Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Acupuncturisten > Tong: En van de meest belangrijke concepten in de Chinese Geneeskunde
ZO
15 MEI
2022

Tong: En van de meest belangrijke concepten in de Chinese Geneeskunde


zo 15 mei 2022
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
12:00-18:00 uur
Felix de Haas
Nederlands
€ 110,00
FAGT (in aanvraag), LVNT, NVA (ATK), NVST, NWP, VBAG, Zhong (6 NAP - Cat. 1)
TCM therapeut of in afstudeerjaar
Syllabus
Deelnamebewijs

PLAATS IN WINKELWAGEN

Tong: Eén van de meest belangrijke concepten in de Chinese Geneeskunde

Eenieder die toegang heeft tot moderne of klassieke Chinese medische literatuur zal het opgevallen zijn hoe vaak het begrip Tong (通)voorkomt in de medische teksten. Soms is Tong nog belangrijker dan Bu en Xie (tonificatie en dispersie). Toch is het begrip Tong in het Westen nooit goed aangekomen en wordt er op de opleidingen geen aandacht aan besteed. In alle westerse TCM literatuur komt het begrip niet voor, hooguit in de befaamde regel bu tong ze tong, ze tong bu tong (不通則痛, 則通不痛)wat ongeveer betekent : Als er geen tong (openheid) is dan is er (tong) pijn en als er openheid is dan is er geen pijn.
Het blijft verwonderlijk dat zo’n ontzettend belangrijk begrip niet is getransmitteerd naar het Westen, maar dit is een teken dat zeker in de eerste decennia veel materie die essentieel is in de Chinese geneeskunde, niet goed is overgedragen. Dat heeft met veel factoren te maken, onder andere de taalbarrière en beperkte toegankelijkheid tot Chinese medische literatuur. Daar is de afgelopen tijd gelukkig verandering in gekomen. Steeds meer vindt er studie plaats van Chinese medische teksten en ook zijn er steeds meer Chinezen, die de Westerse talen goed beheersen.
Tong is in de Chinese geneeskunde, zowel de acupunctuur als de kruidengeneeskunde een zeer essentieel begrip. Het staat voor openheid, het toestaan van passage, doorgang, vrije stroom, penetratie, communicatie en organisatie. Niet alleen in de medische literatuur, maar in de gehele Chinese cultuur is Tong een zeer belangrijk begrip.
Wat je ook doet met acupunctuur of kruiden, of we nu tonifiëren, disperseren of welke andere actie dan ook, het openen van de kanalen en systemen is een van onze belangrijkste doelen. Sterker nog, Tong gaat vaak vooraf aan alle andere interventies of wordt bereikt door andere interventies. Als we het systeem openen, een vrije doorgang bewerkstelligen en de communicatie van qi optimaliseren, dan begint het zelf reorganiserend vermogen van het lichaam. Op deze wijze speelt Tong een essentiële rol in het zelf genezend vermogen van de mens.

Wat gebeurt er in deze bijscholing

In deze workshop zal Felix de Haas uitleg geven over het begrip Tong, hij zal aandacht geven aan de historische perspectieven en de rol die het speelt in de Chinese medische literatuur.
Maar de meeste aandacht zal gaan hoe we in onze hedendaagse praktijk dit belangrijke concept kunnen integreren. Hoe kunnen we Tong bewerkstelligen in onze patiënten? Hoe kunnen we waarnemen of het beoogde doel bereikt wordt, m.a.w. hoe kunnen we feedback krijgen of er daadwerkelijk een opening heeft plaatsgevonden?

Palpatie kan daar een grote rol in spelen. We zullen dus aandacht geven aan hoe je kan voelen of het systeem Tong (open) of Bu Tong (gesloten) is. We zullen jullie enkele eenvoudige palpatie technieken leren die je makkelijk in je praktijk kan integreren. Deze kunnen je helpen waar te nemen of het systeem, of een specifieke meridiaan Tong of Bu Tong is, en ook kunnen deze technieken je feedback geven over het vervolg. Effectieve acupunctuur is niet naalden op een aantal van tevoren beschreven punten plaatsen en die na een half uur weer verwijderen, maar het vergt een continu proces van monitoren en voelen.

Naast de palpatie technieken, zal ook naald techniek aan bod komen, gezien de juiste naaldtechniek je enorm kan helpen om Tong (openheid, vrije stroom) te faciliteren.

Voor wie is deze bijscholing

Deze dag moet gezien worden als een introductie in een van de belangrijkste begrippen van de Chinese Geneeskunde. Tevens is het een introductie in een paar palpatie technieken die van grote waarde kunnen zijn in je praktijk. Het is wel van belang om je te realiseren dat na een dag, je mogelijk een beginnend begrip hebt van Tong en de technieken geproefd hebt, maar dat gecontinueerde studie en praktijk voorwaarden zijn om deze palpatie technieken ook daadwerkelijk te meesteren. Wij bieden daarom in Qing Bai ook regelmatig een serie van modules aan om je in dit soort technieken verder te helpen ontwikkelen. Zie hiervoor onze Engaging Vitality nascholing. Engaging Vitality is niet een stijl van acupunctuur, het is veel meer een pallet aan palpatie technieken die je kan helpen je diagnostiek en je behandeling te verbeteren.

Deze workshop is voor eenieder die acupunctuur en/of kruiden heeft gestudeerd toegankelijk. Voor mensen die geen ervaring met Engaging Vitality hebben kan dit een interessante introductie zijn, voor diegenen die al Engaging Vitality met ons gestudeerd hebben, is dit een unieke kans om je verder te verdiepen en ervaring op te doen.

Extra informatie

Deze nascholingsdag staat in relatie met de bijscholing Palpatie als belangrijke tool in Diagnostiek en Behandeling, echter zijn ze wel afzonderlijk van elkaar te volgen. Klik op de titel voor meer informatie.

De docent

Felix de Haas heeft zich vanaf zijn jeugd verdiept in de Chinese Filosofie en Cultuur. Dit heeft hem ook tot de Chinese Geneeskunde gebracht. Hij begon zijn studie in de jaren tachtig en had de mogelijkheid om te studeren met grote leraren als Francois Ramakers en Bob Flaws. Hij studeerde acupunctuur en kruidengeneeskunde. Vervolgens heeft hij zich lang verdiept in verschillende stijlen van de Japanse acupunctuur, waarin palpatie een belangrijke rol speelt. Hij studeerde o.a. met Stephen Birch, Junko Ida, Sensei Yanagista en Sensei Takai. Ook heeft hij zich verder verdiept in de Chinese kruidengeneeskunde onder Professor Volker Scheid. De laatste tien jaar heeft hij zich in Engaging Vitality verdiept en geeft samen met Dan Bensky, Margueritte Dinkins en een aantal Europese collega’s les in de Engaging Vitality benadering tot acupunctuur. Engaging Vitality is een benadering waarin palpatie centraal staat.

Felix geeft al een aantal jaar les in Engaging Vitality in Nederland en Europa, daarnaast geeft hij ook nascholingen die aandacht geven aan belangrijke aspecten achter de Chinese Geneeskunde, zoals de filosofie en de geschiedenis.

Naast Felix, zullen er ook een paar ervaren trainers van Engaging Vitality bij zijn om jullie te begeleiden en feedback te geven gedurende de praktijk.