Hoe kunnen we communiceren met de Ba Mai in onszelf en in onze patiënten?
 • Meditatie technieken/Nei Guan (Innerlijke Visie)
 • Het voelen van verstoringen in de Ba Mai/diagnostiek
 • Hara Diagnose
 • Pols Diagnose
 • Het direct voelen van de Extra Meridianen via de vloeistoffen
 • Resoneren met de Extra Merdianen

Docent

Felix de Haas studeert en praktiseert Oost Aziatische Geneeskunde sinds de jaren 80. Naast verschillende stijlen van acupunctuur, inclusief Japanse stijlen, beoefent hij ook Chinese Kruidengeneeskunde. Sind de laatste 12 jaar heeft hij zich verder ontwikkeld in Engaging Vitality, een benadering van acupunctuur waarin ook aspecten van de Osteopathie geïntegreerd zijn. Inmiddels geeft hij les in deze benadering in Nederland en andere Europese landen.

Hij heeft gestudeerd met vooraanstaande leraren op deze gebieden, waaronder Francois Ramakers, Bob Flaws, Steven Birch, Sensei Takai, Sensei Yanagista, Charles Chace, Dan Bensky en Volker Scheid.

Naast zijn interesse in de Oost Aziatische Geneeskunde heeft hij zich ook meer dan 40 jaar verdiept in interne cultivatie technieken als Neidan (Interne Alchemie) , Daoistische en Boeddhistische meditatie technieken.

Met name de kruisbestuiving tussen interne cultivatie en geneeskunde heeft lang zijn belangstelling gehad en heeft er toe geleid dat hij veel onderzoek is gaan doen in dit veld.

Daarnaast is Felix geïnteresseerd in de historische context waarin ideeën zich in de geneeskunde ontwikkeld hebben als wel de interactie met andere Traditionele Geneeskundige systemen . In zijn lessen benadrukt hij altijd een meervoudige zienswijze. De Oost Aziatische geneeskunde is een palet aan verschillende ideeën en benaderingen. Hoe meer je kent en hoe flexibeler je er mee omgaat, hoe groter je therapeutische capaciteit .

Felix de Haas is gast docent in Qing Bai en verzorgt samen met Collega’s het Engaging Vitality programma. Ook geeft hij bij/na scholingen op het gebied van de acupunctuur, met name ook in een historische en filosofische context. Hij streeft in zijn seminars naar een goede balans tussen theorie en praktijk.