Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Acupuncturisten > Kruiden Formules (voor TCM therapeuten) 2020-2021
2020
-
2021

Kruiden Formules (voor TCM therapeuten) 2020-2021


start za 10 oktober 2020 - studiedagen: 10
Klik hier voor alle studiedagen
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
12:00-18:00 uur
Pauline Vonk
Nederlands
€ 995,00
FAGT, LVNT, NVA (ATK), NVST, NWP, VBAG, Zhong
TCM therapeut of in afstudeerjaar
Uitgebreide Syllabus
Certificaat

PLAATS OP WACHTLIJST

Kruiden Formules

1-jarige bijscholing

Inleiding

Deze 10 daagse bijscholing is speciaal toegespitst op de professionele acupuncturist die haar TCM Ďgereedschapskistí wil uitbreiden met Chinese kruidenformules. De rode draad van deze bijscholing is klinische toepasbaarheid met de nadruk op veiligheid en effectiviteit.

Chinese Kruiden en Acupunctuur

In het westen krijgen we in de moderne praktijk steeds meer te maken met klachten waarbij het inzetten van Chinese kruiden, naast acupunctuur, gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan huidaandoeningen (acne, eczeem, psoriasis), ondersteuning IVF, burnout, fibromyalgie, ME, MS, migraine, psychische klachten, insomnia, constipatie, PMS en menopauzale klachten. Voor deze klachten geeft de Chinese kruidentherapie een zeer belangrijke ondersteuning.
In de praktijk blijkt dat veel acupuncturisten Chinese kruidenformules ondersteunend willen inzetten zonder de behoefte te hebben om deze kruidenformules te modificeren. Er zijn veel kruidenformules op de markt die aan deze behoefte voldoen. Echter, het is vaak niet duidelijk welke kruidenformule dient te worden voorgeschreven. Daarnaast zijn er vaak verschillen tussen de leveranciers. Een formule met dezelfde naam betekent niet direct dat de inhoud hetzelfde is. Deze verschillen worden tijdens de opleiding toegelicht, opdat u in de praktijk niet de fout in gaat. PatiŽnt veiligheid is zeer belangrijk.

Het verschil met de tweejarige opleiding Chinese Kruidentherapie

De tweejarige opleiding Chinese Kruidentherapie leidt u op tot herbalist. D.w.z. dat u in staat bent om Chinese kruidenformules voor te schrijven en te modificeren voor complexe ziekten. De tweejarige opleiding volgt het bachelor programma van de Shandong universiteit van Traditionele Chinese Medici en de Beijing universiteit van Chinese Medici. Voor meer informatie, zie de pagina Chinese Kruidentherapie.
Deze 10-daagse bijscholing stelt u in staat om Chinese kruidenformules voor veel voorkomende patronen in de professionele acupunctuurpraktijk voor te schrijven. Ook wordt gecombineerd gebruik van de formules behandeld, alsmede dosering, vorm en wijze van inname. Tevens worden de enkelvoudige kruiden, die onderdeel zijn van de formule, toegelicht.

Lesinhoud en didactische structuur

De rode draad van deze bijscholing is klinische toepasbaarheid. D.m.v. zogenaamde onderwerp-lessen worden de belangrijkste Chinese kruidenformule besproken behorende bij het onderwerp. De stappen die nodig zijn om van hoofdklacht tot behandeling te komen, worden gedaan volgens de 'TCM Proces Beschrijving' zoals deze momenteel als onderdeel van de ISO kwaliteitsnormen worden opgesteld. Een welkome bijdrage om te komen tot klinische professionaliteit. Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai werkt actief mee aan het opzetten van ISO kwaliteitsnormen voor de TCM in Nederland.
De didactische structuur die tijdens deze opleiding wordt gehanteerd is competentiegericht en casegericht. D.w.z. u verwerft kennis met een beroepsprobleem als uitgangspunt. Tevens moet een aanpak uitgeprobeerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van een thematisch gericht curriculum. Het competentieprofiel dat wordt gehanteerd is toegesneden op de acupuncturist die Chinese kruidenformules inzet zoals in deze opleiding is gedefinieerd.
Iedere les heeft als opbouw: theoretische achtergrond met eventueel aanvullende diagnose vaardigheden, de formules met de ingrediŽnten en praktische cases. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
 • Dermatologische klachten
 • Gynaecologische klachten
 • Psychische klachten
 • Klachten m.b.t. de spijsvertering
 • Klachten m.b.t. slaap
 • Klachten bij kinderen (pediatrie)
 • Klachten bij ouderen (geriatrie)
 • Bi syndromen (bewegingsapparaat, fybromyalgie)
 • Vermoeidheid (CVS) en burnout klachten
 • Hoofdpijnklachten, duizeligheidsklachten, etc.
 • KNO klachten (allergie, sinusitis, hoest, keelpijn)

Verdere Informatie

Studiemateriaal

Voor de lessen zal gebruikt worden gemaakt van een syllabus die de eerste lesdag uitgedeeld zal worden. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Tentamen en examen

Na de eerste helft van het schooljaar wordt er een tentamen afgenomen en aan het einde van het schooljaar wordt een examen afgenomen. Om deel te mogen nemen aan deze toetsingsmomenten dient de student minimaal 80% aanwezig te zijn geweest. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt een certificaat 'Chinese Kruidenformules' uitgereikt.

Korting

Studenten die na deze bijscholing deelnemen aan de tweejarige opleiding Kruiden/Herbalist krijgen in het eerste jaar van deze opleiding 50% korting op het cursusgeld.