Bij- nascholing
Home > Bij- nascholingen > Acupuncturisten > Kruiden Studiejaar 1 2019-2020
2019
-
2020

Kruiden Studiejaar 1 2019-2020


start za 21 september 2019 - studiedagen: 20
Klik hier voor alle studiedagen
Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
12:00-18:00 uur
Kris Oosting, Jean Chin, Yuhsin Chung, Amber Roodbergen, Peter Kruithof, Mayriam Buitenhek-Stijns
Nederlands
€ 1.995,00
NVA (ATK), NWP, VBAG, VNT, Zhong
Basis Vakopleiding of vergelijkbare opleiding
Uitgebreide Syllabus
Diploma
2 jaar, totaal 40 studiedagen

PLAATS IN WINKELWAGEN

Kruidentherapie

2-jarige beroepsopleiding

Inleiding

Deze opleiding leidt u op tot een professionele kruidentherapeut van deze tijd in het werkveld Chinese kruiden. De Chinese kruidentherapie (ook wel Chinese fytotherapie genoemd) is al vele duizenden jaren oud. Dat wil niet zeggen dat het geen moderne toepassingen kent. Tot op de dag van vandaag wordt er in China nog steeds onderzoek gedaan naar de moderne praktische toepassing van kruiden en kruidenpreparaten.
Deze opleiding, een reflectie van deze praktische toepassing, bestaat uit twee delen, welke ieder uit een studiejaar bestaan. In het eerste studiejaar ligt de focus op de enkelvoudige kruiden en in het tweede studiejaar ligt de focus op de kruidenformules.
Daarnaast wordt tevens dieper ingegaan op de diagnostiek, het opstellen van een behandelplan, het bijhouden van een cliŽntdossier en informatievaardigheden.
In zowel het eerste als in het tweede jaar worden praktische casussen aangereikt waar u direct mee aan de slag kunt.
Deze tweejarige opleiding Chinese Kruidentherapie volgt Bachelor curriculum van de Shandong TCM universiteit en leidt u op tot kruidentherapeut. D.w.z. dat u in staat bent om een diagnose te formuleren, een behandelplan op te stellen en Chinese kruidenformules voor te schrijven en te modificeren voor complexe ziekten.
Tijdens deze studie wordt u geleerd om kruidenformules aan te passen aan de pathologie van de patiŽnt en het verloop van het ziekteproces. Immers ieder mens is uniek.
De focus is het op maat samenstellen van kruidenformules en bestaande formules te modificeren n.a.v. het patroon van disharmonie. Dit wil zeggen niet alleen het symptoom, maar ook de oorzaak van het probleem kan worden aangepakt.
Deze opleiding is geschikt zowel voor diegenen die de Basis Vakopleiding hebben gevolgd, als voor (afgestudeerde) acupuncturisten die een vollediger behandeling aan hun cliŽnten willen aanbieden.

Kruiden en Acupunctuur

In het westen krijgen we in de moderne praktijk steeds meer te maken met klachten waarbij het inzetten van Chinese kruiden, naast acupunctuur, gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan huidaandoeningen (acne, eczeem, psoriasis), ondersteuning bij IVF, burnout, fibromyalgie, ME, MS, migraine, psychische klachten, insomnia, constipatie, PDS, maag- en darmklachten, vermoeidheid, PMS en menopauzale klachten. Voor deze klachten biedt de kruidentherapie een zeer belangrijke ondersteuning welke leidt tot betere resultaten.

Lesinhoud Kruidentherapie

Eerste jaar

In het eerste studiejaar leert u per categorie de enkelvoudige kruiden, diagnose (inclusief pols- en tongdiagnose), patroonidentificatie en klinische toepassing. Het lesmateriaal is zodanig opgezet dat het de student begeleidt bij zijn/haar studie. Er wordt aangegeven wat de leerdoelen zijn en welke hoofdstukken dienen te worden bestudeerd voor de aanvang van de les. Iedere les wordt afgesloten met opgaven en vragen welke de geleerde stof in een praktisch kader plaatsen.
Daarnaast wordt er in groepen met interactieve werkvormen gewerkt om klinisch inzicht te krijgen in de toepassingen van de Chinese kruiden. In Nederland worden hoofdzakelijk Chinese kruidenformules in de vorm van pillen, tabletten, capsules, granulaten en druppels voorgeschreven. Echter, voor een herbalist is het belangrijk om ook de kruiden in de ruwe vorm te bekijken, te voelen en te ruiken. Daarom wordt tijdens de lessen de ruwe kruiden getoond.
Daarnaast leert u per les hoe basis patentformules te gebruiken. Hierdoor worden de kruiden in een praktisch kader geplaatst waar u in uw praktijk direct mee aan de slag kunt.

Tweede jaar

In het tweede studiejaar leert u de kruidenformules en het modificeren van deze formules. Er wordt ook in dit jaar aandacht besteed aan diagnose, patroonidentificatie en de klinische toepassingen. Een goede diagnose stellen is essentieel voor een kruidentherapeut.
In het begin van dit jaar zijn de lessen gericht op het toepassen en modificeren van de kruidenformules in een klinische situatie. Het laatste deel van de lessen bestaat uit competentielessen waarin u geleerd wordt de enkelvoudige kruiden en formules veilig en effectief toe te passen in praktische situaties.
Competenties zijn een geheel van vaardigheden, kennis en gedragselementen die een kruidentherapeut in een werksituatie effectief doen functioneren. De beroepsrollen van hulpverlener, manager en beroepsontwikkelaar komen ook aan bod. Tijdens de competentielessen worden de beroepsgerichte competenties uitgediept. De eisen voor de kruidentherapeut van deze tijd zijn veranderd. Er wordt verwacht dat de kruidentherapeut beschikt over hbo-competenties als zelfwerkzaamheid en analytisch vermogen. Daarnaast wordt verwacht dat de kruidentherapeut in het werkveld van de Chinese geneeswijze informatievaardig is. D.w.z. dat bijvoorbeeld onderwerpen als evidence-based medicine, PICO-vraagstelling, PubMed searches, wetenschappelijke databases gesneden koek zijn. Deze onderwerpen wordt tijdens de opleiding in een kader van problem-based leren behandeld, zodat u adequaat in deze moderne tijd kunt functioneren. Sinds 2010 ondersteunt Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai actief de ontwikkeling van NEN-ISO kwaliteitsnormen. Wij vinden het belangrijk dat u in het kader van de internationale kwaliteitsnormen van de ISO goed wordt opgeleid. Daarom hanteren wij o.a. duidelijke procesbeschrijvingen die u van hoofdklacht tot behandeling begeleiden. Dit onderscheidt de professionele herbalist.
Het spreekt voor zich dat de lessen van beide jaren van de beroepsopleiding Kruidentherapie gebaseerd zijn op de bekende TCM klassieken: Huang Di Nei Jing, Shang Han Lun, Jin Gui Yao LŁe en Nan Jing.
Zowel in het eerste als in het tweede jaar moeten interne en externe stages gevolgd worden. Van de externe stages moeten verslagen gemaakt worden.
Tijdens deze 2-jarige opleiding krijgt u een brede praktische basis. Na het ontvangen van uw diploma kunt u als Chinese kruidentherapeut (Chinese fytotherapeut) aan de slag.

Verdere Informatie

Studiemateriaal

Tijdens de eerste les wordt een Engelstalige syllabus uitgereikt die dient als begeleidend schrijven bij de Engelstalige studieboeken. Deze syllabus krijgt de student in een ringband op papier, maar is daarnaast ook digitaal beschikbaar in PDF via het studenten portaal. Daarnaast is er een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur. De lessen worden in het Nederlands gegeven.

Praktijkdagen

In het eerste en tweede jaar dient de student externe en interne stagedagen te hebben gevolg. De externe stagedag dient plaats te vinden bij een gediplomeerde therapeut; de interne stagedagen vinden plaats op school. Van elke gevolgde externe praktijkdag moet een verslag worden gemaakt.

Tentamen en examen en paper

Tijdens elk studiejaar is er een halfjaartoets voor de gehele school. Na het eerste jaar is er een overgangsexamen. Aan het einde van het tweede jaar kan, indien minimaal 80% van de lessen is bijgewoond, worden deelgenomen aan het eindexamen. Het eindexamen vindt plaats met een praktisch onderdeel. Het praktische onderdeel bestaat uit het behandelen van een echte patiŽnt. D.w.z. u stelt de diagnose, identificeert de patronen, bepaalt het behandelprincipe en schrijft een behandelplan bestaande uit de kruidenformule, wel of niet gemodificeerd, de dosering, wanneer en hoe de patiŽnt het dient te gebruiken. Na het examen weet u dan ook of u klaar bent om voor uzelf te gaan beginnen.
Ook wordt er in het eerste en tweede jaar een paper geschreven die meetelt voor zowel de overgang als de afronding van de opleiding. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt het diploma 'Kruidentherapeut' uitgereikt.